2018. május 24., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hirdetmény, Boldizsár Lajos Ernőné és Boldizsár Lajos Ernő adósok
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0175/9 hrsz.
  3. Adás-vétel - Nagycsány hrsz.: 046
  4. Adás-vétel - Tófej hrsz.: 0261/11
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 4509 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: ut-tolna[kukac]nkh.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Farkas Gabriella

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: farkas.gabriella[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Kérelmező

Neve: Tamási Város Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/252/2018.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/252/2/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. május 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 25.

Kifüggesztés helye: Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Tamási, 61. számú főút mellett kerékpárút, -híd és járda, Ipar-telepi úton gyalog- és kerékpárút építési engedélyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása építés

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/566/2/2017. SZ. HIRDETMÉNY
ÚTMEGSZÜNTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Paks, 4845/21. hrsz. alatti helyi közút megszüntetésének en-gedélyezése
Iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/566/2017.
Építtető megnevezése: Paks Város Önkormányzata
7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.
Az eljárás megindításának napja: 2017. december 15.
Ügyintézési határidő: 45 nap, melybe nem számítanak bele az alábbi eljárási cse-lekmények:
• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének idő-tartama,
• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános vagy olyan adatnak, amelyet valamely ható-ság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilván-tartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból történő beszerzéshez szükséges idő,
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakhatóság eljárásának időtartama,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,
• a bizonyítékok ismertetésének időtartama,
• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatat-lan esemény időtartama,
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
• a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intéz-kedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügy-gondnok útján történő közlés időtartama.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/566/1/2017. iktatószámon függőhatályú döntés született, mely az ügy irataival együtt az érintett ügyfelek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.

A létesítmény ismertetése: Paks, 4845/21. hrsz. alatti helyi közút megszüntetésének en-gedélyezése.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Köz-lekedési és Útügyi Osztályán az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.
Ügyintéző neve: Farkas Gabriella
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/133
farkas.gabriella@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.
A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott esetek-ben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.
Kifüggesztés napja: 2017. december 20.
Levétel napja: 2018. január 3.

Szekszárd, 2017. december 19.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:


Baumann Péter
főosztályvezető


KH-T/KF/UT/NS/A/252/2/2018. SZ. HIRDETMÉNY
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Tamási, 61. számú főút mellett kerékpárút, -híd és járda, Ipartelepi úton gyalog- és kerékpárút építési engedélyezése
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/252/2018.
Építtető megnevezése: Tamási Város Önkormányzata
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Az eljárás megindításának napja: 2018. május 7.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Kerékpárút, kerékpár híd és elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építési.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/252/1/2018. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival, valamint a létesítmény tervdokumentációja együtt az érintett ügyfelek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.
Ügyintéző neve: Farkas Gabriella
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/133
farkas.gabriella@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.
Szekszárd, 2018. május 10.

Kifüggesztés napja: 2018. május 11.
Levétel napja: 2018. május 25.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető