2018. május 24., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hirdetmény, Boldizsár Lajos Ernőné és Boldizsár Lajos Ernő adósok
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0175/9 hrsz.
  3. Adás-vétel - Nagycsány hrsz.: 046
  4. Adás-vétel - Tófej hrsz.: 0261/11
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 4509 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉÍPTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515288

E-mail cím: novakine.krenpels.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: NOVÁKINÉ KREMPELS KATALIN

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515288

E-mail cím: novakine.krempesl.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Kérelmező

Neve: MONY IMPERAL KFT.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15384/2018

Iktatási szám: 15384-16/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. május 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 28.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5.

A hirdetmény tárgya: 9400 Sopron, 5242/74 hrsz („B” jelű lépcsőház) 53 lakásos társas ház III. ütemének használatbavételi engedélyezési eljárás

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201700063961
Iratazonosító: IR-000177779/2018
Iktatószám: 15384-16/2018
Ügyintéző: Novákiné Krempels Katalin
Elérhetősége: +3699515-171, epiteshatosag@sopron-ph.hu
Tárgy: hatósági hirdetmény – értesítés döntéshozatalról
9400 Sopron, 5242/74 hrsz („B” jelű lépcsőház) 53 lakásos társas ház III. ütemének használatbavételi engedélyezési eljárás
HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § alapján, az ügyben érintett Varga Anita Terézia (utolsó ismert címe: 9733 Horvátzsidány, Fő u. 23.), Hajas Dezsőné (utolsó ismert címe: 9474 Szakony, Fő u. 194.), Hannes Gamp (utolsó ismert címe:A-2560 Berndorf, Seilbahn strasse 12.), Balika Sándor József és Balika Sándor Józsefné (utolsó ismert címük: 9400 Sopron, Sport u. 58.), mint ügyfelet - tekintettel arra, hogy „az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.” -, hogy:
Money Imperial Kft. (címe: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 51.), Wallandt Tibor (címe: 7020 Dunaföldvár, Ifjúság tér 1/A.), Mándli Nikolett (címe: 9400 Sopron, Boldogasszony u. 5/B.), Mészáros Gergely (címe: 9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 10/1.) kérelmezők kérelmére, a Sopron, 5242/74 hrsz-ú ingatlanon 53 lakásos társas ház (szépségszalonnal és fogászati rendelővel) rendeltetésű építmény III. ütemének („B” jelű lépcsőház 11 db lakással, valamint a mélygarázs második dilatációs szakasza ) használatbavételére vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárásban a 2018. március 19-én kelt. 15384-15/2018. számú határozatában döntést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Novákiné Krempels Katalin ügyintézőnél (II/36. szoba, tel.: 515-175).

Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is irányul, úgy igazolni kell, hogy a fellebbező a másodfokú eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait – a fellebbezési illetéken felül – befizette.
Sopron, 2018. május 11.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
nevében és felhatalmazása alapján, kiadmányozó:
dr. Varga Józsefné sk.
osztályvezető