2018. május 24., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hirdetmény, Boldizsár Lajos Ernőné és Boldizsár Lajos Ernő adósok
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0175/9 hrsz.
  3. Adás-vétel - Nagycsány hrsz.: 046
  4. Adás-vétel - Tófej hrsz.: 0261/11
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 4509 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Telefon: 0675896052

E-mail cím: pecs.munkaved.munkaugy[kukac]baranya.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Pichler Ákos

Telefon: 0672896052

E-mail cím: pecs.munkaved.munkaugy[kukac]baranya.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 169020

Iktatási szám: BAN/02/000664-10/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. május 17.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. június 01.

Kifüggesztés helye: Pécs, Király utca 46. III. em.

A hirdetmény tárgya: Ignácz Zoltán magánszemély hirdetménye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: megindítása eljárás értesítés

Törzsszöveg

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya, mint eljáró hatóság a jelen, 2018. év május hónap 17. napján kifüggesztett hirdetmény útján közli Ignácz Zoltán magánszemély (Lakcím nélküli adóazonosító jele: 8381881501) ügyféllel, hogy fenti számú ügyben döntést (végzést) hozott, de annak kézbesítése a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazásával előre eredménytelennek mutatkozik.
Az ügyfél lakhelye: Lakcím nélküli
A hatósági döntés száma: BAN/02/000664-9/2018
A hatósági döntés tárgya: értesítés eljárás megindításáról.
A kézbesítés meghiúsulásának oka: Ignácz Zoltán magánszemély nem rendelkezik a hatóság által ismert lakcímmel. Lakcímkártyáján „lakcím nélküli” bejegyzés szerepel. A fentiek alapján megállapítható, hogy a munkáltató lakhelyen nem érhető el.
Az ügyfél vagy meghatalmazottja a hivatkozott számú döntést a hatóságnál megtekintheti.
Tájékoztatom, hogy a hirdetmény – a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésével egyidejűleg – a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkozatás-felügyeleti Főosztályának internetes honlapján (www.ommf.gov.hu), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal internetes honlapján (www. kormanyhivatal. hu) is közzétételre került.
Tájékoztatom továbbá, hogy a döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (5) bekezdése alapján a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.