2018. június 23., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyírparasznya hrsz.: 047/17
  2. Adás-vétel - Zalabaksa hrsz.: 0115
  3. Adás-vétel - Erdőtarcsa hrsz.: 08/2
  4. Adás-vétel - Kiskunfélegyháza hrsz.: 0451/32; 0451/110
  5. Adás-vétel - Tényő hrsz.: 941

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hubai-Máté Csilla

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Kérelmező

Neve: MOL Petrolkémia Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/06468/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. május 28.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. június 28.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: MOL Zrt. telephelyén HDPE-2 technológiát üzemeltető PE-2 üzem, gyártási tevékenységének mód. 7513-16/2014 sz. EKHE módosítása.

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: pontforrás granulátum kiszerelőüzem hdpe pneumatikus

Törzsszöveg

ÉRTESÍTÉS


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
(környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) indult
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról


Ügy száma: BO-08/KT/06468/2018.
Kérelmező: MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep)
Ügy tárgya: MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén található HDPE-2 technológiát üzemeltető PE-2 üzem gyártási tevékenységéhez kiadott mód. 7513-16/2014. számú egységes környezethasználati engedély módosítása.
Kérelmezett módosítás bemutatása:
A MOL Petrolkémia Zrt. HDPE-2 technológiát üzemeltető PE-2 üzemhez tartozó, korábban kiszervezett, a Trans-Sped Kft. által üzemeltetett P-1 (Kiszerelő üzem granulátum pneumatikus szállítás kürtője I.) és P-2 (Kiszerelő üzem granulátum pneumatikus szállítás kürtője II.) pontforrásokat ismét üzemeltetni kívánja, ezért a 18789-3/2015. valamint 14015-2/2015. számú határozatokkal módosított
7513-16/2014. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását kérelmezte. A két pontforrás P-167 és P-168 jelű pontforrásként fog üzemelni tovább.
A tervezett módosítás kizárólag az engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosításával jár, a PE-2 üzem technológiájában változást nem terveznek.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros
Az eljárás megindításának napja: 2018. május 8.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 2018. július 7. (60 nap)

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve: Hubai-Máté Csilla
Elérhetősége (telefon): 46-517-300

Tájékoztatás az engedélyezési eljárásról
A MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros) a MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén található HDPE-2 technológiát üzemeltető PE-2 üzem gyártási tevékenységéhez kiadott mód. 7513-16/2014. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2020. december 31-ig érvényes.
A MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros) megbízásából eljáró FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (Páty), Móricz Zsigmond u. 1.) 2018. május 8-án iktatott kérelmében,
a MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén található HDPE-2 technológiát üzemeltető PE-2 üzem gyártási tevékenységéhez kiadott 14015-2/2015. számú határozattal módosított 7513-16/2014.számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást kezdeményezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, melynek alapján 2018. május 9. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.
A nyilvánosság informálása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés)
A kérelem megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO-08/KT/6468/2018. számon, előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben.
A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját hatósági honlapján jelen értesítést közzéteszi.

Jelen felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság:

• kiadja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt;
• a kérelmet elutasítja, szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Miskolc, 2018. május 28.

Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:


Dudás Attila
koordináló ügyintéző