2018. június 23., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyírparasznya hrsz.: 047/17
  2. Adás-vétel - Zalabaksa hrsz.: 0115
  3. Adás-vétel - Erdőtarcsa hrsz.: 08/2
  4. Adás-vétel - Kiskunfélegyháza hrsz.: 0451/32; 0451/110
  5. Adás-vétel - Tényő hrsz.: 941

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Schimek Szilvia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: Előiratok:PE/KTF/8941/2017., PE/KTF/59/2018

Iktatási szám: PE/KTFO/783-13/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. június 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 05.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: R67 gyorsforgalmi út I – IX. szakaszok környezetvédelmi engedélyének módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: módosítás határozat

Törzsszöveg


HATÁROZAT

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal) 2016. április 27. napján kelt, OKTF-KP/232-50/2016. számú határozatával kiadott, az R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 km sz. – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Alaphatározat) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) által benyújtott kérelemre, az Utiber – Ecoroad Konzorcium (konzorcium vezető: Utiber Kft.) által 2017 decemberében készített, V70 munkaszámú, „Alátámasztó dokumentáció az OKTF-KP/232-50/2016. számú környezetvédelmi engedély módosításához” című dokumentáció, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása, és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján


módosítom

az alábbiak szerint:

I. Az Alaphatározat rendelkező rész I. „A tervezett tevékenység jellemzői” című fejezetét törlöm, helyébe az alábbiak kerülnek:

„I.

A tervezett gyorsforgalmi út jellemzői


A beruházó adatai:

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.
Cégjegyzékszám: 01-10-044180
KÜJ szám: 100365788

A tevékenység célja:

R67 gyorsforgalmi út I.-IX. (45+939 km sz. - 79+107 km sz.) szakaszok megvalósítása.

A létesítmény helye:

Kaposvár - Somogytúr települések között.


A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői:

Az I - IX. szakaszok által érintett települések:

Kaposvár, Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló, Felsőmocsolád, Gamás, Somogybabod, Somogytúr.

Vízszintes és magassági vonalvezetés:

I. szakasz: Somogyaszaló elkerülő szakasz:

A nyomvonal a tervezési szakasz elején körforgalmi csomóponttal csatlakozik a jelenlegi 67 sz. főút, Kaposfüred elkerülő szakaszhoz.

A csomópontból a tervezett gyorsforgalmi út új nyomvonalon halad, párhuzamosan a 67105 j. bekötő úttal. A 67105 j. út felől a Parkerdő gyalogos, kerékpáros megközelítése egy aluljáróval kerül biztosításra, valamint ehhez kapcsolódóan murva felületű személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A 48+000 km szelvény után a nyomvonal ÉK felé fordul, felüljáróval keresztezi az F4 j. földutat, a Varga-bónyi árkot, valamint a vadátjárót, 150 méterrel arrébb pedig a F5 j. földutat.

Tovább haladva a nyomvonalon az 50+500 km sz. környékén két felüljáró kerül kialakításra. Az első az F7 j. földutat, a vadátjárót, valamint a Deseda-patakot hidalja át, a második az F8 j. földutat.

A Somogyaszaló elkerülő szakaszon egy különszintű csomópont kerül kialakításra az 52+267 km szelvényben. A csomópont a tervezett gyorsforgalmi út és a meglévő 67 sz. főút között teremt kapcsolatot.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején csatlakozik a Kaposfüred elkerülő szakasz magassági vonalvezetéséhez. Az elkerülő szakaszon a magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.

II. szakasz: Somogyaszaló és Mernye közötti szakasz:

Az 53+080 - 55+032 km szelvények között a meglévő főút 11,5 tonnára történő megerősítése, szélesítése és négynyomúsítása került megtervezésre, a négynyomúsítás jobb oldalra történik.
A tervezett gyorsforgalmi út jobb oldalán szervizút, bal oldalán párhuzamos földút épül.

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetés a meglévő 67 sz. főút pályaszintjét követve vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.

III. szakasz: Mernye elkerülő szakasz:

A teljes szakaszon 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül új nyomvonalon. A tervezési szakaszon az 55+545 km szelvényben egy különszintű csomóponttal, míg az 58+075 km sz. térségében egy felhajtóval kerül biztosításra a kapcsolat a tervezett gyorsforgalmi út és a meglévő 67 sz. főút között.

Az 56+989 km sz. térségében a tervezett gyorsforgalmi út egy aluljáróban különszintben keresztezi a 6513 j. utat.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején és végén csatlakozik a 11,5 tonnára történő burkolat megerősítéses és négynyomúsításos szakaszok magassági vonalvezetéséhez. Az elkerülő szakaszon a magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.


IV. szakasz: Mernye és Mernyeszentmiklós közötti szakasz:

A nyomvonal a meglévő 67 sz. főút nyomvonalát követi. A teljes szakaszon 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül, a négynyomúsítás jobb oldalra történik.

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetés a meglévő 67 sz. főút pályaszintjét követi. A magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.

V. szakasz: Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz:

A teljes szakaszon 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül új nyomvonalon. A tervezési szakaszon 61+570 km sz. térségében egy szintbeni körforgalmi csomópont kerül kialakításra a tervezett gyorsforgalmi út és a 65109 j. út között.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején és végén csatlakozik a 11,5 tonnára történő burkolat megerősítéses és négynyomúsításos szakaszok magassági vonalvezetéséhez. Az elkerülő szakaszon a magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.

VI. szakasz: Mernyeszentmiklós és Vadépuszta közötti szakasz:

A tervezési szakasz eleje a Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz végéhez csatlakozik a 62+700 km szelvény környékén. A tervezési szakasz elején a tervezett tengely a meglévő úttengellyel párhuzamos. A kezdő egyenes szakasz után a meglévő út balra ível, itt a tervezett tengely elválik a meglévő tengelytől. Jobb ív utáni egyenes kezdetén az út korrekciós szakasza vezet tovább, majd a tervezett tengely visszatér a meglévő nyomvonalra, itt a kezdeti szakaszhoz hasonlóan követi a meglévő tengelyt. A 64+656 km szelvény térségében tervezett Kisbabapuszta – Felsőmocsolád ök. út keresztezését követően az úton újra korrekciós szakasz következik. A korrekcióban lévő ívkombináció után a nyomvonal eléri a tervezési szakasz végi egyenes szakaszát. A tervezési szakasz vége a 66+150 km szelvényben a Vadépuszta elkerülő szakasz elejéhez csatlakozik.
A tervezett gyorsforgalmi út jobb oldalán szervizút épül.

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetés a meglévő 67 sz. főút pályaszintjét követi (figyelembe véve a szükséges erősítés vastagságát) vt=110 km/h tervezési sebességnek megfelelően.

VII. szakasz: Vadépuszta elkerülő szakasz:

A tervezési szakasz elején a tervezett tengely egyenessel csatlakozik a Mernyeszentmiklós – Vadépuszta közötti szakasz végszelvényéhez. A kezdő egyenes szakasz után a tervezett tengely egy jobb ívvel folytatódik, amihez inflexiósan csatlakozik egy balos ívvel, Vadépuszta települést keletről kerüli el. A balos ívhez inflexiósan csatlakozik egy jobbra kanyarodó ív, majd Vadépusztát elhagyva tér vissza a 67 sz. főút meglévő nyomvonalához, és csatlakozik a Vadépuszta és Somogybabod közötti szakaszhoz.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején és végén csatlakozik a 11,5 tonnára történő burkolat megerősítéses és négynyomúsításos szakaszok magassági vonalvezetéséhez. Az elkerülő szakaszon a magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.
VIII. szakasz: Vadépuszta és Somogybabod közötti szakasz:

A tervezési szakasz elején a tervezett tengely a Vadépuszta elkerülő szakasz végszelvényéhez jobb ívvel csatlakozik, ezzel a vonalvezetéssel elkerülve a nyomvonal jobb oldalán elhelyezkedő Natura 2000 területet. A tervezett tengelynél ezt követően egy egyenes szakasz következik, majd egy ívvel balra fordul, és ismét egyenes szakasz következik. Ezután bal ívvel fordul egy egyenes szakaszra, ami után egy jobb ívet követően ismét egyenes szakasz következik. A tengely ezt követően bal ívvel kanyarodik a tervezési szakaszt záró egyenes szakaszra.

A 69+809 km sz. térségében a tervezett gyorsforgalmi út felüljáróval különszintben keresztezi a 67107 j. utat. A 71+422 km sz. környékén az út különszintben halad át egy vadátjáró és szervizút alatt. A tervezett gyorsforgalmi út jobb oldalán szervizút épül.

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetés erősített/szélesített szakaszokon a meglévő 67 sz. főút pályaszintjét követi vt=110 km/h tervezési sebességnek megfelelően.

IX. szakasz: Somogybabod elkerülő szakasz:

A tervezési szakasz elején a tervezett tengely a meglévő úttengellyel párhuzamos. A kezdő egyenes szakasz után a tervezett út jobb ívvel folytatódik, majd egy rövid egyenes után bal ívvel halad tovább a Tetves-patak völgyébe. Ezután egy több mint 3,8 km-es egyenes szakasz következik majdnem északi irányban, melyen keresztezi a kisbabodi bekötőutat (különszintű csomópont a 74+749 km szelvény térségében), és az Off-road pályához vezető utat (76+321 km szelvény térségében, ahol csak jobbra le- és felhajtás lehetséges). Az egyenes szakasz után jobb ívvel csatlakozik a meglévő 67 sz. főút tengelyéhez, ahol egy szintbeni csomópont épül a 78+680 km szelvény térségében. A tervezési szakasz vége a 79+107 km szelvény térsége.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején és végén csatlakozik a 11,5 tonnára történő burkolat megerősítéses és négynyomúsításos szakaszok magassági vonalvezetéséhez. Az elkerülő szakaszon a magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.

Az engedélyezett nyomvonal hossza: 33,168 km

Környezeti körülmény és tervezési sebesség:

Környezeti kategória: „A”
Tervezési sebesség: 110 km/h

Főbb geometriai adatok:

a. Forgalmi sáv szélesség: külső:3,50 m
belső: 3,25 m
b. Forgalmi sávok száma: 2×2
c. Külső biztonsági sáv szélessége: 0,25 m.
d. Padka szélesség: 2,25 m
e. Koronaszélesség: 20,50 m
f. Szerviz út és kerékpárút:
burkolat szélessége: 4,50 m
korona szélessége: 7,00 m

A teljes tervezési szakaszon vegyes használatú kerékpárutak létesülnek, azaz olyan szervizutak, melyek alkalmasak a kerékpáros forgalom, valamint a lassú járművek forgalmának lebonyolítására, illetve területmegközelítő funkciót is ellátnak.
Csomópontok:

• 45+939 km sz. – 67105 és 65146 sz. bekötő utak szintbeli csomópont,
• 52+267 km sz. – Somogyaszalói különszintű csomópont (nem teljes értékű),
• 55+545 km sz. – Mernye-dél különszintű csomópont,
• 58+075 km sz. – csak jobbra felhajtás,
• 61+570 km sz. – Mernyeszentmiklós szintbeli (körforgalmi) csomópont,
• 74+749 km sz. – Somogybabod különszintű csomópont,
• 76+321 km sz. – csak jobbra le- és felhajtás,
• 78+680 km sz. – Somogytúr szintbeli (körforgalmi) csomópont.

Műtárgyak:

• 47+384 km sz. – felüljáró gyalog- és kerékpárút felett,
• 49+083 km sz. – felüljáró Varga-bónyi árok, vadátjáró és földút felett
• 49+245 km sz. – felüljáró földút felett,
• 50+445 km sz. – felüljáró Deseda-patak, vadátjáró és földút felett,
• 50+571 km sz. – felüljáró földút felett,
• 52+268 km sz. – felüljáró Somogyaszalói bekötő út felett,
• 55+545 km sz. – felüljáró Mernye-déli bekötőút felett („B” ág),
• 56+989 km sz. – aluljáró 6513. j. út alatt,
• 64+656 km sz. – aluljáró Felsőmocsolád - Kisbabapuszta önk. út alatt,
• 69+809 km sz. – aluljáró 67107 j. út alatt
• 71+422 km sz. – aluljáró vadátjáró alatt
• 72+020 km sz. – hullámosított acéllemez csőhíd Somogybabod - Gamás határárok keresztezésénél
• 74+749 km sz. – aluljáró 67406 j. út alatt,
• 76+411 km sz. – híd a Tardi-vízfolyás keresztezésénél

Pihenőhely, mérnökségi telep:

Az engedélyezett nyomvonalszakaszokon pihenőhely, illetve mérnökségi telep nem kerül kialakításra.

A gyorsforgalmi út által keresztezett közművek:
Km szelvény
Közmű megnevezése
45+961 km sz.
Tervezett 0,4 kV-os földkábel (G2)
45+962 km sz.
Tervezett 0,4 kV-os földkábel (G2)
45+962 km sz.
Meglévő szennyvíz nyomóvezeték (G4)
46+040 km sz.
Tervezett szennyvíz nyomóvezeték (G4)
47+172 km sz.
Tervezett bányaüzemi hírközlő kábel (G5)
47+172 km sz.
Tervezett bányaüzemi hírközlő kábel (G5)
47+176 km sz.
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel (G5)
47+178 km sz.
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel (G5)
47+185 km sz.
Meglévő nagynyomású gázvezeték (G5)
47+188 km sz.
Tervezett nagynyomású gázvezeték (G5)
47+382 km sz.
Tervezett közvilágítási földkábel (G2)
50+535 km sz.
Tervezett optikai földkábel (G1)
50+537 km sz.
Tervezett szennyvíz nyomóvezeték (G4)
50+539 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
50+547 km sz.
Meglévő optikai földkábel (G1)
50+552 km sz.
Meglévő szennyvíz nyomóvezeték (G4)
50+562 km sz.
Meglévő vízvezeték (G4)
50+621 km sz.
Tervezett nagyközépnyomású gázvezeték (G5)
50+619 km sz.
Meglévő nagyközépnyomású gázvezeték (G5)
52+308 km sz.
Tervezett 0,4 kV-os földkábel (G2)
52+462 km sz.
Meglévő olajvezeték (G5)
52+469 km sz
Meglévő bányaüzemi hírközlő kábel (G5)
52+505 km sz.
Tervezett olajvezeték (G5)
52+510 km sz.
Tervezett bányaüzemi hírközlőkábel (G5)
52+857 km sz.
Meglévő 400kV-os vezeték (G3)
56+062 km sz.
Meglévő vízvezeték (G4)
56+063 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
56+065 km sz.
Meglévő vízvezeték (G4)
56+066 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
57+046 km sz.
Meglévő 20 kV-os vezeték (G2)
57+409 km sz.
Tervezett gázvezeték (G5)
57+410 km sz.
Meglévő gázvezeték (G5)
59+801 km sz.
Meglévő vízvezeték (G4)
59+801 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
61+315 km sz
Tervezett 20 kV-os vezeték (G2)
61+317 km sz.
Meglévő 20 kV-os vezeték (G2)
61+458 km sz.
Meglévő 20 kV-os vezeték (G2)
61+537 km sz.
Tervezett gázvezeték (G5)
61+562 km sz.
Meglévő gázvezeték (G5)
64+271 km
Meglévő 20 kV-os vezeték (G2)
67+968 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
68+420 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
71+443 km sz.
Meglévő gázvezeték (G5)
74+723 km sz.
Tervezett vízvezeték (G4)
74+720 km sz.
Tervezett távközlési földkábel
74+734 km sz.
Tervezett közvilágítási földkábel (G2)
74+795 km sz.
Meglévő szennyvízvezeték (G4)
74+784 km sz.
Tervezett gázvezeték (G5)
74+789 km sz.
Tervezett elektromos vezeték (G2)
76+050 km sz.
Tervezett 20 kV-os földkábel (G2)
76+301 km sz.
Meglévő 20 kV-os vezeték (G2)
76+316 km sz.
Tervezett gázvezeték (G5)

Vadvédő kerítés: A teljes szakaszon 2,4 m magas kerítés épül mindkét oldalon.”


II. Az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című részét az alábbiak szerint módosítom:

1. Az „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj- és rezgésvédelem c. pont 1.2. pontját törlöm, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1.2. Az organizáción alapuló építés alatti környezetvédelmi tervben számításokkal kell bizonyítani, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás nem haladja meg a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. együttes rendelet) 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket. Amennyiben az előzetes számítások alapján zajterhelési határérték túllépés várható, akkor a zajcsökkentés érdekében meg kell határozni a szükséges intézkedéseket, és ismertetni kell azok várható eredményeit.”

2. Az „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj- és rezgésvédelem c. pont 1.3. pontját törlöm.

3. Jelen határozat rendelkező rész II. pont 2. alpontjában szereplő rendelkezésre tekintettel az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj- és rezgésvédelem c. pont 1.4. pontjának számozása 1.3. pontra változik.

4. Az „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont 5.5., 5.6., és 5.7. pontját törlöm, helyükbe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„5.5. A kétéltű, hüllő és kisemlős populációk fragmentációjának mérséklése érdekében ökológiai átjárókat kell létrehozni a II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 5.6. pontjában meghatározott km szelvényekben. Az átjárókhoz azok jellege szerinti terelőrendszert kell kialakítani, függetlenítve az útról lefolyó csapadékvíz-elvezető rendszertől.

5.6. Ökológiai átjutásra is alkalmas vízfolyás keresztezés létesül a Magyaregres-füredi árok felett a 48+480 km szelvényben. A 48+953 km szelvény és a 49+183 km szelvény közötti szakaszon 8 db ökológiai átjutásra is alkalmas keretelem kerül beépítésre, a 48+320 km szelvény és a 72+982 km szelvény között 6 db önálló ökológiai átjáró (áteresz), a 49+210 és 59+700 km szelvényben ökológiai átjutásra is alkalmas áteresz készül. A 48+000 – 48+700 km szelvény, a 48+900 - 49+300 km szelvény, az 59+650 – 59+750 km szelvény és a 72+932 - 72+997 km szelvény közötti szakaszokon mindkét oldalon polimer betonelemes terelőfal kerül elhelyezésre.

5.7. Az út hatásterületén lévő elektromos szabadvezetékek föld feletti létesítményeit madárvédelmi szempontból (áramütés, ütközés elleni védelem) a lehető legnagyobb mértékben biztonságossá kell tenni, madárvédelmi kereszttartók, burkolt leesés gátlók, szigetelt átkötések, madárvédő kiülő helyek alkalmazásával.”

5. Az „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pontját az alábbi ponttal egészítem ki:

„5.8. Akusztikus (zenélő) aszfalt a következő szelvényszámok között nem létesíthető: 50+330 – 50+890, 52+680 – 54+372, 64+744 – 68+808 km szelvény.”


III. Az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című részét az alábbiak szerint módosítom:

1. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj- és rezgésvédelem c. pont 1.4. és 1.5. pontját törlöm, helyükbe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„1.4. Alapállapot mérést az építés megkezdése előtt az alábbi zajmérési monitorpontokon kell végezni:
• Mernyeszentmiklós, 628/2 hrsz.
• Somogybabod, Ady E. út nyomvonalhoz legközelebbi része
• Vadépuszta 1/a (080/18 hrsz.)
• Somogygeszti, Vörös Hadsereg u. 56.
• Polány, Táncsics u. 7.
• Gamás, Fő u. 41.

1.5. Építés alatti zajmérést az alábbi zajmérési monitorpontokon kell végezni:
• Mernyeszentmiklós, 628/2 hrsz.
• Somogybabod, Ady E. út nyomvonalhoz legközelebbi része
• Vadépuszta 1/a (080/18 hrsz.)”

2. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 2. Földtani közeg védelme c. pont 2.3. pontját törlöm.

3. Jelen határozat rendelkező rész III. pont 2. alpontjában szereplő rendelkezésre tekintettel az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építési időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 2. Földtani közeg védelme c. pont 2.4. pontjának számozása 2.3. pontra változik.

4. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 3. Levegőtisztaság-védelem c. pont 3.6. pontját törlöm.

5. Jelen határozat rendelkező rész III. pont 4. alpontjában szereplő rendelkezésre tekintettel az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építési időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 3. Levegőtisztaság-védelem c. pont 3.7. pontjának számozása 3.6. pontra változik.

6. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont 5.1. és 5.2. pontját törlöm.

7. Jelen határozat rendelkező rész III. pont 6. alpontjában szereplő rendelkezésre tekintettel az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építési időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont 5.3 – 5.8. pontjának számozása 5.1 – 5.6. pontra változik.

8. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont Alaphatározat szerinti 5.3., a jelen határozat rendelkező rész III. pont 7. alpontjában szereplő megállapítást figyelembe véve 5.1. pontját az alábbi rendelkezéssel kiegészítem:

„Az 50+545 – 50+600 km szelvény, az 52+900 – 53+080 km szelvény és az 53+080 – 54+180 km szelvények bal oldali szakaszain 1,5 méter magas élénk színű jelzőszalaggal ellátott ideiglenes kerítést kell elhelyezni.”

9. A „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont Alaphatározat szerinti 5.5., a jelen határozat rendelkező rész III. pont 7. alpontjában szereplő megállapítást figyelembe véve 5.3. pontját törlöm, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„5.3. Az élővilág védelme érdekében cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás tenyészidőszakon kívül (vegetációs idő) szeptember 1. és március 1. között végezhető. Amennyiben a kiviteli munkák ütemezése elkerülhetetlenné teszi, a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóság helyszíni ellenőrzése után fakivágás, cserjeirtás, gyephántás kivételes esetben ettől eltérő időben is végezhető. A helyszíni ellenőrzésről, illetve egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a természetvédelmi hatóság részére 8 napon belül meg kell küldeni.”


IV. Az Alaphatározat rendelkező rész II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című részét az alábbiak szerint módosítom:

1. A „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj- és rezgésvédelem c. pont 1.3. pontját törlöm, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1.3. Az ideiglenes forgalomba helyezést követően a zajszintmérést az alábbi monitorponton kell végezni:
• Mernyeszentmiklós, 628/2 hrsz.
• Somogybabod, Ady E. út nyomvonalhoz legközelebbi része
• Vadépuszta 1/a (080/18 hrsz)
• Somogygeszti, Vörös Hadsereg u. 56.
• Polány, Táncsics u. 7.
• Gamás, Fő u. 41.”

2. A „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 2. Földtani közeg védelme c. pont 2.4. pontját törlöm.

3. A „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 5. Tájvédelem, természetvédelem c. pont 5.1 – 5-5. pontjait törlöm, helyükbe az alábbi rendelkezés kerül:

„5.1. A beruházáshoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat az alábbiak szerint kell megtervezni és végrehajtani:

1. kétéltű, hüllő monitoring esetében a nyomvonalon kialakított ökológiai átjárók (békaátjárók) és terelő elemek használhatóságának vizsgálata és a beruházással érintett állatpopulációk állományalakulásának vizsgálata; évenkénti felméréssel kiválasztott helyszíneken, a forgalomba helyezést követő 1., 3. és 5. évben

2. a talajlakó makrogerinctelen fauna vizsgálata; alapállapot felvétel a kivitelezés megkezdését követő első évben, majd felvételezés a forgalomba helyezést követő 1., 3. és 5. évben

3. a védett gerinces fajok elütéseinek vizsgálata a nyomvonal természetvédelmi szempontból kritikusabb szakaszain: a forgalomba helyezést követő első 3 évben

4. a nagyvadátjárók működésének és hatékonyságának vizsgálata

5. élőhely és inváziós növényfajok terjedése monitoring keretében a nyomvonal hatásterületén található egyes növénytársulásokban kijelölt mintaterületek természetességi állapotának és esetleges inváziós fertőzöttségének nyomon követése a forgalomba helyezést követő 1., 3. és 5. évben

5.2. A monitorozást a környezeti hatástanulmány egyes állatcsoportokra vonatkozó módszertani javaslatai alapján kell elvégezni. A monitoring tevékenység részletes előírásait a kiviteli tervfázisban készülő monitoring tervben kell véglegesíteni.”


V. Az eljárás során megkeresett szakhatóságok rendelkezései

1. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/610-4/2018.ált. számon:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., a továbbiakban: Főosztály) megkeresésére, az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: Tervező) által képviselt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: Zrt.) kérelmére tárgyi ügyben indult hatósági eljáráshoz a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

Az OKTVF KP/232-50/2016. sz. környezetvédelmi engedély módosításához a 35200/1752-1/2016.ált. iktatószámon az alapengedélyhez megadott szakhatósági állásfoglalásunkba foglalt előírásaink fenntartása, valamint az alábbi előírások betartása mellett hozzájárulok.

1. A gyorsforgalmi út összegyűjtött csapadékvizeinek befogadóba vezetése a befogadó kezelőjének mederkezelői hozzájárulásával, előírásainak betartásával történhet.

2. Az út csapadékvíz elvezető létesítményeinek befogadóba vezetését, az átközlekedési műtárgyak méretezését az árvízi veszélyeztetés kizárásával, a duzzasztást figyelembe véve a vízfolyáskezelő előírásainak betartásával kell megvalósítani.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


2. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/325-3/2018.ált. számon:

„S z a k h a t ó s á g i á l l á s f o g l a l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresése a 36400/325-1/2018.ált számon kiadott szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részét az alábbiak szerint kijavítom:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmére az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 kmsz.) szakaszok megvalósításával kapcsolatos környezetvédelmi engedély módosításához katasztrófavédelmi szempontból

f e l t é t e l n é l k ü l h o z z á j ár u l o k .

A szakhatósági állásfoglalás önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


VI. Az eljárás során megkeresett hatóságok előírásai a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 6. §-ában foglaltakra tekintettel

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály 10077/2/2018. számú nyilatkozata alapján:

1.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály, (korábbiakban Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatal), az 67R gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására 10420/3/2014; 10124/3/2015; 10213/7/2015; 10447/8/2016; 10534/5/2016; 10544/8/2016 és 10018/2017 ügyiratszámokon adott engedélyt termőföld végleges más célú hasznosítására Kaposvár, Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló; Felsőmocsolád, Gamás és Somogybabod településeken.

A korábbiakban engedélyezett ingatlanokon kívül további ingatlanok - illetve az engedélyezett területnagyságokon túl további területetek - igénybevételéhez végleges más célú hasznosítási engedély szükséges. Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni.
A kérelemhez mellékelni kell a földhivatali térképmásolat felhasználásával készített vázrajzot, terület kimutatást, más célra hasznosított területekre vonatkozó humuszmentési tervet.

1.2. A más célú hasznosításra engedélyezett terület után földvédelmi járulékot kell fizetni, mely összeg megfizetése végleges más célú hasznosítás esetében a termőföld igénybevételének megkezdésének napján esedékes.

1.3. A termőföld végleges más célú hasznosítására kiadott engedély - annak jogerőre emelkedésének napját követő naptól számított - 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti.

1.4. Az igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését az első igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére.

1.5. A más célú hasznosításra engedélyezett területen - a más célú hasznosítás megkezdéséig - a művelési kötelezettség teljesítését biztosítani kell.

1.6. A nyomvonal módosítást követő útépítési munkálatok a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják.

1.7. A nyomvonal módosítást követően bekövetkezett minden olyan változásról - mely az ingatlan-nyilvántartási térkép állami alapadatait is érinti - a megvalósulási munkarészeket el kell készíteni, a változás földhivatali osztályhoz történő bejelentéséről gondoskodni kell.

1.8. Ha a munkálatok földmérési jel(ek) közelében történnek, gondoskodni kell a földmérési jel védelméről, fennmaradásáról. Amennyiben a földmérési jel megóvása jelenlegi helyén nem biztosítható, a kivitelezési munkák megkezdése előtt a beruházó köteles megkeresni a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályát és a Földügyi Osztály előírásai szerint eljárni.

1.9. Amennyiben a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről jogszabályi előírásai a kivitelezés és az üzemeltetés során maradéktalanul betartásra kerülnek, a termőterületek hasznosítása a gazdasági év egészében akadálytalanul megvalósíthatók, az engedélyeztetési eljárásnak a termőföld mennyiségi védelme szempontjából, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztálya által kiadandó termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozatában szereplő feltételek betartásával hozzájárulok.

1.10. Ezen nyilatkozat nem használható fel más eljárásban.


2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10077/2/2018. számú nyilatkozata alapján:

2.1. A mellékelt dokumentációból nem derülnek ki egyértelműen az érintett helyrajzi számok ezért, ha a beruházással kapcsolatos változások a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja szerinti termőföldet érintenek, akkor az érintett termőföld más célú hasznosításának feltételei az alábbiak:

• A beruházás megkezdése előtt a termőföldet érintő földrészletre más célú engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához a tervezett beruházás engedélyezéséhez. A kérelemhez mellékelni kell a vázrajzot, területkimutatást, időleges igénybevétel esetén a beruházás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a földvédelmi eljárási díj megfizetésének igazolását. Időleges más célú hasznosítás esetén mellékelni kell a rekultivációs tervet, végleges más célú hasznosítás esetén a talajvédelmi tervet.

• Felhívom a figyelmet, hogy az engedély kibocsájtása esetén az engedélyes a más célú hasznosítás megkezdéséig az engedélyezett területen köteles a földhasználó részére a művelési ág szerinti hasznosítás folytatását biztosítani, továbbá köteles a földvédelmi előírásokat betartani és a termőréteg megóvásáról gondoskodni.

• A tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza.

• A beruházás a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével járjon.

2.2. Amennyiben a termőfölddel érintett földrészletek más célú hasznosítása már engedélyezésre került, akkor az engedélyes köteles az engedélyező határozatban előírtak szerint eljárni.
3. A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/363-2/2018. számú végzése alapján:

3.1. A gyorsforgalmi út létesítményeit úgy kell megtervezni - megfelelő műszaki védelemmel - hogy azok kivitelezése és üzemeltetése során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerüljön.


VII. A módosítás az Alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.


VIII. Az eljárás során felmerült eljárási költségek

A környezetvédelmi engedély módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja gyorsforgalmi út esetén 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amelyet a Strabag BRVZ Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) a kérelmező NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (1134 Budapest, Váci út 45.) helyett megfizetett.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.


IX. A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás


E határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel közigazgatási per indítható. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.INDOKOLÁS


A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) jogelődje, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) 2016. április 27. napján kelt, OKTF-KP/232-50/2016. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) részére az R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 km sz. – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására.

A NIF Zrt. megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13., a továbbiakban: Utiber Kft.) a Kormányhivatal részére 2017. december 20. napján benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély módosítását kérte.

Kérelméhez csatolta az Utiber – Ecoroad Konzorcium (konzorcium vezető: Utiber Kft.) által 2017 decemberében készített, V70 munkaszámú, „Alátámasztó dokumentáció az OKTF-KP/232-50/2016. számú környezetvédelmi engedély módosításához” című dokumentációt.

A kérelem alapján a Kormányhivatal előtt PE/KTF/8941/2017. számon közigazgatási hatósági eljárás indult, amely 2018. január 1. napjától PE/KTF/59/2018., majd PE/KTFO/783/2018. számon volt folyamatban.

A Kormányhivatal felhívására megküldött meghatalmazás alapján a tárgyi eljárás során az Utiber Kft. a NIF Zrt. helyett, nevében és képviseletében eljárhat.

A NIF Zrt. megbízásából a Strabag BRVZ Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) megfizette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, és a 2. számú melléklet 9.2 és 13. pontja szerinti 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat, mint a környezetvédelmi engedély módosítási eljárás díját.

A kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján a tervezési szakasz kezdete 45+939 km szelvényre, vége pedig 79+107 km szelvényre módosul. A tervezési szakasz 9 szakaszra osztható, amely tartalmaz 5 db 2x2 sávos elkerülőt és 4 db 11,5 tonnás burkolat megerősítéssel és négynyomúsítással érintett szakaszt.

Az útépítési engedélyezési terv kimunkálása során a tervezett létesítmény műszaki paraméterei pontosodtak, valamint kidolgozásra kerültek olyan részletek, melyek a megelőző környezeti hatásvizsgálat elkészítésekor még nem álltak rendelkezésre, így az engedély módosítása vált szükségessé.

Az R67 sz. gyorsforgalmi út a tervezési szakasz kezdetén a 45+939 km szelvényben csatlakozik a 67 sz. főút Kaposfüred elkerülő szakaszhoz. A tervezési szakasz végén Somogytúr térségében, a 79+107 km szelvényben csatlakozik a 67 sz. főút meglévő szakaszához.

A beruházás során mintegy 20 km hosszban épül ki új nyomvonalon 2×2 sávos elkerülő út és mintegy 12 km hosszon 11,5 tonnás burkolatmegerősítés és négynyomúsítás történik kismértékű ívkorrekciókkal.

A nyomvonal által érintett települések:
Kaposvár, Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló, Felsőmocsolád, Gamás, Somogybabod, Somogytúr.

A módosítás által érintett települések:
Kaposvár, Somogyaszaló, Gamás, Somogybabod, Somogytúr.


*

A dokumentáció alapján a szelvényszámok megváltozásán túl az alábbi módosítások történnek:

• a somogyaszalói csomópont az 52+267,48 km szelvénybe tervezett (52+200 km sz. helyett)
• az F10 jelű földút helye módosul
• a 69+808,73 km szelvényben különszintű átvezetés épül a 67107 sz. bekötő útnak
• a 71+515 km szelvénybe tervezett aluljáró (vadátjáró és szervizút alatt) helye módosul 71+421,57 km szelvényre és csak felülvezetett vadátjáró tervezett (aluljáró vadátjáró alatt)
• a 73+004 km szelvényben tervezett balra felhajtási lehetőség nem kerül kialakításra

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 1. számú melléklet 37. a) pontja alapján gyorsforgalmi út építése csomóponti elemekkel együtt környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, amelynek megkezdéséhez a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján környezetvédelmi engedély szükséges.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 10. § a) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság, azaz a Pest Megyei Kormányhivatal jár el elsőfokon országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén.

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint:

2. § (1) Az állam tulajdonában lévő közutak az országos közúthálózatba tartoznak. Az országos közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a következő hálózati útosztályok (a továbbiakban: útosztály) valamelyikébe kell besorolni:

a) gyorsforgalmi utak (külterületi, belterületi):
aa) autópályák,
ab) autóutak,
ac) gyorsforgalmi utak csomóponti elemei;”

A 314/2005. Korm. rendelet szerint:

10. § (6a) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a nyomvonalas létesítmény, a kapcsolódó létesítmények, az összetartozó tevékenységek, valamint a nyomvonalas létesítmény által érintett egyéb létesítmények (különösen keresztező utak, közművek) hatásainak a vizsgálatára is.

2. § (2) A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából:

d) kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítés helyén

e) összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül

10. § (5) A környezetvédelmi hatóság a határozatában dönt a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.

Fentiek alapján a Kormányhivatal a tárgyi ügyben a dokumentációban bemutatott létesítmények közül a földutak tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a környezeti hatásvizsgálati eljárásra, és a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozóan.

A Kormányhivatal ugyanis a „gyorsforgalmi út csomóponti elemekkel történő építése” megnevezésű tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély kiadására – és ennek megfelelően módosítására – rendelkezik hatáskörrel, egyéb utak és létesítmények - úgymint főút, mellékút, kerékpárút, földút, kiszolgáló út, szervizút, üzemi lejáró stb. – építésére vonatkozóan nem. Ezen létesítmények hatásainak vizsgálatára a hatásvizsgálat kiterjed – a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (6a) bekezdésének megfelelően – azonban a környezetvédelmi engedélyben a Kormányhivatal csak a hatáskörébe tartozó engedély megadásáról dönthet, ennek megfelelően a környezetvédelmi engedély módosítására is csak a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó létesítmények vonatkozásában kerülhet sor.


*

Jelen ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (2) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A 314/2005. Korm. rendelet alapján:

10. § (8) A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján:

72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) alapján:

6/F. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-ától eltérően a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha
a) a jogerőre emelkedéstől számított tíz éven belül a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg,
b) a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy
c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

13. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/F. §-át azokra a környezetvédelmi engedélyekre kell alkalmazni, amelyeket a Kormány által a Módtv. hatálybalépését követően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházással összefüggő ügynek minősített ügyekben adtak ki.

A kérelem mellékleteként megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen nem változtak meg, erre tekintettel a környezetvédelmi engedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn.

*

Annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmezett módosítás a 314/2005. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jelentős módosításnak minősül-e, a Kormányhivatal 2018. január 17. napján PE/KTF/59-4/2018. számon, valamint PE/KTF/59-5/2018. számon belföldi jogsegély keretében a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi hatóság nyilatkozatát kérte arra vonatkozóan, hogy a nyomvonal megváltozása miatt a hatásterület vízbázis védőövezetét, illetve régészeti érdekű területet érint-e.

A megkeresésre válaszul

• a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/610-1/2018. ált. számon, és
• a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SO-04D/EOH/0152-2/2017. számon

megküldött tájékoztatását figyelembe véve a Kormányhivatal megállapította, hogy a tervezett módosítás a 314/2005. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jelentősnek minősül, ezáltal a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A benyújtott dokumentáció – hiánypótlást követően - a 314/2005. Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket kielégíti.

*

A dokumentáció a gyorsforgalmi út által keresztezett közművek környezeti hatásait bemutatta, amely alapján a Kormányhivatal azok környezeti hatásait megvizsgálta, ennek megfelelően a gyorsforgalmi út által keresztezett közműveket a jelen határozat rendelkező rész I. „A tervezett gyorsforgalmi út jellemzői” c. pontjában – a dokumentációban bemutatott módosításokra figyelemmel - feltüntette.


*

A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésében, valamint az Ngt. 6/I. §-ában foglaltakra figyelemmel PE/KTF/59-11/2018., valamint PE/KTF/59-12/2018. számon 2018. február 6. napján a Kormányhivatal megkereste a 71/2015. Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. pontja alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A megkeresett szakhatóságok közül a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/610-4/2018.ált. számú, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/325-3/2018.ált. számon kijavított 36400/325-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával adta meg szakhatósági hozzájárulását.


Az eljárás során megkeresett szakhatóságok jelen határozat rendelkező részében szereplő szakhatósági állásfoglalásaikat, döntéseiket az alábbiakkal indokolták:

1. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

„A Főosztály tárgyi ügyben PE/KTF/59-11/2018. számú – 2018. február 7. napján érkeztetett – ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az Igazgatóság az ügyben szakhatósági közreműködő vízgazdálkodási hatáskörben annak elbírálásában, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése,

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint vízvédelmi hatáskörben annak elbírálásában, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresésben a Főosztály megadta az engedélyezési dokumentáció (készítette: Tervező, dátum: 2017. december) elektronikus elérési útvonalát.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

Az Alapengedélyhez készült környezeti hatástanulmányhoz képest módosításra kerül sor a következő helyeken:

- A Somogyaszalói csomópont helyét pontosították: 52+267,48 km sz. (régi helye: 52+200 km sz.);

- Az F10 j. földút helye módosult (52+200 km sz. környezetében);

- A 69+808,73 km sz-ben különszintű átvezetés épül a 67107 sz. bekötő útnak (Gamás- Jazvinapuszta);

- A korábban 71+515 km sz-be tervezett aluljáró (vadátjáró és szervizút alatt) helye módosult: 71+421,57 km sz. és csak felülvezetett vadátjáró épül (aluljáró vadátjáró alatt);

- A korábban 73+004 km sz-be tervezett balra felhajtási lehetőség nem lesz biztosítva.

A tervezett módosítások ivóvízbázisok védőterületét nem érintik.

A 35200/1752-1/2016.ált. iktatószámon az alapengedélyhez megadott szakhatósági állásfoglalásunkba, valamint jelen állásfoglalásunk rendelkező részébe tett előírások betartásával a vízgazdálkodási szakmai megoldások, a kialakítás megfelelőek,

Ugyanígy a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott, 2017. decemberben összeállított felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”


2. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/325-1/2018.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta a Kormányhivatal megkeresésére:

„S z a k h a t ó s á g i á l l á s f o g l a l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmére az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 -78+850 kmsz.) szakaszok megvalósítási engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi

f e l t é t e l n é l k ü l h o z z á j ár u l o k .

A szakhatósági állásfoglalás önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

I n d o k o l á s

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ügyfél kérelmére indult R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 kmsz.) szakaszok megvalósítási engedélyének ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2018. 02. 09-én megkereste a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolta az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 kmsz.) szakaszok megvalósítási engedélyének kiadásához szükséges dokumentációt.

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció tartalma a tűzvédelmi követelményeknek megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, továbbá 1. melléklet 10. táblázat 8. sora, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.33 alpontjában foglaltak, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Tekintettel arra, hogy a szakhatósági állásfoglalásban hivatkozott megvalósítási engedélyezési eljárás, és az annak során tűzvédelmi szakhatóságként vizsgált „a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés” szakkérdése nem azonos a jelen eljárással, illetve az ennek során vizsgálandó szakkérdéssel, a Kormányhivatal álláspontja szerint a szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (6) bekezdésében foglaltakkal ellentétes, mivel nem tartalmazza a tárgyi eljárásra – azaz a környezetvédelmi engedély módosítására – vonatkozóan a szakhatósági hozzájárulást, vagy annak megtagadását.

Mindezek alapján a Kormányhivatal 2018. február 15. napján PE/KTF/59-40/2018. számon megkereste a szakhatóságot, és kérte, hogy szíveskedjék fenti 36400/325-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását felülvizsgálni, és annak visszavonása mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő, tárgyi eljárásra vonatkozó szakhatósági állásfoglalását meghozni.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszul megküldött 36400/325-3/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával fenti 36400/325-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását kijavította.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/325-3/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását – amelynek rendelkező részét jelen határozat rendelkező része tartalmazza – az alábbiakkal indokolta:

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ügyfél kérelmére indult R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 kmsz.) szakaszok megvalósítási engedélyének ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2018. 02. 09-én megkereste a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolta az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 kmsz.) szakaszok megvalósítási engedélyének kiadásához szükséges dokumentációt.

A megkeresésre 2018. február 13-án a 36400/325-1/2018.ált számon szakhatósági állásfoglalás került kiadásra, melyben tévesen nem a környezetvédelmi engedély módosításhoz történő hozzájárulás szerepelt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részét kijavítom. A rendelkező részben szereplő kijavítást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2), és 90. § (1) bekezdése alapján tettem, mivel az elírás nem hat ki az ügy érdemére.

A 36400/325-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásom indokolását az alábbiakkal egészítem ki:

1. Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció tartalma alapján az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatása, valamint természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a követelményeknek megfelel.

2. Hatásköröm, tekintettel arra, hogy a szakhatósági eljárás 2018. február 10-én indult az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1, melléklet 9. táblázat 4. sora alapján került meghatározásra.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”


*

A 71/2015. Korm. rendelet 2017. január 1. napját követően hatályos 28. § (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság (azaz a járási hivatal) elsőfokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a környezeti hatásvizsgálati eljárásban az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

A 71/2015. Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázatának 10-17. sorai tartalmazzák a gyorsforgalmi út esetén környezeti hatásvizsgálati eljárás során vizsgálandó szakkérdéseket.

A 314/2005. Korm. rendelet az eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezése alapján:

6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárás magában foglalja az ott felsorolt hatások következtében érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben - várható változásoknak az értékelését.

(1b) A környezeti hatásvizsgálati eljárás - e rendeletben meghatározott tartalommal - kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások vizsgálatára is.

Gyorsforgalmi út építésének környezeti hatásvizsgálati eljárása során a 71/2015. Korm. rendelet 10. § a) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság, azaz a Kormányhivatal jár el elsőfokon országos illetékességgel, a 71/2015. Korm. rendelet rendelkezései azonban számára – a 28. § (3) bekezdés és az 5. számú melléklet II. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokon túl - további hatóságok bevonását, illetve szakkérdés vizsgálatát nem írják elő.

Fentiekre tekintettel a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a környezetvédelmi engedély módosítási eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületet érintő kérdéseken túl további szakmai kérdések vizsgálata is szükséges, amelyhez adatok, nyilvántartások nem állnak a tárgyi ügyben eljáró hatóság, azaz a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya rendelkezésére.

Mindezek alapján a Kormányhivatal 2018. február 6. napján a tárgyi módosítás által érintett településekre (Kaposvár, Somogyaszaló, Gamás, Somogybabod, Somogytúr) vonatkozó illetékességi szabályok figyelembe vételével a hatáskörrel rendelkező hatóságokat PE/KTF/59-13/2018., PE/KTF/59-14/2018., PE/KTF/59-15/2018., PE/KTF/59-16/2018., PE/KTF/59-17/2018., PE/KTF/59-18/2018., PE/KTF/59-19/2018. és PE/KTF/59-20/2018. számon belföldi jogsegély keretében megkereste az alábbi szakmai kérdésekre vonatkozóan:

• a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően,

• kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően,

• a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően,

• az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára, valamint ha a tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálatára is kiterjedően,

• termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében,

• az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálatára kiterjedően az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából,

• a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében,

• a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.


A megkeresett hatóságok válaszukat az alábbiak szerint adták meg:

1. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SO/NEF/00240-2/2018. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától – belföldi jogsegély keretében – kapott tárgybani megkeresésre az alábbi közegészségügyi véleményt adom.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázatának 10. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében áttanulmányoztam az R67 gyorsforgalmi út I-IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok környezetvédelmi engedélyének módosítási eljárására vonatkozó vizsgálati dokumentációját, melyet közegészségügyi szempontból megfelelőnek tartok.”

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SO/NEF/00240-4/2018. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által továbbított PE/KTF/59-20/2018. iktatószámú tárgybani megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.
A beruházás emberi használatra szolgáló felszíni vizet nem érint.
A 2018. február 7-én érkezett megkeresés alapján tárgyi beruházás vonatkozásába a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázatának 10. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében a SO/NEF/240-2/2018. számú közegészségügyi véleményemet továbbra is fenntartom.”


2. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SO-04D/EOH/0152-4/2017. számon:

„T á j é k o z t a t á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya azzal kereste meg Osztályunkat, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Zrt. ( 1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13) által benyújtott kérelemre az R67 gyorsforgalmi út I.-IX. szakasz (45+937 - 78+850) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében tájékoztatásunkat közöljük.

A tervezett módosítások közül a 67107. sz. bekötőútnak épülő 69+808,73 km szelvénynél lévő átvezetés érinti a 93205 KÖH azonosítószámon nyilvántartott, Gamás- Belső-tanya nevű, 2017-ben régészeti felügyelet során (Honti Sz.) előkerült lelőhelyet. A jelenlegi ismereteink szerint 225x176 m kiterjedésű lelőhely jellege alapján rézkori, bronzkori,római, kora-újkori telep, valamint avar temetőre utaló leletek kerültek elő.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (1) - (2) és 22. § (1) bekezdése kimondja:
„19. § (1) A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
(3) A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”

A régészeti érintettség miatt a földmunkával érintett területen, régészeti megfigyelést kell biztosítani. Tájékoztatom, hogy a régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-val (1113 Budapest, Daróczi út. 3.) az illetékes.

Felhívom a figyelmet, hogy a régészeti lelőhely veszélyeztetése vagy károsítása örökségvédelmi bírsággal sújtható.

Tájékoztatásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 25. §-án alapul.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 3. (1) § a) pontja, 1. melléklete és 71. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. r. 1. melléklete állapítja meg.”


3. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály SO-04F/NT/383-2/2018. számon:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/ 59-15/2018. iktatószámú, 2018. február 6.-i keltű megkeresése alapján, a kérelmező Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest Csóka u. 7.-13.) részére

TALAJVÉDELMI
MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok a „R67 sz. gyorsforgalmi út I.-IX. szakaszok (45+937 – 78+850 km) környezeti hatástanulmánya” című, hiánypótlásokkal kiegészített környezeti hatásvizsgálati dokumentációk (készítette: ÚT-TESZT Kft. száma: 744 kelte: 2016. 02.), valamint a mellékelt térkép és egyéb dokumentumok alapján a környezeti hatásvizsgálati engedély módosítási eljáráshoz.

Az állásfoglalás az R67 gyorsforgalmi út által érintett mezőgazdasági hasznosítású földrészletekre vonatkozik.

1. A tervezett beruházással szemben talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merül fel.
2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy annak környezeti hatásai az érintett és környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
3. A környezeti hatásvizsgálati eljárás dokumentációja elfogadható, a környezetvédelmi engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

INDOKOLÁS

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresése (belföldi jogsegély kérése) és a „R67 sz. gyorsút I.-IX. szakaszok (45+937 – 78+850 km) környezeti hatástanulmánya” című, hiánypótlásokkal kiegészített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy az ügyfél kérelme teljesíthető. Az UTIBER Kft. részére a környezeti engedély módosításáról szóló eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárul; a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 43-44. § alapján a rendelkező részben foglalt szakhatósági állásfoglalást adta ki.

A talajvédelmi hatóság jelen állásfoglalását a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §-a szerint adta ki.”


4. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály SO-04G/ERD/1640-2/2018. számon:

„V É G Z É S

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya (7400 Kaposvár Fodor J. tér 1.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 25. § (1) bekezdés b pontja alapján az R67 gyorsforgalmi út I-IX. (45+937-78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárása vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya számára az alábbi tájékoztatást adja belföldi jogsegély keretében:

Az OKTF-KP/232-50/2016. számú környezetvédelmi engedély módosításához

VÉLEMÉNYEMET
feltétel nélkül megadom.
Megállapítottam, hogy a módosítások nem érintik az Országos Erdőállomány Adattárban lévő erdőtervezett erdőket, az útépítéshez kapcsolódó erdőterületek igénybevételére vonatkozó engedélyeket Osztályom már kiadta.
Végzésem végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

Hatóságunk hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Végzésemet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 77-85. §-ai és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b pontja, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1, 3, 4) bekezdései, és a 85. § (2, 3, 5) bekezdéseiben írtak szerint hoztam meg, döntésem véglegességét a 82. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg, a fellebbezés lehetőségét a 116. § (3) bekezdés alapján zártam ki.”


5. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály 10077/2/2018. számon:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály, mint a termőföld mennyiségi védelme követelményei kérdésében illetékességgel és hatáskörrel rendelkező I. fokon szakkérdést vizsgáló hatóság, a Címzett 2018. február 6.-án kelt, PE/KTF/59-17/2018. számú

M E G K E R E S É S É R E A D O T T V Á L A S Z Á T

az alábbiak szerint adja ki:

Az „R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása” ügyében a következő nyilatkozom:

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály, (korábbiakban Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatal), az 67R gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására 10420/3/2014; 10124/3/2015; 10213/7/2015; 10447/8/2016; 10534/5/2016; 10544/8/2016 és 10018/2017 ügyiratszámokon adott engedélyt termőföld végleges más célú hasznosítására Kaposvár, Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló; Felsőmocsolád, Gamás és Somogybabod településeken.

A korábbiakban engedélyezett ingatlanokon kívül további ingatlanok - illetve az engedélyezett területnagyságokon túl további területetek - igénybevételéhez végleges más célú hasznosítási engedély szükséges. Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni.
A kérelemhez mellékelni kell a földhivatali térképmásolat felhasználásával készített vázrajzot, terület kimutatást, más célra hasznosított területekre vonatkozó humuszmentési tervet.

2. A más célú hasznosításra engedélyezett terület után földvédelmi járulékot kell fizetni, mely összeg megfizetése végleges más célú hasznosítás esetében a termőföld igénybevételének megkezdésének napján esedékes.

3. A termőföld végleges más célú hasznosítására kiadott engedély - annak jogerőre emelkedésének napját követő naptól számított - 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti.

4. Az igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését az első igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére.

5. A más célú hasznosításra engedélyezett területen - a más célú hasznosítás megkezdéséig - a művelési kötelezettség teljesítését biztosítani kell.

6. A nyomvonal módosítást követő útépítési munkálatok a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják.

7. A nyomvonal módosítást követően bekövetkezett minden olyan változásról - mely az ingatlan-nyilvántartási térkép állami alapadatait is érinti - a megvalósulási munkarészeket el kell készíteni, a változás földhivatali osztályhoz történő bejelentéséről gondoskodni kell.

8. Ha a munkálatok földmérési jel(ek) közelében történnek, gondoskodni kell a földmérési jel védelméről, fennmaradásáról. Amennyiben a földmérési jel megóvása jelenlegi helyén nem biztosítható, a kivitelezési munkák megkezdése előtt a beruházó köteles megkeresni a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályát és a Földügyi Osztály előírásai szerint eljárni.

9. Amennyiben a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről jogszabályi előírásai a kivitelezés és az üzemeltetés során maradéktalanul betartásra kerülnek, a termőterületek hasznosítása a gazdasági év egészében akadálytalanul megvalósíthatók, az engedélyeztetési eljárásnak a termőföld mennyiségi védelme szempontjából, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztálya által kiadandó termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozatában szereplő feltételek betartásával hozzájárulok.

10. Ezen nyilatkozat nem használható fel más eljárásban.

A nyilatkozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata elleni fellebbezés, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

I n d o k o l á s

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/59-17/2018. számú megkeresésével az „R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása” ügyében eljárva a Kaposvári Járási Hivatal nyilatkozatát kérte.

Az „R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása” tárgyú munkával érintett Kaposvár, Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló és Felsőmocsolád települések a Kaposvári Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik.

A Kaposvári Járási Hivatal hatáskörét, Gamás és Somogybabod községek tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.02.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e) pontja alapján a 37. § (3) bekezdés a) pontja biztosítja, mely szerint, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, több járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak, az eljárást ingatlanügyi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.

Az ingatlanügyi hatóság a termőföld mennyiségi védelmével és a más célú hasznosítással kapcsolatos földvédelmi eljárásokban jogosult eljárni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 5.) pontja alapján.

A termőföld hasznosításának kötelezettségét a Tfvt. 5. §-a írja elő. A szomszédos termőföldek védelméről a Tfvt. 8. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fenti előírások betartása biztosítja a termőföld mennyiségi védelmével és a más célú hasznosítással kapcsolatos földvédelmi eljárások érvényre juttatását.

A földmérési jelek védelmét a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 27. § írja elő.

Az elsőfokú termőföldvédelmi hatóság illetékességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1), a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §. (4) rendelkezik.

A Kaposvári Járási Hivatal, mint ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.02.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e) pontja alapján a 36. § c) pontja biztosítja. Az első fokon eljáró hatóság illetékességét a Rendelet 37. § (1) bekezdése és a járási hivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 1. számú melléklete határozza meg.

A szakhatósági eljárásban az ingatlanügyi hatóság eljárását a Tfvt. 7-8. § szabályozza, az időleges és végleges más célú hasznosítás engedélyezésével kapcsolatos eljárást a 9.-14. §-ok szabályozzák.

A megkeresés vizsgálatáról szóló nyilatkozat ellen önálló jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében nincs lehetőség. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A nyilatkozatomat az Ákr. 55. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázata alapján adtam meg.”6. Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10077/2/2018. számon:

„A Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, mint tárgyi ügyben illetékességgel és hatáskörrel rendelkező I. fokon a termőföld mennyiségi védelmét vizsgáló hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 2018. február 06. napján kelt belföldi jogsegély kérésére az alábbi választ adom a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) által benyújtott kérelmére az R67 gyorsforgalmi út I-IX. (45+937 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében folyamatban lévő eljárásához:

A mellékelt dokumentációból nem derülnek ki egyértelműen az érintett helyrajzi számok ezért, ha a beruházással kapcsolatos változások a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja szerinti termőföldet érintenek, akkor az érintett termőföld más célú hasznosításának feltételei az alábbiak:

• A beruházás megkezdése előtt a termőföldet érintő földrészletre más célú engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához a tervezett beruházás engedélyezéséhez. A kérelemhez mellékelni kell a vázrajzot, területkimutatást, időleges igénybevétel esetén a beruházás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a földvédelmi eljárási díj megfizetésének igazolását. Időleges más célú hasznosítás esetén mellékelni kell a rekultivációs tervet, végleges más célú hasznosítás esetén a talajvédelmi tervet.

• Felhívom a figyelmet, hogy az engedély kibocsájtása esetén az engedélyes a más célú hasznosítás megkezdéséig az engedélyezett területen köteles a földhasználó részére a művelési ág szerinti hasznosítás folytatását biztosítani, továbbá köteles a földvédelmi előírásokat betartani és a termőréteg megóvásáról gondoskodni.

• A tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza.

• A beruházás a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével járjon.

Amennyiben a termőfölddel érintett földrészletek más célú hasznosítása már engedélyezésre került, akkor az engedélyes köteles az engedélyező határozatban előírtak szerint eljárni.

A Tfvt. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint – ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.

A Tfvt. 2. § 19. pontja alapján a termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

A szakkérdés vizsgálatát a Tfvt. 8. §-a, valamint 8/A. §-a határozza meg.

A Fonyódi Járási Hivatal, mint ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e) pontja alapján a 36. § c) pontja biztosítja. Az első fokon eljáró hatóság illetékességét a Rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja, 37. § (1) bekezdése és a járási hivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 1. számú melléklete határozza meg.”

7. Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/363-2/2018. számon:

„V É G Z É S

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya belföldi jogsegélykérésére az alábbi tájékoztatást adja:

1. A földtani környezetet közvetlenül érintő várható hatások és az építésföldtani sajátosságok (üledékföldtan, szerkezeti helyzet, állékonysági feltételek) ismeretében, továbbá a helyi szilárd ásványi nyersanyagok és a földtani közeg védelme alapján nincs kizáró oka a gyorsforgalmi út megvalósításának.

2. Szilárdásvány-bányászati, ásványvagyon-gazdálkodási és földtani (mérnökgeológiai) szempontokból nincs akadálya az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 km sz.) szakaszok megvalósításának.

3. A gyorsforgalmi út létesítményeit úgy kell megtervezni - megfelelő műszaki védelemmel - hogy azok kivitelezése és üzemeltetése során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerüljön.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelmen keresztül fellebbezhető.

I N D O K O L Á S

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2018. február 7-én beérkezett megkeresésével a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §-a alapján kereste meg a Bányafelügyeletet az R67 gyorsforgalmi út I - IX. (45+937 - 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében. Jelezte, hogy nála az Utiber Kft. 2017. december 20. napján kezdeményezte nála az OKTF-KP/232-50/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítását.

A Bányafelügyelet a rendelkezésre álló adatok és nyilvántartások felülvizsgálata, valamint a továbbított dokumentáció tartalma alapján megállapította, hogy a gyorsforgalmi út megvalósítása a változó mértékű földtani konszolidációval rendelkező negyedidőszaki képződményekre gyakorolhat közvetlen hatásokat.

A tervezett művi környezetnek az építési és a későbbi folyamatos használata általi közvetlen és közvetett hatásokat a földtani közeg szűk sávban érvényesülő tömörödésével tartósan elviseli. A gyorsforgalmi út léte a napjainkra jellemző üledékképződési folyamatokat csekély mértékkel csak nyomvonalában és szűk környezetében módosíthatja, továbbá a földtani veszélyforrások érvényesülései szakszerű műszaki megoldásokkal teljes mértékkel kizárhatók.

A nyomvonal megvalósításával közvetlenül érintetté váló képződmények döntő hányada területileg nagy és összefüggő kiterjedésű, továbbá kitartó vastagságú, tehát a tervezett nyomvonal és védősávja ásványvagyon gazdálkodási érdekeket nem sért.

A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti belföldi jogsegélyt a Ket. 26. § (5) bekezdésének b) pontjának megfelelően öt napon belül teljesítette, a Ket. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, végzés kibocsátásával.

A Bányafelügyelet hatásköre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontján, a 43. és 44. §-án, illetékessége pedig a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Jelen végzés elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak zárják ki.”


8. Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész SOD/08/129-2/2018. számon:

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13., a továbbiakban: Utiber Kft.) által benyújtott kérelemre az R67 gyorsforgalmi út I-IX. (45+937-78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt PE/KTF/8941/2017. számon indult, PE/KTF/59/2018. számon folyamatban lévő eljárás során a PE/KTF/59-19/2018. ügyiratszámú 2018. február 8.-án érkezett megkeresés alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében az alábbi

b e l f ö l d i j o g s e g é l y t
adom:

Az UTIBER-ECOROAD Konzorcium (konzorciumvezető: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) által készített környezetvédelmi hatástanulmány környezetvédelmi engedély módosításához becsatolt dokumentációban szereplő fejlesztés esetében a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang biztosított.

I n d o k o l á s

A UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelme alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) az R67 gyorsforgalmi út I-IX. (45+397 – 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében a PE/KTF/59-19/2018. ügyiratszámú 2018. február 6-án kelt levelében kereste meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészét a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának tárgyában.

A megkereséshez csatolt V70 munkaszámú Alátámasztó dokumentáció az OKTF-KP/232-50/2016. sz. környezetvédelmi engedély módosításához megnevezésű tervdokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakba: OTrT) 9. § (5) bekezdése alapján a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során
a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.

Az OTrT 10. § (2) bekezdése alapján az 1/1. számú melléklet 2. pontjában szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

A műszaki infrastruktúra-hálózatok közül a gyorsforgalmi út – településelkerülő szakaszaival, csomópontjaival együtt – a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének II./A.) 1.3. pontja szerint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) tartalmát képezi.

Az R67 gyorsforgalmi út nyomvonalát tartalmazza az Országos Területrendezési Terv, valamint tartalmazza a fejlesztések helyét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve és Somogy Megye Területrendezési Terve.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervében (továbbiak: Btv.) rögzített nyomvonal Somogybabod esetében a tervdokumentációban szereplő nyomvonallal megegyezik. Gamást érintően – a Btv.-ben meghatározottaktól eltérően – a 08-607-17/2010. számú területrendezési hatósági határozatnak megfelelően, Gamás településrendezési tervében rögzített, és az 1/2011. (I. 26.) számú rendeletével elfogadott, illetve az azt módosító 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletével módosított nyomvonal a tervdokumentációban szereplő nyomvonalváltozattal megegyezik.

Fentiek alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében és Somogy Megye Területrendezési Tervében szereplő nyomvonalnak az előző bekezdésben megállapított nyomvonal megfelel.

Fenti megállapításaim alapján a rendelkező részben rögzítettek szerint a V70 munkaszámú Alátámasztó dokumentáció az OKTF-KP/232-50/2016. sz. környezetvédelmi engedély módosításához megnevezésű tervdokumentációban szereplő nyomvonalak a területrendezi tervekkel összhangban vannak.

Állásfoglalásom a már hivatkozott jogszabályokon kívül a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és 7. § h) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Törvény 2004. évi CXL. Törvény 26. § (1) c) pontjában foglaltakon alapult.”


9. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/FNEF-TKI/01415-2/2017. számon:

„Hivatkozással fenti számú - az R67 gyorsforgalmi út l-IX. közötti szakaszra, a környezetvédelmi engedély modósítása által érintett településekre (Kaposvár, Somogyaszaló, Gamás, Somogybagod, Somogytúr) vonatkozó - belföldi jogsegély kérésére, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokat adja meg.

A BFKH nyilvántartása, illetve a belföldi jogsegély kérés mellékleteként megküldött dokumentáció áttanulmányozása alapján a BFKH megállapította, hogya nyomvonal által érintett településeken gyógyhely nem található.

Az R67 gyorsforgalmi út - l-IX szakaszára vonatkozó - környezetvédelmi engedélyének módosítása gyógytényezőt nem érint.

Figyelemmel arra, hogy az R67 gyorsforgalmi út nyomvonal módosítása Somogy megyét érinti a BFKH a megkeresése felszíni vizek védelmére vonatkozó részét - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (4) bekezdése alapján - továbbította a népegészséügyi feladatkörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatalnak.

Kérem a fentiek szíves elfogadását.”

*

A Kormányhivatal a kérelem benyújtását követően a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közzétette az eljárás megindításától szóló közleményt (hirdetmény), továbbá azt a kérelemmel és a dokumentációval együtt – közhírré tétel céljából – 2018. március 6. napján PE/KTF/59-54/2018. számon – közhírré tétel céljából - megküldte a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően a módosítás által érintett települések jegyzőinek (Kaposvár, Somogyaszaló, Gamás, Somogybabod, Somogytúr) kérve, hogy a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjenek.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére a jegyzők részéről válasz nem érkezett.


A Kormányhivatal a hirdetményt 2018. március 6. napján PE/KTF/59-55/2018. számon közhírré tétel céljából a módosítással nem, de a nyomvonal által érintett további települések (Magyaregres, Mernye, Felsőmocsolád) jegyzői részére is megküldte, kérve, hogy a kifüggesztés alatt érkezett esetleges lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjenek.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére

- a Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Mernye és Felsőmocsolád községek vonatkozásában elektronikus úton 2018. március 10. napján

érkezett levelében értesítette a Kormányhivatalt, hogy a hirdetmény közzétételéről gondoskodott, és tájékoztatta az érintetteket a kérelembe és mellékleteibe való betekintés módjáról.


*

Jelen eljárás során a 314/2005. Korm. rendelet 9. §-a alapján a Kormányhivatal Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal (Városháza) Dísztermében (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) közmeghallgatást tartott 2018. április 19. napján.

A közmeghallgatás helyéről és idejéről a Kormányhivatal az érdekelteknek a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján értesítést küldött, a lakosság pedig a közmeghallgatásra vonatkozó adatokról – a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdésében, valamint a Ket. 29. § (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az érintett önkormányzatok jegyzői által közterületen és helyben szokásos egyéb módon, valamint a Kormányhivatal által a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közhírré tett közleményéből szerezhetett tudomást.

A közmeghallgatásról PE/KTFO/783-1/2018. számon jegyzőkönyv készült, amelyet a Kormányhivatal a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján elektronikus úton közzétett a honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

*


A Kormányhivatal PE/KTF/59-56/2018. számú végzésével 2018. március 6. napján a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében kérte a módosítással érintett települések jegyzőinek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése alapján a jegyző a jogsegélyéhez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A fenti megkeresésre az érintett települések jegyzői nyilatkozatukat az alábbiak szerint adták meg:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője É/120-13/2018. számon:

"Irodánkhoz 2018. március 10-én érkezett levelére, melyben belföldi jogsegélyt kér Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjétől az R67 gyorsforgalmi út I - IX. szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében, az alábbiakat válaszolom:

Hatóságunk megállapította, hogy az R67 gyorsút I.-IX. (45+938,86-79+106,80 km sz.) építési munkái megfelelnek a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, és a 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban: KÉSZ) előírásainak.

Az építéssel érintett területre vonatkozóan a helyi természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok a központi előírásoktól különböző szabályokat nem állapítanak meg.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását."


2. Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Somogyaszaló község vonatkozásában SA/148-6/2018. számon:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Jutai Közös önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint szakhatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. kérelmére az R67 gyorsforgalmi út I - IX. szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása projecthez kapcsolódóan a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

INDOKOLÁS

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással szemben helyi, környezet- és természetvédelemre kiterjedően kizáró ok nem merült fel.

A megvalósítás a többször módosított 8/2004. (V.12) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Somogyaszaló település rendezési tervének előírásaiba nem ütközik.

Szakhatósági állásfoglalásomat a kérelmező által megjelölt 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §. (6.c) pontja alapján adtam meg.”


3. A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Gamás község vonatkozásában Gam148-31/2018. számon:

„V é g z é s

Gamás Község külterületén, R67 gyorsforgalmi út I-IX.szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében – szakhatósági hozzájárulásomat adom.
Állásfoglalásomat a NIF Zrt által becsatolt OKTF-KP/232-50/2016 dokumentáció alapján adtam ki.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 2018. március 6. napján érkeztetett, PE/KTF/59-54/2018 ügyiratszámú végzése alapján megvizsgáltam, hogy a Somogybabod község területét érintő R67 gyorsforgalmi út I-IX.szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása megfelel-e Somogybabod Község rendezési tervének.

Megállapítottam, hogy Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gamás Község helyi építési szabályozásáról szóló 5/2004. (VI.18.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal a tervezet nem ellentétes, megfelel a helyi építési szabályzat előírásainak. Összhangban áll a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Állásfoglalásomat, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1.§ (6c) bekezdése alapján adtam ki.

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. §-a, 116.§ (1) és (3) bekezdése zárja ki.”


4. A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Somogybabod község vonatkozásában Sba 58-18/2018. számon:

„V é g z é s

Somogybabod Község külterületén, R67 gyorsforgalmi út I-IX.szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyében – szakhatósági hozzájárulásomat adom.
Állásfoglalásomat a NIF Zrt által becsatolt OKTF-KP/232-50/2016 dokumentáció alapján adtam ki.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 2018. március 6. napján érkeztetett, PE/KTF/59-54/2018 ügyiratszámú végzése alapján megvizsgáltam, hogy a Somogybabod község területét érintő R67 gyorsforgalmi út I-IX.szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása megfelel-e Somogybabod Község rendezési tervének.

Megállapítottam, hogy Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somogybabod Község helyi építési szabályozásáról szóló 7/2004. (VI.28.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal a tervezet nem ellentétes, megfelel a helyi építési szabályzat előírásainak. Összhangban áll a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Állásfoglalásomat, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1.§ (6c) bekezdése alapján adtam ki.

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. §-a, 116.§ (1) és (3) bekezdése zárja ki.”


5. Karádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Somogytúr község vonatkozásában 69-2/2018. számon:

"A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT(11334 Budapest, Váci u 45 ) megbízásából az UTIBER Közúti Beruházó Kft ( 1115 Budapest, Csóka u 7-13 ) alatti kérelmező által - és az R 67 gyorsforgalmi út I-IX szakaszok megvalósítására vonatkozó , a Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott környezetvédelmi engedély módosítási kérelemre a tevékenységnek a helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásának, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében - belföldi jogsegélyt kért

Nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 8/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott településrendezési terv (szabályozási terv és helyi építési szabályzat) követelményeinek megfelel, a területre vonatkozó terület és településrendezési tervekkel összhangban van.
A tervezett nyomvonal helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.
A szakhatósági állásfoglalásom kizárólag Somogytúr község igazgatási területére vonatkozik, és a terv által érintett további településekre nem terjed ki.

Ezen nyilatkozatom nem mentesít a külön jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól."


A fenti nyilatkozatok alapján a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van.

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat jegyzője jelen eljárás során szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik, a jegyző által tévesen szakhatósági állásfoglalásként megküldött nyilatkozatot a Kormányhivatal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően belföldi jogsegély keretében adott tájékoztatásként vette figyelembe.

*

A Kormányhivatal PE/KTF/59-58/2018. számon 2018. március 6. napján szakvélemény megadása végett megkereste Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályát.

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálya fenti megkeresésre BP/0801/252-1/2018. számon a következő szakvéleményt adta:

„Az R67 gyorsút l-IX. szakaszok környezetvédelmi engedélyének módosítási eljárása során küldött, PE/KTF/59-58/2018. számú, 2018. március 6-án kelt megkeresésük, valamint az UTIBER-ECOROAD KONZORCIUM V70 munkaszámú környezetvédelmi hatástanulmány dokumentációja alapján az alábbi útügyi szakvéleményt adom:

Az R67 gyorsút l-IX. (45+937 - 78+850 km sz. közötti) szakaszok környezetvédelmi engedélyezési eljárásában a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Út- és Hídügyi Főosztály UVH/UH/470/1/2016. számon útügyi szakvéleményt adott.

Ezt követően az R67 gyorsút l-IX. szakaszaira vonatkozóan az útépítési engedélyezési eljárások lefolytatásra kerültek. Az útépítési engedélyek jogerősek és jelenleg hatályosak.

A környezetvédelmi engedély módosításra vonatkozó, elektronikus úton Hivatalom rendelkezésére bocsátott dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az útépítési engedélyezési tervdokumentációk összhangban vannak a környezetvédelmi engedély módosításának tárgyát képező eltérésekkel. A Somogyaszalói forgalmi csomópont az UVH/UH/586/52/2016. számú útépítési engedélyben 52+200 km szelvény megjelöléssel szerepel. Ennek oka, hogy az engedélyezési tervekben nem szerepelt konkrét megjelöléssel a csomópont helye. Az útépítési engedélyezési tervdokumentáció és a környezetvédelmi engedély módosítási eljárás tervdokumentációja alapján megállapítható, hogy a terveken a csomópont kialakítása és helye megegyezik.

Fentiek figyelembevételével a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal UVH/UH/470/1/2016. számú útügyi szakvéleményében szereplő, az útszakasz tervezésére vonatkozó általános feltételeket továbbra is fenntartom, a jelen eljárásban szereplő módosításokkal kapcsolatosan további észrevételt nem teszek.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltak figyelembevételével, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben adtam ki.”


*

A kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján az Alaphatározat módosítására az egyes környezeti elemek szempontjából az alábbi indokokra tekintettel került sor.

Az Alaphatározat I. „A tervezett tevékenység jellemzői” c. pontjának törlésére, és a gyorsforgalmi út jellemzőinek jelen határozat I. pontjában történő meghatározására a kérelemben szereplő műszaki paraméterekben történt változtatások miatt került sor.

A kérelemben, valamint a dokumentációban foglaltak szerint tervezett módosítások hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolják a meglévő engedélyben foglalt előírások módosítását, kiegészítését, a beruházás az Alaphatározatban tett előírások betartásával hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható.


Földtani közeg védelme:

A kérelemben, valamint a dokumentációban foglaltak szerint tervezett módosítások kapcsán az engedélyezéskor fennálló feltételek a földtani közeg szempontjából számottevően nem változtak.

A módosítás szerint a nyomvonalszakaszon szikkasztó árkok kiépítése nem történik, ezért a szikkasztó árkokra vonatkozó, az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 2. Földtani közeg védelme c. pont 2.3. pontja, valamint az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 2. Földtani közeg védelme c. pont 2.4. pontja jelen határozat rendelkező része szerint törlésre került.

A földmedrű záportározó medencék a benyújtott módosítási dokumentáció szerint a nyomvonalszakaszon az alábbi helyeken épülnek:
- 56+575 km sz.
- 57+160 km sz.

A tervezett módosítások az Alapengedélyben foglalt további előírások módosítását, kiegészítését nem indokolják, a beruházás az Alaphatározatban tett előírások betartásával a földtani közeg védelme szempontból nem kifogásolható.


Levegőtisztaság-védelem:

A jelenlegi levegőminőségi állapot az engedély módosítása kapcsán benyújtott dokumentáció alapján nem változott az Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) által 2015 decemberében készített, 744 munkaszámú környezeti hatástanulmányban (a továbbiakban: Alap dokumentáció) bemutatottakhoz képest. Az építés közben fellépő levegőterhelő hatások szinten nem módosulnak az Alap dokumentációban foglaltakhoz képest.

A beruházás elmaradása (ún. „nélküle” állapot) esetére vonatkozó adatok változatlannak tekinthetőek, az Alap dokumentációban bemutatásra kerültek.

A létesítendő gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó utak 2015. évi, valamint a távlati tervezési időszakra vonatkozó, 2030. évi átlagos napi forgalmát jármű/nap mértékegységben az Alap dokumentáció táblázatai tartalmazták, azok megváltoztatása a környezetvédelmi engedély módosítása vonatkozásában készített dokumentációban nem volt indokolt.

A közvetlen és a közvetett hatásterületek meghatározása a szakaszonkénti légszennyezőanyag kibocsátás maghatározása után, a terjedésszámítási módszerek figyelembevételével történt. A tervezett gyorsforgalmi út levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az Alap dokumentációban bemutatottakhoz képest a módosítás következtében nem változik.

A gyorsforgalmi út használatbavételét követően továbbra is indokolt - az Alaphatározatban előírt – levegőterheltségi szint mérések elvégzése azokon a helyszíneken, ahol a nyomvonal a legjobban megközelíti a lakóépületeket.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) 29. §-a szerint:

29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és autópálya működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyű országos közút, valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett gyorsforgalmi út tengelyétől számított 50 méteren belül nincs a fenti jogszabályi rendelkezésben megjelölt épület, mindemellett a 306/2010. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése kizárólag autópályára, autóútra, továbbá egy és kétszámjegyű országos közút, valamint vasútra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, gyorsútra nem.

Mindezekre tekintettel az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 3. „Levegőtisztaság-védelem” c. pont 3.6. pontja jelen határozat rendelkező része szerint törlésre került.

A módosítások figyelembevételével készített újabb számítások igazolják, hogy a vonatkozó határértékek, környezetvédelmi előírások továbbra is telesülnek, a környezetvédelmi engedély módosítása levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.


Zaj-és rezgésvédelem:

A számítások alapját képező zajterhelésre vonatkozó jelenlegi állapot nem változott az Alap dokumentációban bemutatottakhoz képest.

Az Alaphatározatban előírásra került a kiviteli tervezés során az építés alatti környezetvédelmi terv elkészítése, melynek az organizációs terv adatszolgáltatása alapján számításokat és intézkedéseket kell tartalmaznia az építési tevékenységből származó környezeti hatások minimalizálására vonatkozóan. Az Alaphatározat előírásainak megfelelő, építés alatti környezetvédelmi terv a módosítás kapcsán benyújtott dokumentáció elkészültekor még nem állt rendelkezésre, így a tervező sem volt az Alap dokumentációban foglaltakhoz képest pontosabb adatok birtokában, ezért az építés közben fellépő zajhatások az Alapdokumentációban bemutatottakkal megegyezőek.

Az éjszakai zajvédelmi hatásterület érint nagyobb területet, amely a benyújtott dokumentációban számításokkal került meghatározásra. A zajvédelmi hatásterület az Alap dokumentációban bemutatotthoz képest nem változott.

A beruházás elmaradása esetére vonatkozó adatok az Alap dokumentációban foglaltakhoz képest változatlannak tekinthetőek.
A tervezett gyorsforgalmi út olyan távolságban helyezkedik el a lakó- és üdülőterületektől, épületektől, hogy a zajterhelés alig változik. A módosítás kapcsán benyújtott dokumentációban felülvizsgálatra kerültek az Alap dokumentációban foglalt tervezési értékek, amelyek alapján néhány esetben változott az egyes települések nyomvonalhoz legközelebb eső lakóépületeinek távolsága (pl. Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz déli részén 110 m helyett 120 méterre, Vadépuszta déli részén 237 m helyett 155 méterre, középső részén 230 m helyett 190 méterre, déli részén 220 m helyett 80 méterre található a legközelebbi lakóépület). A benyújtott dokumentációban ismertetett számítások alapján a települések lakóépületeit nem éri határértéket meghaladó zajterhelés sem nappali, sem éjszakai időszakban.

Az Alaphatározat kiadása óta eltelt időszakban történt változások a keresztező utak zajterhelésére vonatkozó számításokat nem érintették, ezért az Alapdokumentációban bemutatott számítási eredmények nem változtak.

Az engedély módosítása kapcsán benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal az Alaphatározatban szereplő előírásokat felülvizsgálta, és az alábbi indokokra tekintettel módosította.

Az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj-és rezgésvédelem c. pont 1.2. pontjában szereplő előírás pontosításra került tekintettel arra, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátásokra vonatkozó számításokat az organizáción alapuló építés alatti környezetvédelmi tervben van lehetőség elvégezni.

Az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj-és rezgésvédelem c. pont 1.3. pontjában szereplő előírás törlésre került, mivel a keresztező utak zajterhelésének vizsgálatára vonatkozóan az Alap dokumentáció tartalmazott - forgalomszámlálási adatok felhasználásával, jogszabályokon alapuló módszerekkel végzett - számításokat, amelyekkel nemcsak a jelenlegi, de a távlati állapotra is meghatározásra kerültek a zajterhelési értékek. A keresztező utak zajterhelésére vonatkozóan az Alap dokumentációban foglalt adatok a tervezési fázisban elegendőek, további vizsgálat nem szükséges.
Az Alaphatározatban a tervezett nyomvonalat keresztező utak melletti monitoringpontok is kijelölésre kerültek, így a forgalomba helyezést követően fellépő zajhatások zajméréssel történő ellenőrzésére a közvetett hatásterületen is sor kerül.

Az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj-és rezgésvédelem c. pont 1.4. és 1.5. pontjában, valamint az Alaphatározat II. „Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások” című fejezet „C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások” című rész 1. Zaj-és rezgésvédelem c. pont 1.3. pontjában meghatározott zajmérési monitoringpontok a módosítási kérelmet alátámasztó dokumentációban szereplő nyomvonal, valamint az érintett lakóterületek térképi elhelyezkedésére figyelemmel kerültek módosításra.

A módosítások figyelembe vételével készített újabb számítások igazolják, hogy a vonatkozó zajterhelési határértékek, környezetvédelmi előírások továbbra is betarthatók, a környezetvédelmi engedély módosítása zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolható.


Természetvédelem:

Közvetlen hatásterület: a létesítmény épített elemei, földművei által közvetlenül igénybe-vételre kerülő terület, az élővilág és életterének közvetlen igénybevételi területe. Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása, valamint a létesítmény üzemeltetéséből adódó zavaró hatások élővilágra és természeti rendszerekre gyakorolt hatásainak területe.

A korábbi részletes élővilágvédelmi vizsgálatok a létesítményt kísérő szomszédos élőhelyek (növénytársulások) és gerinctelen fajok tekintetében a nyomvonal melletti 150-150 m széles sávon készültek. Az építési munkákból és az üzemeltetésből adódó zavaró hatások a megvalósuló útpálya két oldalán mintegy 300-300 m széles sávban jelentkezhetnek, a gerinces fajok esetében ezen a távolságon belül lévő területek kerültek közvetett hatásterületként megállapításra.

A korábbi élővilágvédelmi vizsgálatok alapján rendelkezésre álló adatokat 2017. évben terepi vizsgálatokkal ellenőrizték, a korábbi hatásvizsgálati dokumentáció megállapításaival egybevetették, annak megállapításait, javaslatait az újabb adatok alapján korrigálták. A közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek élővilágára gyakorolt hatások vizsgálatára készült Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt a tervmódosításnak megfelelően aktualizálták.

Országos jelentőségű védett természeti területek:

A nyomvonal nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, a legközelebbi országos jelentőségű védett természeti terület a nyomvonal északi végpontjától 600 méterre található (Látrányi Puszta TVT, törzskönyvi szám: 247/TT/92); a következő országos jelentőségű védett természeti terület több mint 10 km-re fekszik a beruházás helyszínétől.

„Ex lege” lápok és szikes tavak:

A hatásterületen nincsenek „ex lege” védett lápok és szikes tavak.

Helyi jelentőségű védett természeti területek:

A közvetett hatásterületen egyedül a Kaposvár, Deseda-tó és környéke természetvédelmi terület (törzskönyvi szám: 13/81/TT/94) található. Itt az erdő szélén halad el a Somogyaszalót elkerülő szakasz a 47+200 – 48+300 km sz. között, a terület szélét mintegy 15 m széles szegélyén érintve.

Natura 2000 természetmegőrzési területek:

A tervezett létesítmény hatásterülete a Mocsoládi-erdő (HUDD20017) jóváhagyott különleges természetmegőrzési és a Mernyei-erdő (HUDD20019) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érinti.

Az 50+560 km szelvénynél a HUDD20019 Mernyei-erdő Natura 2000 terület keskeny déli nyúlványa a beruházás közvetett hatásterülete által érintett területén fekszik, közvetlen területi igénybevétel nincs.

Az 52+900 – 54+170 km szelvény között a HUDD20019 Mernyei-erdő Natura 2000 területtel szomszédosan halad a vizsgált nyomvonal, a már meglévő útszakaszon, amelynek korszerűsítése területi igénybevétellel jár. Az igénybevétel összesen 8600 m2.

A 64+900 – 65+300 km szelvény között a HUDD20017 Mocsoládi-erdő Natura 2000 terület déli nyúlványa a beruházás közvetett hatásterülete által érintett terület határán fekszik, közvetlen területi igénybevétel nincs.

A 66+860 – 67+350 km szelvény és 67+830 – 68+000 km szelvény között a Vadépuszta elkerülő szakasz a HUDD20017 Mocsoládi-erdő Natura 2000 terület erdőterülete mellett halad, de a Natura 2000 területet csak a 67+800 km szelvény térségében érinti keskeny, degradált élőhelyi értékű sávban, az igénybevett terület 2000 m2.

Natura 2000 madárvédelmi területek (SPA):

A nyomvonal, illetve hatásterülete nem érint madárvédelmi területet. A térségben egyetlen madárvédelmi terület található (HUDD10012 Balatoni-berkek, különleges madárvédelmi terület), amelynek a legközelebb eső pontja 2100 méterre fekszik a nyomvonal északi végpontjától, ezért arra gyakorolt hatás nem állapítható meg.

A tervezési területen a Natura 2000 területek élőhelyi viszonyaiban, természetességi állapotában, a jelölő fajok állományviszonyaiban a 2016-os állapothoz képest nem történt érdemi változás.

A közösségi jelentőségű fajok érintettsége – a korábban előírt hatáscsökkentő intézkedések végrehajtása esetén - a korábbi hatásvizsgálatban és Natura 2000 hatásbecslésekben megállapítottakhoz képest nem változik, továbbra sem jelentős mértékű. A tervezett kisebb csomóponti, szervizút és műtárgy változtatások a közösségi jelentőségű fajok érintettségét nem befolyásolják.

Országos Ökológiai Hálózat:

A térség völgyeinek jelentős része az Országos Ökológiai Hálózat része, a tervezett új építésű szakaszok a korábban tervezetthez hasonlóan érintik az „ökológiai folyosó” övezetet.

A 67 sz. út térségében, illetve a tervezett új szakaszokon csak néhány ponton találhatók mély fekvésű területek, amelyek csapadékos években belvizesek, ezeken időszakosan a kétéltűek számára alkalmas szaporodó helyek alakulhatnak ki. Ilyenkor részben a szaporodó helyek felnőtt példányok által történő felkeresése során, részben az onnan kiáramló fiatal egyedek révén, a vonuló állatok az útpályára kerülhetnek, és kis egyedszámú elütések lehetnek. Alkalmilag szántókon is kialakulhatnak belvizek. Az új építésű szakaszok közül a Somogyaszaló elkerülőn várható a csapadékos években jelentősebb kétéltű-mozgás, itt ökológiai-átjáró rendszer kiépítése indokolt.

A jelentősebb kétéltű szaporodóhelyek elhelyezkedése a következő:
• Somogyaszaló-elkerülő, 48+000 – 48+700 km sz. között, ahol az új építésű szakasz egy völgyalji élőhely-komplexumot szel át.

• Somogyaszaló-elkerülő, 48+900 – 49+300 km sz. között, ahol az új építésű szakasz egy völgyalji nádast (Varga-Bónyi árok) szel át.

Az ökológiai átjárók tekintetében az előzmény környezeti hatásvizsgálathoz és Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban foglaltakhoz képest az elhelyezés helyszíne, mennyisége és kialakításuk módja nem változott.

A bővítés a területek többségén a már meglévő 2×1 sávos út menti gyepes-cserjés szegélyt, vagy a szomszédos másodlagos élőhelyeket (főleg nagytáblás szántók) érinti, értékesebb élőhelyeket nem.

Az aktualizált élőhelytérkép alapján a természetszerű élőhelyfoltok kiterjedése és természetvédelmi értéke a Natura 2000 területrészeken gyakorlatilag változatlan maradt. A nyomvonal és a kiépítés tartalmának kisebb mértékű változása következtében az érintett természetszerű élőhelyfoltok kiterjedése az előzmény hatásvizsgálatban bemutatotthoz képest egy területen módosult érdemben, a VII-VIII. szakasz érintkezési területén, vadépusztai elkerülőn (egyben a Mocsoládi-erdő Natura 2000 területtel szomszédos szakaszon). Itt az korábbi tervek szerint 1,0 hektár Natura 2000 terület érintésével lehetett számolni, amelynek a növényborítása nem közösségi jelentőségű élőhely. A módosítások nyomán a Natura 2000 terület érintettsége 0,2 hektárra csökkent, továbbra sem érintve közösségi jelentőségű élőhelyet. Ugyanezen szakaszokon az egyéb természetszerű élőhelyek érintettsége is csökkent, összesen 2,05 hektárral.

Az előzmény környezeti hatásvizsgálat felvételezéséhez képest az út hatásterületén az élőhelyek kismértékben változtak a 2017-es felmérés adatai alapján. Több fasor és erdőterület kivágásra került (a beruházástól függetlenül, gazdálkodási céllal). Egyes gyepterületek tartós kezeletlensége (a kaszálások elmaradása) miatt az évelő aranyvessző fajok térfoglalása megnőtt. 2015 óta a területen csapadékhiány tapasztalható, ezért az egyébként vízzel borított nádas foltokon is megjelentek az özönfajok.

Az élővilágvédelmi szempontból értékes szakaszok megóvására az Alaphatározatban élővilágvédelmi intézkedések kerültek előírásra.

A tervmódosítás nyomán az út élővilágvédelmi szempontból fontos jellemzői nem változtak, továbbá a környező területek állapotára hatással lévő nagyobb új létesítményeket, műtárgyakat sem alakítottak ki, illetve védett fajok jelentős migrációt mutató, értékes állományai az út menti térségben a tervezési szakasz döntő részén nem fordulnak elő. A Somogyaszaló elkerülő nyomvonalon a jelentkező fragmentációs hatások kivédésére - mint a korábbi tervváltozatnál - ökológiai átjárók létesülnek, ahol a kritikus szakaszokon terelőrendszer biztosítja, hogy az állatok csak a biztonságos átjárókat használhassák és az útpályára ne kerüljenek. A terelőrendszerek műszaki jellemzőinek megváltozása azok funkcióját nem befolyásolja.

A nagyvad mozgása tekintetében a 2×2 sáv esetén jelentősen nő a járművekkel történő ütközés veszélye, ezért a pálya bekerítése indokolt, a kerítés magassága 2,4 méter (a környezetvédelmi engedélyben 2,5 méter szerepelt), amely a gímszarvas esetében is megfelelő védelmet nyújt. A nagyvadak migrációs mozgásainak biztosítására vadátjárók szükségesek. A 71+515 km sz. térségében tervezett kombinált átjáró (szerviz út+nagyvad-átjáró) a 71+422 km szelvénybe helyeződött át, ahol hasonló élőhelyi környezetben képes betölteni tervezett funkcióját.

A tervezési területtel szomszédos sávban (közvetett hatásterület) több szakaszon már most jelentős az özönfajok aránya, ezek jelenléte azonban független a tervezett beruházástól (az aranyvessző-fajok dominanciája a gyepterületek nem megfelelő kezelése miatt, a zöld juhar és akác előfordulása ültetésből ered). Az üzemelés kezdő éveiben monitoringterületek kijelölése szükséges a természetességi állapot, esetleges gyomosodás és inváziós fajok esetleges további térnyerésének vizsgálata céljából.

A tervmódosítások az előzmény hatásvizsgálat során készült tervváltozathoz viszonyítva élővilágvédelmi szempontból nem jelentenek újabb, vagy megnövekvő terhelést a természetszerű élőhelyekre, védett és közösségi jelentőségű fajokra, valamint az élőhelyi koherenciára és átjárhatóságra, így az előzmény hatásvizsgálatban ismertetett hatáscsökkentő intézkedésekkel a beruházás jelentős természetvédelmi problémák nélkül megvalósítható. A természeti környezetre, élővilágra gyakorolt hatások az Alaphatározatban előírt intézkedések végrehajtásával megfelelően mérsékelhetőek. A tervezett létesítmény műszaki jellemzőinek változása újabb Natura 2000 területre gyakorolt hatással nem fog járni, a Natura 2000 területek hatásterület általi érintettsége csökken.

Mindezek alapján a műszaki jellemzők változása miatt, a kérelemben és az azt alátámasztó dokumentációban foglaltaknak megfelelően az Alaphatározatban szereplő előírások módosításra kerültek.


Tájvédelem:

Közvetlen hatásterület: a létesítmény épített elemei, földművei által közvetlenül igénybe-vételre kerülő terület. Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása, valamint a létesítmény üzemeltetéséből adódó zavaró hatások tájhasznosítási lehetőségeket befolyásoló területe, a tájhasználatra, tájjellegre gyakorolt hatások területe.

Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz.

A korábbi környezeti hatástanulmány készítése során tájvédelmi szempontból vizsgálták a természetföldrajzi adottságokat, tájtörténeti, tájhasználati, tájszerkezeti vonatkozásokat, a zöldfelületi rendszer szerkezetét és elemeit, a különböző szintű területi tervekkel való összefüggéseket, a tervezett létesítmény tájképi illeszkedését és a tájbaillesztés lehetőségeit. A tervmódosítás nyomán megvalósuló létesítmény a korábbi tervváltozathoz viszonyítva érdemi tájhasználati, tájjelleg és tájképi változással nem fog járni.

A korábbi vizsgálatok megállapításai továbbra is helytállóak, tájvédelmi szempontból jelentős változás – egy újabb út átvezetés (69+808,73 km sz.) kivételével – nem történt. Ennél az út átvezetésnél javasolt növénytelepítési változat a környezeti hatástanulmány számozása szerinti 2. változat.

Az Alaphatározatban előírt és általános tájvédelmi intézkedések végrehajtásával a tervezett létesítmény megfelelően tájbailleszthető.


Éghajlatvédelem:

A 314/2005. Korm. rendelet 2017. június 10. napjától hatályos rendelkezései értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a tervezett tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásainak meghatározására, így a környezeti hatástanulmány kötelező tartalmi eleme a klímakockázat elemzés, amely vizsgálja a projekt éghajlatváltozásra gyakorolt hatását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességét. Ennek figyelembe vételével a benyújtott dokumentációhoz klímakockázati értékelés készült.

A klímakockázati elemzés során vizsgálták, hogy a beavatkozással érintett területek mely éghajlati tényezők változására érzékenyek; ezek a változások várhatóan milyen hatással lesznek a területekre és milyen kockázatot jelentenek a beruházásra nézve.

Az elemzés alapján a klímaváltozás hatásainak való kitettség a tárgyi gyorsforgalmi út kapcsán az átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, a hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, a csapadék intenzitásának növekedése, valamint a villámárvizek kialakulása szempontjából közepes mértékű, ezért ezen tényezők esetében került elvégzésre a sérülékenység vizsgálat is. A vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a beruházás érzékenysége a fenti hatások szempontjából magas.

A magas hőmérsékleti értékek által okozott aszfaltkárosodás miatt az út élettartama rövidül, a szükséges karbantartások gyakoribbá válnak. A csapadék intenzitásának növekedése és így a villámárvizek következtében az átereszek és árokrézsűk környezetében kimosódás léphet fel.

A releváns kockázatok alapján megállapítható, hogy a gyorsforgalmi út kapcsán a fő hatásviselők az aszfalt pályaszerkezet, annak földműve és az út vízelvezető rendszere. A pályaszerkezet és vízelvezetés méretezése biztonsági tartalékkal került tervezésre a hatályos jogszabályok és érvényben lévő szabványok alapján, így azok ellenállóak az extrém időjárási körülményeknek az élettartamuk alatt, valamint megfelelő karbantartással és javítások elvégzésével azon túl is.
A közúti közlekedés az üvegházhatású gázok kibocsátása terén jelentős részesedéssel bír. A gyorsforgalmi úthálózat bővülésével a kibocsátások helyei részben átrendeződnek, a zöldfelületek csökkennek. A tervezett nyomvonal nagyrészt mezőgazdasági, főként szántó és legelő művelési ágú területeket érint.

A nyomvonal által igénybevett területek mellett a jelenleginél magasabb szén-dioxid elnyelő képességű növénytelepítés tervezett a kisajátítási határon belül, így a tervezett beavatkozások eredményeként számottevően nem változik a szén-dioxid nyelő képesség sem pozitív, sem negatív irányba.

A vizsgált szakaszon annak üzemelése során várható az üvegházhatású gázok kismértékű növekedése a területen, azonban nagyrészt meglévő infrastruktúra elem kerül fejlesztése, így ez nem számottevő.

Az építés során a területen időlegesen megnövekszik a szállításból és munkavégzésből eredően az üvegházhatású gázok kibocsátása. A hatás az építés idejére korlátozódik és a közlekedés hatásához képest elhanyagolható, azonban ennek csökkentése érdekében modern, alacsony kibocsátású géppark használata tervezett.

A településeket elkerülő gyorsforgalmi út az elkerült településeket tehermentesíti az átmenő forgalomtól, amely a települések belterületein kialakuló hősziget hatást enyhíti, javítva a helyi klimatikus viszonyokat.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolt.

*

Az eljárás során érkezett észrevételek értékelése:

A 314/2005. Korm. rendelet az eljárás megindításának időpontjában hatályos 10. § (1) bekezdése alapján:

10. § (1) A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel a Kormányhivatalhoz nem érkezett.


*

Mindezekre tekintettel a módosítás iránti kérelem alapján lefolytatott eljárás – a Kormányhivatal által folytatott szakmai vizsgálatok eredménye, a szakhatóságok állásfoglalása, az eljárás során megkeresett hatóságok nyilatkozatai, nyilvánosság bevonása – alapján a környezetvédelmi engedély módosításának akadálya nincs.

Fentiekre tekintettel a Főfelügyelőség 2016. április 27. napján kelt, OKTF-KP/232-50/2016. számú határozatával kiadott, az R67 gyorsforgalmi út I – IX. (45+937 km sz. - 78+850 km sz.) szakaszok megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglaltam határozatomba. A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Határozatomat a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdése b) pontja, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Határozatomat a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján az ügyben eljárt szakhatóság, továbbá a 71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm.

A határozatot az eljáró hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján teszi közzé.

Hatáskörömet és illetékességemet a 71/2015. Korm. rendelet 10. §-a és a 345/2012. Korm. rendelet a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

Döntésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (1) bekezdés e) pontja, valamint (2) bekezdése biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a 2018. január 1. napjától hatályos, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

A kereset benyújtásának határidejéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, a tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Kp. 77. § (1), (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2018. június 5.
A kormánymegbízott helyett eljáró
dr. Rosdy Tamás főigazgató
nevében és megbízásából:


Dr. Bartus Adrienn s.k.
főosztályvezetőA kiadmány hiteléül:


Kapják: kezelői utasítás szerint
Ügyintézői utasítás a PE/KTFO/783-13/2018. számú határozathoz

Kapja:


Címzett neve, levelezési címe
Csatolandó
Postázás módja
1.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(1134 Budapest, Váci út 45.)
-
Cégkapu
(11906522)
2.
Utiber Közúti Beruházó Kft.
(1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
-
Cégkapu
(10554885)
3.
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
(1066 Budapest, Teréz krt. 62.)
-
HK
(BFKHKOZLEK – 645240704)
4.
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(7630 Pécs, Engel J. u. 1.)
-
HK
(BMKI - 509204355)
5.
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.)
-
HK
(SMKI - 605275140)
6.
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.)
-
HK
(SMKHNSZSZ – 618003379)
7.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(7400 Kaposvár, Nagy I. tér 1.)
-
HK
(JH14KAPEOH – 510785118)
8.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály
(7400 Kaposvár, Guba S. u. 20.)
-
HK
(SMKHKJHNTO – 441352350)
9.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.)
-
HK
(SMMGSZHERD – 707289955)
10.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály
(7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.)
-
HK
(KJHAKFOFO – 645964353)

11.
Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(8630 Balatonboglár, Szabadság u. 15.)
balatonboglar.fh@somogy.gov.hu
-
HK + e-mail
(JH14FONYOD – 611493920)
12.
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(7623 Pécs, József A. u. 5.)
-
HK
(MBFHPBK – 602250789)
13.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(7400 Kaposvár, Nagy I. tér 1.)
-
HK
(SMKHEH – 311584718)
14.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
(1138 Budapest, Váci út 174.)
-
HK
(BFKHNSZSZ – 427094958)
15.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
(7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. )
-
HK
(SMKHKJHKTO - 748078989 )
16.
Hnyr
-
B
17.
Irattár
-
B

Csatolmányok:

PE-KTFO-783-13-2018 Határozat.pdf