2018. június 23., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyírparasznya hrsz.: 047/17
  2. Adás-vétel - Zalabaksa hrsz.: 0115
  3. Adás-vétel - Erdőtarcsa hrsz.: 08/2
  4. Adás-vétel - Kiskunfélegyháza hrsz.: 0451/32; 0451/110
  5. Adás-vétel - Tényő hrsz.: 941

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti Osztály hirdetménye

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Horilla Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Bíró Krisztián Péter egyéni vállalkozó

Azonosító adatok

Ügyiratszám: Előzményirat száma: PE/KTF/2206/2018.

Iktatási szám: PE/KTFO/1325/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. június 07.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. június 23.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Fellebbezési eljárásban hozott döntés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal HB-03/KTF/00115-12/2018. ügyi

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: eljárás fellebezési

TörzsszövegHIRDETMÉNY


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 105. § (7) bekezdésére figyelemmel, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdése, valamint a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ügyben hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; a továbbiakban: Másodfokú környezetvédelmi hatóság).

Ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Horilla Edina (kehfo@pest.gov.hu )

Ügyirat száma: PE/KTFO/1325/2018. (Előzményirat száma: PE/KTF/2206/2018.)

Ügy tárgya: a Ket. 104. §-a és 105. §-a szerinti fellebbezési eljárás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal HB-03/KTF/00115-12/2018. ügyiratszámú határozata kapcsán

Jogorvoslati kérelmet előterjesztő: Bíró Krisztián Péter egyéni vállalkozó (4150 Püspökladány, Nagy-Ürmöshát Major 0449/32. hrsz.)

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Másodfokú környezetvédelmi hatóság a 2018. június 5. napján kelt, PE/KTFO/1325-6/2018. ügyiratszámú határozatával az elsőfokú környezetvédelmi hatóság határozatát helybenhagyta.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A másodfokú határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a kézbesítéssel jogerőssé válik, bírósági felülvizsgálatát - jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalához 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A perben jogi képviselet kötelező. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5 napon kell közöltnek tekinteni.

Kifüggesztés napja: 2018. június 7.
Levétel napja: 2018. június 23.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján valamint a központi rendszeren közzéteszi: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek; http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/.

Kelt, Budapest, 2018. június 7.

Csatolmányok:

PE-KTFO-1325-6-2018-hirdetmény melléklete.pdf

PE-KTFO-1325-6-2018-hirdetmény.pdf