2018. június 23., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyírparasznya hrsz.: 047/17
  2. Adás-vétel - Zalabaksa hrsz.: 0115
  3. Adás-vétel - Erdőtarcsa hrsz.: 08/2
  4. Adás-vétel - Kiskunfélegyháza hrsz.: 0451/32; 0451/110
  5. Adás-vétel - Tényő hrsz.: 941

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Osztály: Földművelésügyi Osztály

Címe: 3526 Miskolc, Blaskovics utca 24..

Telefon: 0646503428

Fax: 0646531039

E-mail cím: foldmuvelesugy.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Pecze István

Telefon: 0646503428

Fax: 0646531039

E-mail cím: pecze.istvan[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Címe: 3526 Miskolc, Blaskovics utca 24..

Kérelmező

Neve: Hordósné Vasas Viktória

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/FM/2633-5/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. június 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. június 26.

Kifüggesztés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Miskolc, Blaskovics utca 24.

A hirdetmény tárgya: Közlemény a 652400 kódszámú vadászterületre kérelmezett közös képviselő nyilvántartásba vételéről

Kategória: Vadászat

Cimke: közlemény vadászterület közösképviselő vadászat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Miskolci Járási Hivatal felhívja a 2017.03.01-től 2037.02.28.-ig tartó üzemtervi ciklusra nyilvántartásba vett 05-652400 kódszámú földtulajdonosi közösség tagjainak figyelmét, hogy a földtulajdonosi közös képviselő nyilvántartásba vétele tárgyában indult eljárásban, elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva döntést hozott.

A döntés a hatóság 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. (Fsz/11. ajtó) szám alatti hivatali helyiségében megtekinthető.

Eljáró hatóság: Miskolci Járási Hivatal

Az ügy száma: BO-08/FM/2633-4/2018.

Az ügy tárgya: Földtulajdonosi közös képviselő nyilvántartásba vétele

Kérelmező ügyfél: Hordósné Vasas Viktória megválasztott földtulajdonosi képviselő

Hatásterület: Bogács, Noszvaj, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard települések közigazgatási területe, a 05-652400 számú földtulajdonosi közösség területe


Döntés rendelkező része: A Miskolci Járási Hivatal Vasas Benedeket ( 3414 Bükkzsérc, Rákóczi u. 24.), a 652400 kódszámú vadászterület földtulajdonosi képviselőjét a földtulajdonosi képviselők nyilvántartásából törölte. Hordósné Vasas Viktória (3414 Bükkzsérc, Rákóczi u. 1/A.) kérelme és a 2018. január 5. napján Bükkzsérc településen megtartott földtulajdonosi gyűlés 12/2018 (I.5.) számú határozata alapján, a 05-652400 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjeként Hordósné Vasas Viktóriát (3414 Bükkzsérc, Rákóczi u. 1/A.) az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszem.

A döntés indoklása kivonatosan: Eljárásom során megállapítottam, hogy Hordósné vasas Viktória kéreleméhez mellékelt, földtulajdonosi gyűlés összehívását kezdeményező hirdetmények tartalmazzák a Vtv. 14. §. (2) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket, és a hirdetmények kifüggesztése a Vtv. 14. §. (1) és (2) bekezdései szerint történt, valamint a képviselő személyével szemben kizáró okok nem állnak fenn. Az eljárás során, a Vtv. 12. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vizsgáltam, a tulajdonosi közösség által megválasztott képviselő vonatkozásában az (5) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott feltételeket.

A határozat ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályához (3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 6.000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú fizetési számlájára átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát, az ügyfél nevét és adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A hirdetmény megjelentetésének napja: 2018. június 8.