2018. július 16., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. 5900 Orosháza, Iglói út 24. HRSZ: 7257/2/A/2
  2. Kitűzött földrészlet bemutatása Zalaszentgyörgy 073/20, 073/18
  3. Adás-vétel - Tiszabábolna hrsz.: 2374
  4. Adás-vétel - Tiszabábolna hrsz.: 2374
  5. Adás-vétel - Csemő hrsz.: 083/13

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály

Osztály: Kormányablak Osztály 1.

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Telefon: 0652550353

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szabóné Tarr Erika

Telefon: 0652550353

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB-03/KAB-I/12812-3/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. július 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 26.

Kifüggesztés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

A hirdetmény tárgya: Nagy Tamás 4029 Debrecen, Csillag u. 75. szám alatti lakóhelyének fiktívvé nyilvánítása

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: lakcím

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdése d) pontja alapján hirdetményi úton történő közlésnek van helye, ha a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

Az eljáró hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 1.

Az ügy száma: HB-03/KAB-I/22605-5/2017

Az ügy tárgya: Nagy Tamás 4029 Debrecen, Csillag u. 75. szám alatti lakóhelyének fiktívvé nyilvánítása

Az ügyfél neve: Nagy Tamás

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye: 4029 Debrecen, Csillag u. 75.


A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2018.07.11.

A hirdetmény levételének napja: 2018.07.27.

Fenti lakcím fiktívvé nyilvánítása ügyében a Debreceni Járási Hivatal döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.

A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni.

A hirdetményt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Debrecen, 2018. július 2.

Dr. Hajdu Sándor
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Katkóné dr. Varga Enikő
osztályvezető helyett


Fehér Tímea
állami főtanácsos I.