2018. július 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Az ügy tárgya: „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” tárgyában készített környezeti hatásvizsgálat
  2. Árverési hirdetmény
  3. Adás-vétel - Csemő hrsz.: 0291/13
  4. Adás-vétel - Csemő hrsz.: 0430/2 és 0430/3
  5. Adás-vétel - Legyesbénye hrsz.: 050/6

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515177

Fax: 0699515280

E-mail cím: sule.timea[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: SÜLE TÍMEA

Telefon: 0699515177

Fax: 0699515280

E-mail cím: sule.timea[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Kérelmező

Neve: HERMANN RÓBERT

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 16063/2018

Iktatási szám: 16063-9/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. július 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 25.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5. II.EM.

A hirdetmény tárgya: 9461 Lövő, külterület, hrsz.: 065/13 1 db hűtőház rendeltetésű épület építésére vonatkozó építési engedély

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800040441
Iratazonosító: IR-000264197/2018
Iktatószám: 16063-9/2018
Ügyintéző: Süle Tímea
Elérhetősége: +3699515177, tsule@sopron-ph.hu
Tárgy: hatósági hirdetmény – értesítés döntéshozatalról
9461 Lövő, külterület, hrsz.: 065/13 1 db hűtőház rendeltetésű épület építésére vonatkozó építési engedély
HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § alapján, az ügyben érintett
Nagy Istvánné Németh Rozália (utolsó ismert címe: 9474 Gyalóka, Fő u. 26.) Örököseit
mint ügyfelet - tekintettel arra, hogy „az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.” -, hogy:
Hermann Róbert (9421 fertőrákos, Szent Sebestyén u. 21.) kérelmére, a 9461 Lövő, külterület 065/13 hrsz-ú ingatlanon 1 db hűtőház rendeltetésű épület építésére vonatkozó építési engedély tárgyú eljárásban a 2018. július 2-án kelt. 16063-3/2018 számú határozatával függő hatályú döntést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Süle Tímea ügyintézőnél (II./ 34 szoba, tel.: 515.177)
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is irányul, úgy igazolni kell, hogy a fellebbező a másodfokú eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait – a fellebbezési illetéken felül – befizette.
Sopron, 2018. július 9.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
nevében és felhatalmazása alapján, kiadmányozó:
dr. Varga Józsefné sk.
osztályvezető