2018. július 21., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) Aszód-Tura vonalszakasz korszerűsítése zajterhelési határérték felmentés és túllépési engedély
  2. Bp. Dózsa György út 41. Szépművészeti Múzeum, helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye, eljárás megszüntetése
  3. „A” tender: Rákos (kiz.)-Gödöllő (kiz.) vonalszakasz korszerűsítése, zajterhelési határérték felmentés és túllépési engedély
  4. Szentes, Rákóczi F. u. 139. sz. árverése
  5. Szentes, Sima F. u. 7. 5. szám árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Osztály: Kormányablak Osztály

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vasadi Andrea

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Orosházi Járási Hivatal

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BE-06/03/1146-5/2018.

Iktatási szám: BE-06/03/1146/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. július 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 29.

Kifüggesztés helye: bekeskh.hu, BMKH Orosházi Járási Hivatala

A hirdetmény tárgya: Hirdetmény.

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: hatósági

Jogorvoslat

Jogorvoslat: A döntés közlését követő 15 napon belül

Határideje: 2018. augusztus 13.

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) pontja az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodása alapján, az Orosháza, 2018. év július hó 10. napján kelt BE-06/03/1146-4/2018. ikt. sz. I. fokú (közigazgatási hatósági) határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2018. év július hónap 13. nap
A közzététel napja: 2018. év július hónap 13. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Az ügy száma: BE-06/03/1146/2018. ikt. sz.
Az ügy tárgya: közigazgatási hatósági ügy.
Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme (székhelye):
Nagy Viktor
lakóhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi út 32/C. fsz. 2.
Figyelemfelhívás
Az I. fokú közigazgatási hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály (5900 Orosháza, Szabadság tér 3) ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-16.00 átveheti.
A hirdetmény útján közölt I. fokú közigazgatási hatósági határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
A határozat hirdetményi úton történő közlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdés a) vagy b) vagy c) pontján alapul megfelelve a (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt tartalmi követelményeknek.
Orosháza, 2018. július 10. Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Vasadi Andrea
Ügyintéző