2018. július 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Az ügy tárgya: „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” tárgyában készített környezeti hatásvizsgálat
  2. Árverési hirdetmény
  3. Adás-vétel - Csemő hrsz.: 0291/13
  4. Adás-vétel - Csemő hrsz.: 0430/2 és 0430/3
  5. Adás-vétel - Legyesbénye hrsz.: 050/6

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály: Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály

Csoport: Ügyfélszolgálati csoport

Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Telefon: 0662564364

Fax: 0662564038

E-mail cím: epitesi.iroda[kukac]szeged.eu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Csuhai Márk

Telefon: 0662564151

Fax: 0662564038

E-mail cím: csuhai.mark[kukac]szeged.eu

Eljáró hatóság

Neve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 42181/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. július 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 26.

Kifüggesztés helye: Szeged MJV Polg.Hiv.Igazgatási és Építési Iroda ügyfélszolgálata

A hirdetmény tárgya: döntés hírdetményi úton való közlése

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: engedély építési

TörzsszövegSzeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési Iroda
KÖZLEMÉNYE
Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntésről


Kifüggesztés napja:
ÉTDR azonosító: 201800023759
Iktatószám: 42181- /2018.
Az eljáró hatóság megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében eljáró Építési iroda
Az ügy száma: 42181- /2018.
Az ügy tárgya: a Szeged, Alföldi u. 9/a. házszámú, 3593 helyrajzi számú ingatlanon az Alföldi utca felől utcafrontos, zártsorúan elhelyezett, földszint + 2 emelet + részben tetőtér beépítéses részben 3 emeletes, részben nyeregtetős, részben lapostetős 11 lakást, 1 db egy állásos, valamint 2 db két állásos gépjármű tárolót is magába foglaló többlakásos lakóépület építési engedély iránti kérelme
Kérelmező ügyfél neve: Csernák Zoltán
Az ügy jellegétől függő hatásterület: a kérelmező, a tulajdonosok, a szakhatóságok a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult és a település polgármestere.

A határozat értesítetti köre megegyezik a 201800023759 ÉTDR azonosító számú, IR-000265985/2018 ÉTDR irat azonosító számú határozat értesítetti körével.


FIGYELEMFELHÍVÁS

Értesítem a Tisztelt ügyfeleket, hogy az ügyben az építésügyi hatóság döntést hozott, mely döntést az ügyfél, vagy meghatalmazottja Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Ügyfélszolgálatán (Szeged, Széchenyi tér 11.), vagy Csuhai Márk ügyintézőnél a 105-ös szobában megtekintheti.
Ügyintéző elérhetősége: Hétfőn 8-15,30 h, Szerdán: 8-17,30 h
A hatóság kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége: magyarorszag.hu
A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetősége:www.e-epites.hu

A döntéssel kapcsolatban - a közlés napjától számított 15 napon belül – a- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály – Építésügyi Osztályhoz címzett, de az építésügyi hatóságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés illetéke 30.000.-Ft, melyet a 12067008-00113279-00100002 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték-beszedési számlára való átutalással kell leróni.

A fellebbezést a másodfokon eljáró hatósághoz címezve hatóságomnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál lehet benyújtani.
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor a fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, illetőleg hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a megjelölt dokumentumokhoz.
A döntés hirdetményi úton való közléséről az értesítés eljárás megindításáról, helyszíni szemléről a 1779-1/2018 számú határozatomban az érintett ingatlan rendelkezni jogosultját, az építtetőt és az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanok rendelkezni jogosultjait tájékoztattam. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL törvény 80.§ (3) bekezdése alapján történt.

Levétel napja: Kifüggesztés napja + 15 nap (a 15. napon közöltnek kell tekinteni.)

Szeged, 2018. július 11.

Csuhai Márk
ügyintéző