2018. július 22., vasárnap

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Váchartyán hrsz.: 08/34
  2. Haszonbérlet - Táplánszentkereszt hrsz.: 0119/3
  3. Adás-vétel - Ostoros hrsz.: 0280/7., 0280/12.
  4. Adás-vétel - Ostoros hrsz.: 0280/5.
  5. Adás-vétel - Szigliget hrsz.: 010/18

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége

Címe: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca 52..

Telefon: 0634491819

Fax: 0634491819

E-mail cím: ph[kukac]dunaszentmiklos.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0634491819

Fax: 0634491819

E-mail cím: ph[kukac]dunaszentmiklos.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége

Címe: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca 52..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 297-3/2018/Dm

Kifüggesztés időpontja: 2018. július 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 27.

A hirdetmény tárgya: Gábor Emese lakcímének fiktívvé nyilvánítása

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: fiktíválás lakcím

Törzsszöveg

Ügyiratszám:297-3/2018/Dm Tárgy: Gábor Emese 2897 Dunaszentmiklós
Ügyintéző: Horváth Annamária Tatai u. 1. szám alatti lakos lakcímének Elérhetőség:34/491-819, 34/591-033 fiktívvé nyilvánítása

VÉGZÉST

Értesítem Gábor Emese, hogy lakcímének megszüntetése ügyében döntés született, de annak kézbesítése meghiúsult.
Gábor Emese vagy meghatalmazottja a 297-2/2018/Dm számú határozatot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor u. 52.) szám alatt ügyfélfogadási időben átveheti.
Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
Gábor Emese ügyében lakcímének megszüntetése ügyében döntés született,, azonban a döntés postai úton történő kézbesítése nem lehetséges, mert az ügyfél jelenlegi(tényleges) lakcíme ismeretlen,
A polgárok személyi és lakcím nyilvántartásának ellenőrzése nem járt eredménnyel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szól 2016. évi CL. törvány (továbbiakban :Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján a döntést hirdetményi úton közlöm.
Jelen végzéssel szemben önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. §. alapján zártam ki.
Hatáskörömet és illetékességemet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI.törvény (továbbiakban Nytv.) 6.§. (1) és a 7.§(1) bekezdést ) pontja , a Nytv. végrehajtásáról szóló 146/1996. (X.26.) Korm.rendelet 9.§. (4)bekezdés a)pontja, a 19.§(4)bekezdése, a 34.§. (3) bekezdése és a 35.§. (3) bekezdése határozza meg.
A kiadmányozás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 6/2016 sz. jegyzői utasításában foglaltakon alapul.

Dunaszentmiklós , 2018. július 10.

dr. Kórósi Emőke jegyző nevében és megbízásából

László Ferenc
Kirendeltség-vezető