2018. szeptember 18., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Karcag hrsz.: 12729
  2. Adás-vétel - Edde hrsz.: 546
  3. VEH/001/00367-8/2018 megismételt árverési hirdetmény
  4. Tóalmás,1680/2. hrsz.alatti ingatlan árverési hirdetménye
  5. Várpalota 10484 hrsz. végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Mollis Pluvia Kft.

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTFO/2623/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. szeptember 29.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: A 2019. március 10. napjára egyes országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvéd

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: futóverseny

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal); ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE/KTFO/2623/2018.

Ügy tárgya: A 2019. március 10. napjára egyes országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (továbbiakban: Natura 2000) területek érintésével tervezett „Ensport Vértes Terep Maraton” elnevezésű futóverseny megrendezésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező ügyfél: Mollis Pluvia Kft. (2071 Páty, Elvira krt. 28.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen közleményhez csatolt térképen jelölt útvonal.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal a PE/KTFO/2623-10/2018. ügyiratszámon természetvédelmi engedélyt adott az alábbiak szerint. A döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„A mollis pluvia Kft. (2071 Páty, Elvira krt. 28.; továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem

a 2019. március 10. napjára, egyes országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek érintésével tervezett, „Ensport Vértes Terep Maraton” elnevezésű futóverseny (a továbbiakban: futóverseny) megrendezését legfeljebb 900 fő résztvevővel az alábbi feltételekkel:

1. A futóverseny során, a jelen határozat részét képező térkép mellékleten megjelölt, a védett természeti területeket és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket érintő útvonalról letérni tilos.
2. A futóverseny a kijelölt útvonalat kizárólag gyalogosan veheti igénybe.
3. A futóverseny útvonalai a következők (a mellékelt térképeken részletesen ábrázolva):

Ultramaraton (52,2 km):
Szár, Sportcsarnok (rajt) → S+ → P → K+ → K, K+ → K+ → Csákányospuszta, kulcsosház (1. fp.) → K → K, K+ → K → K, Z → K → Várgesztes (2. fp.) → K, S → K → K+ → S → Z → Vérteskozma (3. fp.) → Z → S, Z → Z → Kapberek-puszta (4. fp.) → P+ → Hallgató-völgy (5. fp.) → P+ → P → S+ → Szár, Sportcsarnok (cél)

Maraton (40,5 km):
Szár, Sportcsarnok (rajt) → S+ → P → K+ → K, K+ → K+ → Csákányospuszta, kulcsosház (1. fp.) → K → K, K+ → K → K, Z → K → Várgesztes (2. fp.) → K+ → Z+ → Z → Kapberek-puszta (3. fp.) → P+ → Hallgató-völgy (4. fp.) → P+ → P → S+ → Szár, Sportcsarnok (cél)

Félmaraton (21,2 km):
Szár, Sportcsarnok (rajt) → S+ → P → P, K+ → Kapberek-puszta (1. fp.) → P+ → Hallgató-völgy (2. fp.) → P+ → P → S+ → Szár, Sportcsarnok (cél)

Minimaraton (15,3 km):
Szár, Sportcsarnok (rajt) → S+ → P → P∆ → P+ → Hallgató-völgy (1. fp.) → P+ → P → S+ → Szár, Sportcsarnok (cél)

4. A futóverseny nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett országos jelentőségű védett természeti területeket, azok növény- és állatvilágát, valamint az ott található védett természeti értékeket.
5. A futóverseny nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket, az ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
6. A futóverseny során tilos bármilyen védett, élő vagy holt, növényi és állati szervezet vagy szervezetrész gyűjtése.
7. A futóversennyel a védett természeti területeket és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket kizárólag 2019. március10. napján a nappali órákban lehet igénybe venni.
8. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken szalagozás, egyéb jelzés 2019. március 09. napján napkeltétől kihelyezhető. Maradandó jelölés (pl. festékszóró) nem alkalmazható.
9. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken ellenőrző/frissítőpontokat külterület esetén kizárólag meglévő erdészeti úton, turista utakon, turista pihenőhelyeken, közutak kereszteződéseinél és kijelölt parkolóhelyen, pihenőhelyen lehet elhelyezni. Ellenőrző/frissítőpont a nyomvonal menti tisztásokon, gyepterületeken, sziklagyepeken nem alakítható ki.
10. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken lévő ellenőrző/frissítőpontokon eszközök 2019. március 10 napján napkeltétől helyezhetők el.
11. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a futóversenyhez kapcsolódóan kihelyezett ideiglenes jelöléseken, eszközökön fel kell tüntetni a szervezők nevét, elérhetőségét.
12. A kihelyezett jelzések és eszközök eltávolítását legkésőbb 2019. március 11. napján napnyugtáig el kell végezni.
13. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen ideiglenes építményt elhelyezni tilos, kapcsolódó kiszolgáló egység nem létesíthető.
14. Elektromos, vagy egyéb hangosítás a külterületeken található védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken tilos.
15. Védett természeti területeken tűzgyújtás csak biztonságos, erre a célra kialakított és kijelölt tűzrakó helyen történhet, a szabadban történő tűzrakás általános szabályainak betartásával. Tűzgyújtási tilalom esetén a tűzgyújtás tilos.
16. A védett természeti területen járművel közlekedni kizárólag az arra kijelölt utakon lehet.
17. A futóverseny befejezését követően az érintett területet eredeti állapotában kell hátrahagyni. A versenyen keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása Engedélyes felelőssége, melyről 2019. március 11. napján napnyugtáig köteles gondoskodni.
18. A természetvédelmi előírásokról a futóverseny valamennyi résztvevőjét tájékoztatni kell.
19. A közösségi esemény és kapcsolódó tevékenységei során Engedélyes köteles jelen határozatot magánál tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.

Tájékoztatom, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 78. § (l) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) munkatársai jogosultak az előírt feltételek betartását ellenőrizni. A nemzeti park igazgatóság a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik. Ha a közösségi esemény során az Engedélyes nem tartja be a rendelkező részben foglaltakat, vagy az engedélytől eltérő tevékenységet folytat, természetvédelmi bírsággal sújtható, illetve ha bármely módon károsítja, veszélyezteti a védett területet, a közösségi eseményt a Kormányhivatal korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a Kormányhivatal az esetleg bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállal.

Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, stb. engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Jelen engedély kizárólag 2019. március 10. napján hatályos a rendelkező részben foglalt eltérésekkel.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés napjától számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. ”

A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal a kérelmező ügyfél kérelme alapján a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének i) pontja, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. §-a és 15. § (1) bekezdése alapján fent hivatkozott számon természetvédelmi engedélyt adott.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. szeptember 14.

A közlemény levételének napja: 2018. szeptember 29.


Budapest, 2018. szeptember 13.

Csatolmányok:

pe-ktfo-2623-2018-kozlemeny-melleklet.pdf

pe-ktfo-2623-2018-kozlemeny.pdf