2018. szeptember 18., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Karcag hrsz.: 12729
  2. Adás-vétel - Edde hrsz.: 546
  3. VEH/001/00367-8/2018 megismételt árverési hirdetmény
  4. Tóalmás,1680/2. hrsz.alatti ingatlan árverési hirdetménye
  5. Várpalota 10484 hrsz. végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Bedekovics Letícia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Dr. Kalinics Zsaklin

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE-KTFO/3807/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 15.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Dr. Kalinics Zsaklin és Virágh Erika kérelmére, országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi je

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: pokoljáró teljesítménytúra gyalogos

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; a továbbiakban: Kormányhivatal);

Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Bedekovics Letícia, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE-KTFO/3807/2018.

Ügy tárgya: országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek érintésével 2018. szeptember 15. napjára tervezett „Pokoljáró Tar Lőrinc 40-30-10” gyalogos teljesítménytúra megtartásának természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása

Kérelmező ügyfél: Dr. Kalinics Zsaklin (3070 Bátonyterenye, Csentei út 1.) és Virágh Erika (3060 Pásztó, Gábor Áron út 16.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: Mátrai Tájvédelmi Körzet, Mátrabérc-Fallóskúti-rétek (HUBN20049) Natura 2000 SCI, Mátra (HUBN10006) Natura 2000 SPA.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal 2018. szeptember 14. napján, PE-KTFO/3807-14/2018. ügyiratszámon érdemi döntést (a továbbiakban: Határozat) hozott. A Határozat a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A Határozat rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) Dr. Kalinics Zsaklin (3070 Bátonyterenye, Csentei út 1.) és Virágh Erika (3060 Pásztó, Gábor Áron út 16.)(a továbbiakban: Engedélyesek) részére, a 2018. szeptember 15. napján az országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (a továbbiakban: Natura 2000) területek érintésével tervezett „Pokoljáró Tar Lőrinc 40-30-10” elnevezésű gyalogos teljesítménytúra (a továbbiakban: közösségi esemény) megtartását legfeljebb összesen 400 fő résztvevővel


engedélyezi


a következő feltételekkel:

1. A közösségi esemény során, a térkép mellékleten megjelölt, a védett természeti területeket és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket érintő útvonalról letérni tilos. A közösségi esemény a kijelölt útvonalakat csak gyalogosan veheti igénybe.
2. A közösségi esemény útvonala a következő (a mellékelt térképeken ábrázolva):
Pokoljáró 10:
Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola → Fenyvespuszta, Arborétum → Katruzsa → Tar Lőrinc várrom → Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola
Pokoljáró 30:
Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola → Bárnevóna-Kőbánya gerinc → Farkaslyuk tető → Fenyvespuszta, Arborétum → Ágasvári turistaház → Kosik tanya → Gombás-tető → Hasznos szőlők → Tar vízműtelep → Tar Lőrinc várrom → Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola
Pokoljáró 40:
Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola → Farkaslyuk tető → Fenyvespuszta → Ágasvári turistaház → Mátraszentistván → Ágasvári turistaház → Mátrakeresztes, Óvár söröző → Gombás tető → Hasznosi (Cserteri) várrom → Tar Lőrinc várrom → Tar, Kodály Zoltán Általános Iskola
3. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett országos jelentőségű védett természeti területeket, azok növény- és állatvilágát, valamint az ott található védett természeti értékeket.
4. A közösségi esemény nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket, az ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
5. A közösségi esemény során tilos bármilyen védett, élő vagy holt, növényi és állati szervezet vagy szervezetrész gyűjtése.
6. A közösségi eseménnyel a védett természeti területeket és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket csak 2018. szeptember 15. napján lehet igénybe venni.
7. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken szalagozás, egyéb jelzés 2018. szeptember 14. napján napkeltétől kihelyezhető. Maradandó jelölés (pl. festékszóró) nem alkalmazható.
8. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken ellenőrzőpontokat külterület esetén kizárólag meglévő erdészeti úton, turista utakon, turista pihenőhelyeken, közutak kereszteződéseinél és kijelölt parkolóhelyen, pihenőhelyen szabad elhelyezni. Ellenőrzőpont a nyomvonal menti tisztásokon, gyepterületeken, sziklagyepeken nem alakítható ki.
9. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken lévő ellenőrzőpontokon eszközök 2018. szeptember 15. napján napkeltétől helyezhetők el.
10. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a közösségi eseményhez kihelyezett ideiglenes jelöléseken, eszközökön fel kell tüntetni a szervezők nevét, elérhetőségét.
11. A kihelyezett jelzések és eszközök eltávolítását legkésőbb 2018. szeptember 16. napján napnyugtáig el kell végezni.
12. A védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken ideiglenes építményt elhelyezni tilos, kapcsolódó kiszolgáló egység nem létesíthető.
13. Elektromos, vagy egyéb hangosítás a védett természeti területeken és a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken tilos.
14. Védett természeti területeken tűzgyújtás csak biztonságos, erre a célra kialakított és kijelölt tűzrakó helyen történhet, a szabadban történő tűzgyújtás általános szabályainak betartásával. Tűzgyújtási tilalom esetén a tűzgyújtás tilos.
15. Védett természeti területeken gépjárművel közlekedni csak az arra kijelölt utakon szabad, egyéb utak használatához külön engedélyt kell kérni.
16. A közösségi esemény befejezése után, az érintett területeket eredeti állapotukban kell hátrahagyni. A közösségi eseményen keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása az Engedélyesek felelőssége, melyről 2018. szeptember 16. napján napnyugtáig kötelesek gondoskodni.
17. A természetvédelmi előírásokról a közösségi esemény résztvevőit tájékoztatni kell.
18. A közösségi esemény és kapcsolódó tevékenységei során az Engedélyesek kötelesek jelen határozatot maguknál tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.

Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, stb. engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Jelen engedély csak 2018. szeptember 15. napján érvényes a rendelkező részben foglalt eltérésekkel.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.”

A döntés indokolásának kivonata:

Megállapítható, hogy a közösségi esemény nagyrészt jelzett turistautakon zajlik, nem kerül sor végleges területfoglalásra, amelynek során közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve jelölő fajok, valamint védett természeti értékek károsodhatnak. A rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett, a közösségi esemény megrendezése természetvédelmi szempontból kárt nem okoz, ezért az engedélyt a Kormányhivatal megadta.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. szeptember 14.

A közlemény levételének napja: 2018. október 15.


Budapest, 2018. szeptember 14.


Csatolmányok:

PE-KTFO-3807-11-2018 Közlemény érdemi döntés-Bedekovics.zip