2018. október 23., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
  2. Adás-vétel - Pákozd hrsz.: 1607/2
  3. Adás-vétel - Ravazd hrsz.: 3797
  4. Aba, Fiáth Gy. u. 18. hrsz. ingatlan - ingatlanárverési hirdetmény
  5. Adás-vétel - Nyúl hrsz.: 0249/31.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Palásthyné Arnóth Mária

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Kérelmező

Neve: ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/10232/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. október 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. november 03.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: ÉMK Kft. sajóbábonyi telephelyén üzemelő veszélyes hulladék égető műre vonatk. egységes környezethasználati engedély módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: hulladékégető veszélyes környezethasználati sajóbábony módosítás

Törzsszöveg

ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
közigazgatási eljárásról


Ügy száma: BO-08/KT/10232/2018.
Kérelmező: ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf.: 17.)
Ügy tárgya: ÉMK Kft. sajóbábonyi telephelyén üzemelő veszélyes hulladék égető műre vonatkozó
egységes környezethasználati engedély módosítása

Az ÉMK Kft. (Sajóbábony) sajóbábonyi telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetését, hulladékok tüzelőanyagként történő hasznosítását és az égetés során keletkezett égetési maradékanyag lerakással történő ártalmatlanítását végzi. Engedélyes a tevékenységre vonatkozóan
BO-08/KT/8369 -17/2017. számú határozattal módosított BO-08/KT/6405-23/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) rendelkezik. Az engedély tartalmazza a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyeket. Tekintettel arra, hogy az EKHE-be foglalt, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és égetéssel történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje lejárt, az engedélyes
az EKHE módosítását kezdeményezte a hulladékgazdálkodási engedélyek kiadása vonatkozásában.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”, illetve a 20. § (3) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.” Fentiek alapján
a környezetvédelmi hatóságon az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sajóbábony
Az eljárás megindításának napja: 2018.szeptember 25.
Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: dr. Palásthyné Arnóth Mária
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Az egységes környezethasználati engedély módosítására (egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek kiadása) irányuló eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést tesz közzé a hivatalában folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásról..

A kérelem és a benyújtott dokumentáció megtekinthetőek a keltezés dátumától 30 napig a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO-08/KT/10232/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben.

Miskolc, 2018. október 4.

Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásábólDudás Attila
koordináló ügyintéző