2018. október 24., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Telekgerendás hrsz.: 761
  2. Adás-vétel - Telekgerendás hrsz.: 028/39
  3. Adás-vétel - Balatonlelle hrsz.: 045/58 hrsz *** Adás-vétel - Balatonlelle hrsz.: 045/58 hrsz
  4. Adás-vétel - Döröske hrsz.: 093/2 *** Adás-vétel - Döröske hrsz.: 075/5 *** Adás-vétel - Döröske hrsz.: 052/8 *** Adás-vétel - Döröske hrsz.: 052/10
  5. Adás-vétel - Tiszafüred hrsz.: 0139/2

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi járási hivatal Műszaaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: zeller.marta[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Kérelmező

Neve: Regöly Község Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/443//0/2018.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/443/1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. október 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 25.

Kifüggesztés helye: Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Regöly, 0220/2 hrsz. külterületi helyi közút közlekedésépítés engedélyezési eljárása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezés megíndítása közlekedésépítési

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/443/1/2018. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 29/B. § (2) bekez-dés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesí-tem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Regöly, 0220/2 hrsz. külterületi helyi közút közlekedésépítés engedélyezési eljárása
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/443//0/2018.
Építtető megnevezése: Regöly Község Önkormányzata
7193 Regöly, Rákóczi u. 2.
Az eljárás megindításának napja: 2018.10.06.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Regöly, Arany J. utca meglévő burkolata folytatásaként a 0220/2 hrsz. külterületi helyi közút, a Fűzfási és Pacsmagi ha-lastavakhoz vezető kerékpárút kísérő földútjaként szilárd bur-kolattal kerül ellátásra, 3 kitérő közbeiktatásával. Útparaméte-rek:
Építési hossz: 710,00 m
Koronaszélesség: 7,00 m
Burkolat szélesség: 4,00 m
Burkolat keresztlejtés: vápánál tengelyirányú 2 %, egyoldalinál 3%
Burkolat anyaga: beton
Padkaszélesség: 1,00 m
Padka keresztlejtés: változó0,6 - 4% (ált. úttól el)
Padka anyaga: zúzottkő
Csapadékvíz elvezetés: felületi és földárok terméskő bekötés-sel
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/443/3/2018. iktatószámon függő hatályú döntés kerül kiadásra, amely az ügy irataival, a létesítmény tervdokumentációjával együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosz-tály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minő-sülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.Szekszárd, 2018. október 08.
Kifüggesztés napja: 2018. október 10.
Levétel napja: 2018. október 25.


Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető