2018. október 18., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Árverési hirdetmény Ásotthalom, 0478/19 hrsz.-ú ingatlan
  2. Árverési Hirdetmény Ásotthalom, 0549/8 hrsz.-ú ingatlan
  3. Adás-vétel - Nyíracsád hrsz.: 0653/7
  4. Adás-vétel - Bak hrsz.: 087
  5. Adás-vétel - Balatonszemes hrsz.: 2658/8 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Kérelmező

Neve: Zemplénkő Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/10408/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. október 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. november 10.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: Emőd IV kavics, homok és agyag” védnevű bánya

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: homok kavics agyag emőd bánya

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R.”) hatálya alá tartozó
környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/10408/2018.
Kérelmező: Zemplénkő Kft. 1921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.
Ügy tárgya: „ Emőd IV kavics, homok és agyag” védnevű bánya
Kérelmezett tevékenység:
Az Emőd 05/2, 051, 067, 068 hrsz-ú ingatlanjait érintő bányatelek területe 85 ha 0722 m2, alaplapja:
+70 mBf. fedőlapja: + 101,2 mBf.
A maximális termelési kapacitás 400 000 m3/ev (600 000 tonna/év), mely 25 év művelést prognosztizál.
Először száraz kotrással termelik a talajvíz feletti meddő-, homok es kavicsréteget, melyet part menti kotrás követ, végül úszó-kotróval történő művelés zár.
A bányaüzem berendezései: 1 db elektromos osztályozó, 2 db kotró-rakodó – száraz-, ill. parti fejtéshez 2 db úszókotró, 1-1 homlokrakodó (az oszt. mellett északi részen, illetve a deli fejtésnél) 2 db tgk. a bányatelken belüli szállításhoz.
A tevékenységhez kapcsolódó létesítmények:irodakonténer, mérleg, üzemi hulladékgyűjtő-hely, szilárd burkolat a munkagépek tarolásához, mobil WC.
A tevékenységhez kapcsolódó forgalom: A szállítás Emőd 046/5 hrsz-u úton tervezett, mely a 302. sz. bekötőúton csatlakozik az M30-as autópályára.
A termelvény szállítás 20 tonna teherbírású tehergépjárművekkel, évi 250 munkanap alatt napi 120 tehergépjármű (240 elhaladás) forgalmat generál.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Emőd
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezhetően érintett település): Mezőcsát, Igrici, Hejőpapi
Kérelem beérkezésének napja: 2018. október 02.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 105 nap
Ügyintéző neve: Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail, telefon): vigh.noemi@borsod.gov.hu, 46/517-300

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:

A Zemplénkő Kft. (1921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.) által újraindítani tervezett „Emőd IV kavics, homok és agyag” védnevű bánya ügyében eljárva a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) számú, EPAPIR-20181002-2729 számú, 2018. október 2-án érkezett elektronikus kérelmében környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.
A kérelem alapján 2018. október 03-án környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.
A tervezett tevékenység a ”R.” 1. számú melléklet 10. a) pontjának (Egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetén) hatálya alá tartozik, így környezeti hatásvizsgálat köteles és a „R.” 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a tevékenység végzéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A „R.” 7. § (1) bekezdése értelmében az eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg.
A bánya korábbi, 6110-60/2000. számú környezetvédelmi engedélyének érvényességi ideje lejárt
(10 év). A bányában 8 éve (2010. III. negyedéve) végeztek utoljára termelést, így új bányának minősül.
A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Függelékében lévő M = 1:30 000 méretarányú Összegzett hatásterület térkép alapján Hejőpapi, Mezőcsát és Igrici közigazgatási területét érinti a tevékenységből várható, felszín alatti vizek terhelésének hatásterülete, így e települések jelen eljárás nevezéktana szerint a tevékenységgel feltételezhetően érintett települések.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Közleményt tesz közzé az eljárás megindulásáról a „R.” 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, honlapján és a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Megküldi a „R.” 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője részére, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába való betekintési lehetőség biztosítása érdekében,.
3. A „R.” 9. § (1) bekezdése alapján – Emőd Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart a
2018. december 04. (kedd) 1400 órai kezdettel
Emőd Város Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(3432 Emőd Kossuth tér 1.)
A „R.” 9. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv megtekinthető lesz a környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO-08/KT/104082018. számon Közmeghallgatás jegyzőkönyve megnevezés alatt.
A kérelem megtekinthető a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon,
BO-08/KT/10408/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat Jegyzőjénél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.
A környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A környezetvédelmi hatóság a „R.” 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2018. október 11.

Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző

Vigh Noémi
koordináló ügyintéző-helyettes