2018. október 18., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Árverési hirdetmény Ásotthalom, 0478/19 hrsz.-ú ingatlan
  2. Árverési Hirdetmény Ásotthalom, 0549/8 hrsz.-ú ingatlan
  3. Adás-vétel - Nyíracsád hrsz.: 0653/7
  4. Adás-vétel - Bak hrsz.: 087
  5. Adás-vétel - Balatonszemes hrsz.: 2658/8 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Osztály: Humán Iroda

Csoport: Építésügyi Csoport

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Telefon: 0696596000

Fax: 0696596005

E-mail cím: epites[kukac]kapuvar.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Koloszár Andrea

Telefon: 0696596012

Fax: 0696596005

E-mail cím: koloszar.a[kukac]kapuvar.hu

Eljáró hatóság

Neve: Kapuvár Városi Önkormányzat Jegyzője

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Kérelmező

Neve: Laurastar Services Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 11-368-27/2018

Iktatási szám: 201800055077

Kifüggesztés időpontja: 2018. október 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 30.

Kifüggesztés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

A hirdetmény tárgya: Laurastar Services Kft. Kapuvár, Ipartelepi út 22-28. hsz. (4361/10. hrsz.) üzemcsarnok bővítés építési engedélye

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás engedély indítása építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: nincs

Törzsszöveg


H I R D E T M É N Y
Kapuvár Város Címzetes Főjegyzőjének hatáskörében és megbízásából eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése és a 4/2010. (X. 20.) KJE határozat alapján értesítem a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más - a hatásterületen működő - társadalmi szervezeteket, hogy:
Hivatalom 11-368-25/2018. számú, IR-000387432/2018. ÉTDR iratazonosítójú határozatában a Laurastar Services Kft. (9330 Kapuvár, Ipartelepi út 22-28.) építtető részére a Kapuvár, Ipartelepi út 22-28. hsz. (4361/10. hrsz.) alatti ingatlanon meglévő üzemcsarnok bővítését engedélyező döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 23-25. iroda) ügyfélfogadási idő alatt:
Hétfőn: 8.00 - 12. 00 óráig
Szerdán: 8.00 - 12. 00 óráig
Csütörtökön: 8.00 - 12. 00 óráig
13.00 - 16. 00 óráig
átveheti.
A fenti határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád u. 32.) címzett, de Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) benyújtandó indokolt fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 30.000 forint.
A hirdetmény kifüggesztésének és a honlapon történő közzétételének napja: 2018. október 12.
Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § -án alapul.
Hatásköröm az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.3. pontján alapul.
Kiadmányozási jogosultságom a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 01-118-3/2018. iktatószámú jegyzői intézkedésén alapul.
Kapuvár, 2018. október 11.
BORSODI TAMÁS címzetes főjegyző
nevében és megbízásából:
KOLOSZÁR ANDREA
csoportvezető