2019. január 19., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Százhalombatta (kiz) – Ercsi elágazás (bez) vasúti vonalszakasz zajterh. határért. alól felment.
  2. Adás-vétel - Csegöld hrsz.: 033/117. hrsz.
  3. Adás-vétel - Felsőpáhok hrsz.: 573
  4. Adás-vétel - Nemti hrsz.: 048/21
  5. Adás-vétel - Nikla hrsz.: 0118

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: horvath.annamaria[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelm Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oszt

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Kérelmező

Neve: MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/00035/2019 (HE-02/KVTO/05425/2018)

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. február 20.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

A hirdetmény tárgya: "Egerszólát II.-homok"védőnevű bánya elkülönített területén nem vesz.hull.haszn. tevékenységre vonatkozó előzetes vizsg. eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: előzetes bánya vizsgálati egerszólát eljárás

Törzsszöveg


KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról


Ügy száma: HE-02/KVTO/00035/2019. (HE-02/KVTO/05425/2018.)

Kérelmező: MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1140 Budapest, Kalocsai u. 14/B.)
Ügy tárgya: A MIDORI-ÖKO Kft. (1141 Budapest, Kalocsai utca 14. B. ép.) által az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Előzmények:
A Kvarc-Group Kft. (4028 Debrecen, Lugossy utca 2.) részére az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bányára vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya HE-02/KVTO/01410-27/2017. számon, 2027. június 30-ig érvényes környezetvédelmi engedélyt adott.

A MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1140 Budapest, Kalocsai u. 14/B.) az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozóan 2018. december 20-án EPAPIR-20181220-4761 azonosító számon érkezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán HE-02/KVTO/05425-1/2018. számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.
Kérelme alapján 2018. december 21-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] figyelembe vételével és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységhez szükséges területet a Kvarc-Group Kft.-től bérli.

A tervezett tevékenység célja:
A Midori-Öko Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. által kommunális szennyvízkezelésből származó hulladékok mezőgazdasági hasznosításra történő előkezelése homokkal történő bekeveréssel tervezett.

Hasznosításra kérelmezett hulladékok:
Azonosító Megnevezés Mennyiség Víztartalom* Száraz anyag
19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 35 000 t/év max. 30 % 24 500 t/év
19 08 02 homokfogóból származó hulladék 40 000 t/év max. 30 % 28 000 t/év
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 125 000 t/év max. 30 % 87 500 t/év
Mindösszesen: 200 000 t/év 140 000 t/év

A hulladékok eredete:
A Midori-Öko Kft. a hulladék hasznosítási engedély kiadása után fogja a hulladék termelővel (Olaszország: SMA Campania S.p.A (Székhely: Caivano (NA) 80023 Localitá Omomorto); Szlovénia: Surovina) felvenni kapcsolatot, és az engedélyben meghatározott azonosító kódú hulladékokra beszállítására vonatkozó megállapodásokat megkötni. A megkötött megállapodásokat az engedélyező Hatóság részére megküldi, és egyben bejelenti a tevékenység megkezdését.

A kérelmezett hulladékok jellemzése:
19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag: bioreaktorokból származó iszap, nagy szerves anyag tartalmú hulladék.
19 08 02 homokfogóból származó hulladék: finom szemcseméretű, főleg ásványi eredetű részecskék a homokfogóban leülepedett része, amelyben a szerves anyag tartalom általában alacsony.
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok: A mechanikai és a biológiai fokozatból kikerülő iszap szárazanyag tartalma általában 5% alatt van. A további kezelési problémák (pl. szag emisszió) megelőzése érdekében az iszapot stabilizálják, amely történhet aerob úton ülepítőben (pl. Dorr ülepítő), vagy anaerob úton érlelőben. A kezelt iszap szerves és szervetlen komponenseket tartalmaz, emellett nyomokban találhatók benne nehézfémek, valamint stabil szerves komponensek.
A stabilizált iszap szárazanyag tartalma közel 10%, amelynek szárazanyag tartalmát további víztelenítési eljárásokkal növelik, a telephelyre beszállításra kerülő víztelenített hulladék víztartalma maximum 30 %.

A hulladék kezelési terület kialakítása
A hulladék előkezelési területe a bányaművelési területtől jól elhatárolt, a kitermelést a tervezett hulladék kezelési tevékenység nem akadályozza. A hulladék fogadó és bekeverő területet 1 m vastagságú vízzáró agyagréteggel töltik fel a nedvesség tartalom és a csapadékvíz altalajba való szivárgásának megakadályozására. Az agyag ágyra szilárd burkolat kerül.

A tervezett kezelőtér sarokpontjai:
Sorszám EOV Y EOV X
1. 743788 280042
2. 743877 280042
3. 743877 280008
4. 743788 280008

A kezelő tér szilárd burkolatú, amely a felszíntől lefelé a következő rétegekkel rendelkezik:
• 20 cm CKT (beton)
• 3 cm védőhomok
• HDPE fólia

A hulladék hasznosítás technológiai folyamata:
 Telephelyi beszállítás
 Kezelési művelet:
• Bekeverési művelet fázisai: - Kémiai célú kezelés
- Mechanikai kezelés
 Pihentetési művelet

Anyagmérleg:
Hasznosításra bevitt hulladék tonna/év Felhasznált homok tonna/év Bekevert mész tonna/év Bekevert száraz mennyiség tonna/év
Nedves mennyiség Szárazanyag tartalom
19 06 06 35 000 31 500 4 200 1 260 35 700
19 08 02 40 000 36 000 4 800 1 440 40 800
19 08 05 125 000 112 000 15 000 4 500 127 500
Összesen 200 000 140 000 24 000 7 200 204 000

Éves munkanapok száma: 250 nap/év
A hulladék hasznosítási tevékenység során másodlagos hulladékok nem keletkeznek.
A kérelmezett hulladék mennyiség: 200.000 tonna/év, a bekevert anyagot az akkreditált laborral történő vizsgálatig illetve a termékké minősítésig a felhagyott bánya területén tárolják.
A hulladékok bekeveréséhez 24 000 tonna/év homok áll rendelkezésre.
A homokot részben a hulladékhoz keverik egy részét a prizmák 2 cm vastagságú takarásához használják fel.

A telephelyen rendelkezésre álló gépek: a KVARC-GROUP Kft. tulajdonában lévő munkagépek
- 1 db Lánctalpas, forgó felsővázas kotrógép
- 1 db gumikerekes homlokrakodó
- 2 db teherautó 25 m3-es

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2019.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Egerszólát
Az eljárás megindításának napja: 2018. december 21.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] figyelembe vételével és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/05425/2018. számon

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/05425/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.


A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2019. december 3.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:


dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő