2019. január 19., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Százhalombatta (kiz) – Ercsi elágazás (bez) vasúti vonalszakasz zajterh. határért. alól felment.
  2. Adás-vétel - Csegöld hrsz.: 033/117. hrsz.
  3. Adás-vétel - Felsőpáhok hrsz.: 573
  4. Adás-vétel - Nemti hrsz.: 048/21
  5. Adás-vétel - Nikla hrsz.: 0118

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515186

Fax: 0699518280

E-mail cím: nagyne.valasits.eva[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: NAGYNÉ VLASITS ÉVA

Telefon: 0699515186

Fax: 0699515280

E-mail cím: nagyne.vlasits.eva[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Kérelmező

Neve: SCHMIDT LÁSZLÓ

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15068/2019

Iktatási szám: 15068-1/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. január 24.

Kifüggesztés helye: 9400 Sopron, Fő tér 5. II. emelet

A hirdetmény tárgya: 9462 Völcsej, Fő u. 310/5-6.. hrsz-ú fennmaradási engedély kérelem ügyében

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800079100
Iratazonosító: IR-000008080/2019
Iktatószám: 15068-2/2019
Ügyintéző: Nagyné Vlasits Éva
Elérhetősége: +3699515186,nagyne.vlasits.eva @sopron-ph.hu
Tárgy: hatósági hirdetmény – értesítés eljárás szüneteltetéséről
9462 Völcsej, Fő u. 310/5-6.. hrsz-ú fennmaradási engedély kérelem ügyében
HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § alapján, az ügyben érintett

Rosta Kálmánné szül.: Horváth Irma (utolsó ismert címe: 9482 Nagylózs, Zrínyi u. 2.) Örököseinek,

mint ügyfelet - tekintettel arra, hogy „az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.” -, hogy:
Schmidt László (9463 Sopronhorpács, József Attila u. 3.) kérelmére, a Völcsej, Fő u., 310/5-6. hrsz-ú ingatlanon irodakonténer rendeltetésű épület fennmaradási engedély kérelem ügyében, 2018. december 18-án kelt 16435-13/2018. számú eljárás szüneteltetése végzést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Süle Tímea ügyintézőnél (II./ 34 szoba, tel.: 515.177)
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.) Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is irányul, úgy igazolni kell, hogy a fellebbező a másodfokú eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait – a fellebbezési illetéken felül – befizette.
Sopron, 2019. január 8.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
nevében és felhatalmazása alapján, kiadmányozó:
Kuntár Viktória sk.
megbízott osztályvezető