2019. január 19., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Százhalombatta (kiz) – Ercsi elágazás (bez) vasúti vonalszakasz zajterh. határért. alól felment.
  2. Adás-vétel - Csegöld hrsz.: 033/117. hrsz.
  3. Adás-vétel - Felsőpáhok hrsz.: 573
  4. Adás-vétel - Nemti hrsz.: 048/21
  5. Adás-vétel - Nikla hrsz.: 0118

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Osztály: Hatósági Főosztály Építéshatósági osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500434

Ügyintéző

Ügyintéző neve: KOvács Katalin

Telefon: 0696500434

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 2003-belső/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. január 24.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Hatlakásos lakóépületre vonatkozó használatbavételi engedély

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély használatbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2019. január 24.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Akr.) 88. § (1) bekezdés a) és b) alapján tájékoztatom:
- azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti,
- valamint azon ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés esetleg meghiúsul
- valamint a szomszédos társasház ismeretlen közös képviselőjét
hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság, döntést hozott.

- A kifüggesztés napja: 2019.01.09.
- Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

- A döntés száma: 2003-3/2019.
- A döntés tárgya: Hatlakásos lakóépületre vonatkozó használatbavételi engedély.
- kérelmező neve:
Arrabona Bonum Kft. (9025 Győr, Achim András utca 28.), dr. Nagy Tamás (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. III/2.), Lőkös Zoltán (9025 Győr, Völgyszigeti út 349/7. hrsz.), Cserpák Beatrix (9025 Győr, Völgyszigeti út 349/7. hrsz.), Németh Tamás (1065 Budapest, Hajós u. 37. 1/14.), Tasi Tamás (9025 Győr, Bálint M. utca 54.), Tasiné Esztári Erika (9025 Győr, Bálint M. utca 54.), Endrődy Tamás (1157 Budapest, Kőrakás park 26. 2/5.), Endrődy Péter (1164 Budapest, Magtár u. 44.), Endrődy Csilla (1098 Budapest, Dési Huber utca 30. 2/11.), (id.) Endrődy Péter (1164 Budapest, Magtár utca 44.)

A határozatról hirdetményi úton értesítést kapnak:
- A szomszédos társasházak (ismeretlen) közös képviselője tájékoztatás céljából.
- Az eljárás elejei postai értesítés sikertelensége miatt néhány szomszédos ügyfél hirdetményi úton is értesítésre kerül:

Czvitkovics István és Czvitkovicsné Szalay Rita Győr Jávor Pál utca 30 9025
dr. Barkovits László és Barkovits -Daruka Dóra Győr Jávor Pál utca 30 9025
dr. Horvátné Gaál Anita Ásványráró Sport utca 2 9177
Guly-Kovács Balázs és Guly-Kovácsné Tóth Ildikó Győr Jávor Pál utca 30 9025
Gyalókay Katalin Anikó Győr Diós utca 12 9025
Horváth Petraskó Réka Teréz és Horváth Zoárd Győr Jávor Pál utca 30 9025
Lőrincz Attila és Lőrincz Klaudia Nyíregyháza Móra Ferenc köz 1/A 4400
Schillinger Ádám Győr Király utca 12 9021
Schillingerné Samu Zsuzsanna Győr Hunyadi utca 7/C 9024

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 2003-3/2019. számú határozatban ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.