2019. január 19., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Százhalombatta (kiz) – Ercsi elágazás (bez) vasúti vonalszakasz zajterh. határért. alól felment.
  2. Adás-vétel - Csegöld hrsz.: 033/117. hrsz.
  3. Adás-vétel - Felsőpáhok hrsz.: 573
  4. Adás-vétel - Nemti hrsz.: 048/21
  5. Adás-vétel - Nikla hrsz.: 0118

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi járási hivatal Műszaaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: zeller.marta[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Kérelmező

Neve: Dombóvár Város Önkormányzat

Azonosító adatok

Ügyiratszám: TO-04/UT/00005/2019.

Iktatási szám: TO-04/UT/00005-2/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. január 26.

Kifüggesztés helye: Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Dombóvár, Kosztolányi utca 3163/14 hrsz. közút megszünteté-sének engedélyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megíndítása közlekedéshatósági

Törzsszöveg


TO-04/UT/00005-2/2019. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Dombóvár, Kosztolányi utca 3163/14 hrsz. közút megszünteté-sének engedélyezése
Iktatási száma: TO-04/UT/00005/2019.
Építtető megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzat
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Az eljárás megindításának napja: 2019. január 04.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Dombóvár, Kosztolányi utca 3163/14 hrsz. alatti közút forgalmi jellege/használatának módja megváltozott. Közúti forgalomba semmilyen szerepet nem tölt be, ezáltal az ingatlan tulajdonosa és kezelője annak közútkénti megszüntetését kezdeményezte.
Érintett hatásterület: A ’tervezési’ szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a köz-lekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek ka-pubejárója a megszüntetéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak ese-tében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során TO-04/UT/00005-4/2019. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiak-ban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett idő-pontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog-szerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A közlekedési hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá-lyairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbeli-nek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

Szekszárd, 2019. január 04.

Kifüggesztés napja: 2019. január 08.
Levétel napja: 2019. január 24.


Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:


Baumann Péter
főosztályvezető