2019. február 22., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hirdetmény, Somodi Csaba Ferenc adós
  2. Győr Kagyló utca 12114/1. hrsz-ú ingatlanon négylakásos lakóépület építési engedélye – függő hatályú döntés
  3. 103. számú M1 – Bicske másodrendű főút kapcsolódó létesítmények előzetes vizsg. elj.
  4. EHZ-965 FRSZ-Ú JÁRMŰ FORGALOMBÓL VALÓ ÁTMENETI KIVONÁSA
  5. Ingó árverési hirdetmény, Gallyas István adós

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: zeller.marta[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Kérelmező

Neve: Dombóvár Város Önkormányzat

Azonosító adatok

Ügyiratszám: TO-04/UT/00063/2019.

Iktatási szám: TO-04/UT/00063-4/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. február 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. február 22.

Kifüggesztés helye: Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Szekszárd, 2411/7 hrsz. szakasz útügyi átminősítése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása közlekedéshatósági

Törzsszöveg

TO-04/UT/00063-4/2019. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Szekszárd, 2411/7 hrsz. szakasz útügyi átminősítése
Iktatási száma: TO-04/UT/00063/2019.
Engedélyes megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Az eljárás megindításának napja: 2019. február 01.
Ügyintézési határidő: 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett tevékenység ismertetése: Szekszárd, 5113. számú Szekszárd-Decs-Várdomb összekö-tőút 0+000 – 0+463 km szelvény /Damjanich u. 2411/7 hrsz. szakasz forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése, forgalom összetétele) a szekszárdi tehermentesítő út és Dam-janich utcai felüljáró csomópont építését követő használat te-kintetében folyamatosan át- illetve megváltozott.
Az országos közút kezelője TTM-2018/000480 (2018.11.22.) számú előzetes megállapodással felhatalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát ezen változás, valamint a közlekedéshatósági engedély nélküli ingatlan-nyilvántartási művelési ág változtatás jogszerűsítését alátámasztó átminősí-tési eljárás lefolytatására.
Érintett hatásterület: Az átminősítési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek ka-pubejárója a megszüntetéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak ese-tében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során TO-04/UT/00063-6/2019. iktatószámon függő hatályú döntés kerül kiadásra, amely az ügy irataival együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hiva-tala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyezte-tett időpontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog-szerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A közlekedési hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá-lyairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbeli-nek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.
Szekszárd, 2019. február 04.Kifüggesztés napja: 2019. február 06.
Levétel napja: 2019. február 22.


Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető