2019. február 19., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Borsodivánka hrsz.: 063/4.
  2. Adás-vétel - Biri hrsz.: 022/3
  3. Adás-vétel - Hegyszentmárton hrsz.: 016/1 hrsz.
  4. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0373/1 hrsz.
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0373-1 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515179

Fax: 0699515280

E-mail cím: barbely.kitti[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: BARBÉLY KITTI

Telefon: 0699515179

Fax: 0699515280

E-mail cím: barbely.kitti[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15002/2019

Iktatási szám: 15002-19/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. február 07.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. február 21.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5. II. EMELET

A hirdetmény tárgya: 9485 Nagycenk, Dózsa krt., 219/1 hrsz. 18 lakásos lakóépület rendeltetésű építmény építésére vonatkozó építési engedély

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800083537
Iratazonosító: IR-000044240/2019
IR-000044257/2019
Iktatószám: 15002-19/2019.
Ügyintéző: Barbély Kitti
Elérhetősége: +3699515-171, epiteshatosag@sopron-ph.hu

Tárgy: hatósági hirdetmény
Építési engedélyezési eljárás
9485 Nagycenk, Dózsa krt., 219/1 hrsz. 18 lakásos lakóépület rendeltetésű építmény építésére vonatkozó építési engedély

HATÓSÁGI HIRDETMÉNY

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés alapján, az ügyben érintett

Markó István és Markó Isvánné (9485 Nagycenk, Kossuth Lajos u. 12.)
mint ügyfeleket, tekintettel arra, hogy a postai küldemény meghalt/megszűnt megjegyzéssel érkezett vissza, továbbá minden, az eljárás megindításáról értesítettek közül azon ügyfeleket, örökösöket, akik esetében - az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel, - a jogutód nem ismert, - az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy - a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik – hogy:

a Nagycenk, Dózsa krt. alatti, 219/1-ú ingatlanon 18 lakásos lakóépület rendeltetésű építmény építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban a 2019. január 9-én kelt, 15002-8/2019. számú határozatában és a 2019. január 24-én kelt, 15002-18/2019. számú végzésében döntést hozott.

Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Barbély Kitti ügyintézőnél (II./ 29. szoba, tel.: 515-179)

Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének (Győr, Árpád u. 32.) címzett, de a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz (címe: Sopron, Fő tér 5.) benyújtandó 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Sopron, 2019. február 1.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és
felhatalmazása alapján kiadmányozó:
Kuntár Viktória sk.
megbízott osztályvezető