2019. február 19., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Borsodivánka hrsz.: 063/4.
  2. Adás-vétel - Biri hrsz.: 022/3
  3. Adás-vétel - Hegyszentmárton hrsz.: 016/1 hrsz.
  4. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0373/1 hrsz.
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0373-1 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Békés Megyei Kormányhivatal

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Telefon: 0666622000

Fax: 0666666001

E-mail cím: vezeto[kukac]bekes.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Mohos Mihály

Telefon: 0666528130

Fax: 0666528140

E-mail cím: bekescsaba.foldhivatal[kukac]bekes.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály

Címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 8086-3/2019

Iktatási szám: 8086-3/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. február 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. február 26.

Kifüggesztés helye: Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály hirdetőtábla

A hirdetmény tárgya: Csorvás külterület 040/53 megosztásának kiindulási helye és iránya

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: osztásirány határozat végleges hirdetmény

Jogorvoslat

Határideje: 2019. február 26.

Törzsszöveg

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt közigazgatási hatósági ügyben, a Csorvás külterület 040/53 helyrajzi számú földrészlet megosztásának kiindulási helyét és irányát az alábbi módon határozom meg:

A Csorvás külterület 040/53 és 040/39 hrsz-ú földrészletek, illetve a 040/53 és 040/52 közös határvonalától kiindulva, azzal párhuzamosan észak-északnyugati irányban.

Jelen határozat mellékletét képezi egy térképvázlat, amely szemlélteti a megosztás kiindulási helyét és irányát.

A véglegessé vált határozat közzétételével egyidejűleg az ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni a telekalakítási eljárás megindításának tényét. A feljegyzésben fel kell tüntetni az „osztatlan közös tulajdon megszüntetése az 1993. évi II. tv. 12/E. §-a alapján” szöveget.

A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító végleges döntés a megosztási eljárás befejezéséig hatályos, kivéve a teljes körű egyezség esetét, amikor a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (12) bekezdés szerinti befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg hatályát veszti.
Ezen határozat ellen – a hirdetményi közzétételtől számított 15 napon belül – a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához (5600 Békéscsaba Hunyadi tér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 18.) kell benyújtani. A fellebbezés díjmentes. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a határozat meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz kivéve, ha a megtámadott határozatot a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést visszautasítja, valamint ha az ügyfél a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonta. A fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatóság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A II. fokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A II. fokú hatóság a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A II. fokú hatóság a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a II. fokú hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges a határozatot végzésben megsemmisíti, és az ügyben az I. fokú hatóságot új eljárásra kötelezi.

INDOKOLÁS

A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/F. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonosok kezdeményezték az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadukat önálló ingatlanként kaphassák meg.

Az önálló ingatlanok kialakítását megelőzően – figyelemmel az Fkbt. 12/G § (2) bekezdése, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályait megállapító 374/2014 (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyezségi tárgyaláson részt vett kérelmező tulajdonostársak javaslatára figyelemmel, a megközelíthetőségi és művelhetőségi szempontoknak megfelelően meghatároztam a megosztás kiindulási helyét és irányát.

A döntéshez figyelembe vettem a R. 8. § (1) bekezdése alapján a mezőgazdászi helyszínelés és a keretmérés eredményeként készült jegyzőkönyvek-, valamint az első egyezségi tárgyaláson készült jegyzőkönyv tartalmát. Az első egyezségi tárgyalás során készült jegyzőkönyv alapján a kialakuló ingatlanok a már meglévő Csorvás külterület 042, 040/37 helyrajzi számú útról lesznek megközelíthetőek. A keretmérés a földrészlet sarokpontjaiban hibahatáron túli eltérést nem talált, az ingatlan művelési ága megfelel a nyilvántartási állapotnak.

Jelen határozatomat teljes körű egyezség esetén a R. 16. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül helyezem.

Az eljárás díjmentességét az Fkbt 12/F. § (3) bekezdése állapítja meg.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdés, 116. § (2) bekezdés a) pontján, a 118. § (1)-(4) bekezdésén, a 119. § (1)-(7) bekezdésein alapul és azt az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdése biztosítja.

Az ügyre vonatkozó hatáskör és illetékesség jogszabályi alapját az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése biztosítja.

Csatolmányok:

8086-2019 Cso040-53 Határozat vv.pdf