2019. July 17., Wednesday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Székesfehérvár, Balatoni u. 8. sz. telephelyén végzett járműfényezési tevék. kapcsolódó pontforr. levegőtiszt. műk. eng.
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0446/41 hrsz.
  3. Adás-vétel - Hottó hrsz.: 032/25 *** Adás-vétel - Hottó hrsz.: 024/25
  4. Adás-vétel - Solymár hrsz.: 0152/11, 0152/12, 0152/13
  5. Adás-vétel - Szatymaz hrsz.: 0321/22

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Telefon: 0636795156

Fax: 0636795174

E-mail cím: tajtine.turk.agnes[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Mgeyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Kérelmező

Neve: Midori-Öko Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01739/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. April 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. August 06.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

A hirdetmény tárgya: Egerszólát II. -homok védűnevű bánya területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó összevont k

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: hulladék homok khv egerszólát ekhe

Törzsszöveg

HEVES MEGYEII KORMÁNYHIIVATAL
EGRII JÁRÁSII HIIVATAL
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Körn yezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: +36 (36) 795-174
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.)
hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról
Ügy száma: HE-02/KVTO/01739/2019.
Kérelmező: Midori-Öko Kft. (1141 Budapest, Kalocsai utca 14. B ép.)
Ügy tárgya: Az „Egerszólát II. – homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes
hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: 0133/9.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):
- telepítés helye: Egerszólát
- feltételezhetően érintett települések: Kál, Kompolt, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét,
Egerszalók.
A tervezett tevékenység előzményei, jellemzői:
Előzmények:
Az „Egerszólát II. – homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladék
hasznosítása tevékenység tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi
hatóság) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le és az eljárást lezáró végzésben környezeti
hatásvizsgálati illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának
szükségességét írta elő.
Tervezett tevékenység:
A MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya
elkülönített területén történő, nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységhez a szükséges
területet a Kvarc-Group Kft.-től bérli. A tevékenység során kommunális szennyvízkezelésből származó
hulladékok mezőgazdasági hasznosításra történő előkezelése tervezett, homokkal történő bekeveréssel.
Hasznosításra kerülő hulladékok köre:
Azonosító Megnevezés Mennyiség Víztartalom* Száraz anyag
19 06 06
állati és növényi hulladék anaerob
kezeléséből származó kirothasztott
anyag
35 000 t/év max. 30 % 24 500 t/év
2
19 08 02
homokfogóból származó hulladék
40 000 t/év
max. 30 %
28 000 t/év
19 08 05
települési szennyvíz tisztításából származó iszap
125 000 t/év
max. 30 %
87 500 t/év
Összesen:
200 000 t/év
140 000 t/év
A hulladékok eredete: A Midori-Öko Kft. a hulladék hasznosítási engedély birtokában fogja a hulladék termelővel (Olaszország; Szlovénia) az engedélyben meghatározott azonosító kódú hulladékok beszállítására vonatkozó megállapodásokat megkötni. A megkötött megállapodásokat az engedélyező Hatóság részére megküldi, és egyben bejelenti a tevékenység megkezdését. A telephelyi beszállítás: A telephelyre tehergépjárművekkel beérkező (Szállítási útvonal: M3-as autópályáról Aldebrő útirányon át) hulladékok átvétele szemrevételezéssel valamint a fuvarokmányok ellenőrzésével kezdődik. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítható, hogy a szerződésnek megfelelő hulladék került beszállításra és a fuvarokmányok is hiánytalanul megvannak, a hulladék hiteles mérlegelést követően a befogadó területre kerül lerakásra a bányamester utasításának megfelelően. Amennyiben a hulladék nem a szerződésnek megfelelő, úgy a hulladék átvétele megtagadásra kerül. Kezelési művelet: Kémiai kezelés: Az Engedélyt kérő adatai szerint a szennyvíz-kezelésből származó hulladékok savas pH tartományba esnek (5 - 6,5 közötti pH), ezért az első fázisban a beszállított hulladékokat mésszel keverik össze. A meszes kezelésnek kettős célja van, az egyik a keletkező talajjavító anyag kémhatásának pH 7 érték fölé emelése, valamint az esetlegesen még a hulladékokban lévő fertőző kórokozók fertőtlenítésére. Mechanikai kezelés: A meszes bekeverés után a hulladékokat vízfelvétel érdekében a bányaterületről származó homokkal keverik, célszerűen a hulladék szilárd anyag tartalmával azonos mennyiséggel. A homok egy részét a kialakított prizmák lefedésére használják kb. 2 cm-es rétegben. A bányából származó homok átlagos víztartalma 10 % körüli érték, amely normál esetben max. 30 %-ig növelhető. A hulladékok a bekeverési területen 8 méter alapú egyenlő szárú kúp keresztmetszetű, hosszanti kialakítású prizmába kerülnek a pihentetés és a termékké nyilvánítás időszakára. A hulladékkezelésre igénybe vehető 4000 m2 területen – a gépi közlekedési utakat is figyelembe véve – egyidejűleg 5 db prizma helyezhető el. A kérelmezett hulladék mennyiség: 200.000 tonna/év, a bekevert anyagot az akkreditált laborral történő vizsgálatig illetve a termékké minősítésig a felhagyott bánya területén tárolják. A hulladék hasznosítási tevékenység során másodlagos hulladékok nem keletkeznek. Éves munkanapok száma: 250 nap/év A telephelyen rendelkezésre álló munkagépek: - 1 db Lánctalpas, forgó felsővázas kotrógép - 1 db gumikerekes homlokrakodó
- 2 db teherautó 25 m3-es
3
Az eljárás megindításának napja: 2019. március 23. Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 130 nap Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes
Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye: A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (Khvr.)
 2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés, „5.3. Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül ba) biológiai kezelés ” pontjába, valamint a
 3. számú melléklet 107. pontjába (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 tonna/nap kapacitástól) tartozik.
A Khvr. 1. § szerint: (3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, alapján egységes környezethasználati engedély szükséges. (4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdés szerint, a 8. § alapján tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról és közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik a hirdetmény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.
4
A dokumentációk és mellékleteik megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/Ügyintézés/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01739/2019. számon. A Khvr. 24. §. (7) bekezdés értelmében, a 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésre tekintettel az alábbi –Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart: 2019. május 14. napján 13 órai kezdettel Egerszólát Közösségi Szolgáltató Központjában ( Egerszólát, Fő u. 17-19.)
Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációval és a környezeti hatásvizsgálati dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közmeghallgatás időpontjáig.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
- megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja.
A közlemény közzétételének időpontja: 2019. április 5. Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából: dr. Kovács Melinda kormánytisztviselő