2019. May 26., Sunday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Markaz hrsz.: 076/37. hrsz.
  2. Adás-vétel - Öreglak hrsz.: 097/8
  3. Adás-vétel - Kunszállás hrsz.: 0282/3.
  4. Adás-vétel - Varsány hrsz.: 028/67,028/68
  5. Adás-vétel - Varsány hrsz.: 034/72

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500434

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kovács Katalin

Telefon: 0696500434

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 29410-belső1/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. May 07.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. June 21.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr, Rába u.46.sz. alatti családi lakóház épület használatbavételi engedély kérelme

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély használatbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2019. June 21.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Akr.) 88. § (1) bekezdés a) és b) alapján tájékoztatom:
- azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti,
- valamint a szomszédos társasház ismeretlen közös képviselőjét
hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság, függő hatályú döntést hozott.

- A kifüggesztés napja: 2019.05.07.
- Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
- A döntés száma: 29410-6/2019.
- kérelmező neve: Christmann Tamás és Christmann-né Horváth Klára (9025 Győr, Rába utca 46.)
- kérelem tárgya: családi lakóház épület használatbavételi engedély kérelme
- kérelemmel érintett ingatlan: 9025 Győr, Rába utca 46. szám és 7550. hrsz.
- eljárás megindulásának napja: 2019.05.03.

A határozatról hirdetményi úton értesítést kapnak:
- A szomszédos társasház (ismeretlen) közös képviselője tájékoztatás céljából.

A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019.06.06–ig Hatóságom az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 29410-6/2019. számú határozatban ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.