2019. September 21., Saturday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Országos jelentőségű védett természeti terület:Farmos 048/4 hrsz.-ú ingatlan „b”, „d”, „f”, „h” alrészletein kaszálási eljárás
  2. Szentes, Sáfrán M. u. 57/A sz. árverése
  3. Szentes, Temető u. 30. sz. árverése
  4. Adás-vétel - PÜSPÖKMOLNÁRI hrsz.: 087/15
  5. Adás-vétel - Nagysimonyi hrsz.: 020/8 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügiy és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: tajtine.turk.agnes[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Kérelmező

Neve: Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/03619/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. August 07.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. September 21.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4

A hirdetmény tárgya: A Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt. részére a Sirok Liszkó-völgy 1002/47 hrsz-ú ingatlanon alumínium öntöde létesí

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: alumínium liszkóvölgy öntöde sirok előzetes

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról


Ügy száma: HE-02/KVTO/03619/2019.

Kérelmező: Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt. (6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.)

Ügy tárgya: A Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt. részére a Sirok Liszkó-völgy 1002/47 hrsz-ú ingatlanon alumínium öntöde létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenység célja:
METALCONSTRUCT Zrt. alumínium tárolóeszközök és állványszerkezetek tervezésével, gyártásával foglalkozik. A felhasznált alumínium alkatrészeket a Kft. jelenleg külső cégekkel önteti. A beruházás célja a szükséges alumínium öntvények cégen belüli előállítása. Az öntöde egy meglévő raktárépület átalakításával illetve annak 10x16 m nagyságú területtel történő bővítésével kerülne kialakításra.

A tervezett létesítmény funkciója: alumínium öntvénygyártás, nagy hatékonyságú présöntéses technológiával. Az öntöde tervezett kapacitása 18t/nap.

A beruházás helyszíne: 3332 Sirok, Liszkó-völgy 1002/47 hrsz.-ú ingatlanon a Siroki Ipari Parkban. Az építési területet a Gyári út és a Halászó tanya határolja, az építési telek az ipari park burkolt belső útjáról jelenleg is megközelíthető. Az Ipari Park jelenleg több termelő cégnek is telephelye, mint a Mátrametál Kft., a RUAG Ammotec Zrt., valamint az LHF Kft.

A tervezett, melegen alakítós alumínium alkatrész gyártási technológia négy fő munkafolyamatot foglal magában, melyek az alábbiak:
- Olvasztás,
- Öntés,
- Felületkezelés,
- Öntvény forgácsolás

Az olvasztás során a vásárolt alumínium ötvözetet és a visszajáró alumínium hulladékot a 750 kg/óra kapacitású, földgáztüzelésű kemencében, 740-780°C-on megolvasztják. A megolvasztott ötvözetet ezt követően oxidtalanítják, gáztalanítják, majd targoncával az öntőegység elektromos fűtésű hőntartó-adagoló kemencéjébe szállítják. Az olvasztást olvasztótornyokban végzik.
A hőntartó-adagoló kemencéből (680-720°C) az öntőgép töltőkamrájába adagolja az olvasztott alumíniumot. A nagynyomású öntőgép végzi az öntőszerszámban kialakított forma feltöltését nagynyomással (200-1500 bar) és az öntőszerszám működtetését. A ciklusidő 20-200 másodperc között változtatható. Az öntőszerszámokat ciklusonként formaleválasztást segítő anyaggal kezelik, mely biztosítja az öntésszerszám kenését, megakadályozza a fém hozzátapadását a formaüreghez, valamint a szerszámot is hűti.
A trimmelőszerszám a leöntött öntvényről eltávolítja az öntési plusz anyagokat és sorjákat. Az eltávolított plusz anyagokat és a selejteket összegyűjtik, majd az olvasztókemencéhez szállítják vissza újraolvasztásra.
Az öntőszerszám előmelegítését szerszámtemperáló biztosítja. A kész öntvényeket hűtőládában lévő vízzel hűtik le, és a víz hűtését a hűtőtorony zárt rendszerében áramoltatott vízzel hűtik.
Az öntés közben felszabaduló gázokat, gőzöket az öntőgép fölé telepítésre kerülő, mozgatható elszívó ernyővel központi elszívó vezetéken keresztül szívják el.
A hőntartó-adagoló kemencék elszívása szintén elszívóernyőkkel történik.
Az öntvények további megmunkálási folyamata a mechanikai felületkezelés, mely lehet koptatás, szemcseszórás, vagy ha az öntvény igényli, csiszolás és kézi sorjázás.
A kész öntvény termékké válásának befejező lépése a forgácsolás, mely során a termék elnyeri végső formáját. A forgácsoláshoz három darab CNC megmunkáló központ csarnokbeli telepítése tervezett.
A tervezett üzemben 3 műszakban, műszakonként 15 fő dolgozna. Mivel az Ipari Park bejáratánál a létesítendő üzem munkavállalói számára is biztosítanak parkolóhelyeket, így jelen beruházás keretében személygépjármű parkoló kialakítására nem kerül sor.

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás:
A létesítés fázisában elsősorban az építési anyagok szállítását végző nehéz tehergépjárművel keltetett forgalomra kell számítani. Ez a többlet forgalom ideiglenesen, az építések idejére korlátozódik. Az alapanyag beszállítás, illetve termék kiszállítások száma átlagosan 2 nehézjármű/nap. Az áruszállító tehergépjárművek rakodási és parkolási lehetősége a telken belül burkolt felületen lesz biztosítva.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sirok
Az eljárás megindításának napja: 2019. augusztus 1.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes
Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 36 795-148


Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A kérelemben tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 61. pontja [Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitástól] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.
A kérelmező 2019. július 31. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2019. augusztus 1. napján eljárás indult.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/03619/2019. számon.

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. augusztus 7.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
kormánytisztviselő