2019. August 19., Monday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Kispalád hrsz.: 082
  2. Adás-vétel - Tök hrsz.: 1751/1
  3. Adás-vétel - Fertőszentmiklós hrsz.: 0272/21 hrsz; 0272/23 hrsz.
  4. Adás-vétel - Magyarlukafa hrsz.: 025/23, 039/15, 039/17, 038 hrsz
  5. Adás-vétel - Galambok hrsz.: 814. hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Osztály: Földhivatali Osztály

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Balog Nikoletta

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 570450/2/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. August 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. August 29.

Kifüggesztés helye: Ceglédi Járási Hivatal hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: Jóváhagyási kérelem

Kategória: Föld

Cimke: jóváhagyásikérelem

Törzsszöveg

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az alább felsorolt ingatlan vonatkozásában, az ott található ügyiratszámon Kaszap Albert (5094 TISZAJENŐ,Felsőkara 204.), mint bérbeadó, valamint a Jászkarajenői Mg Zrt. (2746 Jászkarajenő, Árpád utca 8.), mint bérbevevő közötti Jászkarajenőn, 2019. 03. 01. napján kelt haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyás tárgyában döntést hozott.
A határozat alapjául a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) szolgált.

A döntés hatóságomnál, a Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (2700 Cegléd, Kossuth tér 7.) átvehető.

Jászkarajenő külterület 0157/5 hrsz 570450/2019.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján a döntést hirdetményi úton kell közölni.
88. § [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
85. § (5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja
a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.