2019. August 19., Monday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Kispalád hrsz.: 082
  2. Adás-vétel - Tök hrsz.: 1751/1
  3. Adás-vétel - Fertőszentmiklós hrsz.: 0272/21 hrsz; 0272/23 hrsz.
  4. Adás-vétel - Magyarlukafa hrsz.: 025/23, 039/15, 039/17, 038 hrsz
  5. Adás-vétel - Galambok hrsz.: 814. hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500489

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kovácsné Horváth Bernadett

Telefon: 0696500489

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 36439-belső15/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. August 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. August 26.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr, Szent László utcai "A" épület használatbavételi engedélye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély használatbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebezés

Határideje: 2019. August 26.

Törzsszöveg


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2019. 08. 10.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 36439-14/2019.
A döntés tárgya: Győr, Szent László utca, 27527/5 hrsz-ú ingatlanon I. ütemben
épült 26 lakást magában foglaló „A” épület
(földszint + 2 emelet,padlás) használatbavételi engedélye
A kérelmezők neve: Glingcoop Kft. (9012 Győr, Hármashatár út 13.)
Balassa Bernadett (9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 30.)
Balassa Dávid (9151 Abda, Dózsa u. 22.)
Balog György (9023 Győr, Hermann Ottó u. 14.)
Balogné Molnár Szilvia (9023 Győr, Hermann Ottó u. 14.)
Császár Tímea (9024 Győr, Cuha u. 25.)
dr. Csepregi Tamás (9141 Ikrény, Külső Győri út 2.)
dr. Zemlényi Andrea (9141 Ikrény, Külső Győri út 2.)
Giczi Gergő (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 140.)
Gicziné Stummer Szilvia (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 140.)
Henyig Anna Mária (9012 Győr, Somogyi Imre u. 23.)
Horváth Ádám (9012 Győr, Hármashatár út 25/A.)
Kéri Krisztina (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 37.)
Kiss László (9143 Enese, Sport u. 11.)
Kovács Péter (8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119.)
László Luca (2660 Balassagyarmat, Trikál József u. 15.)
Lukács György (9485 Nagycenk, Kiscenki u. 50.)
Marcinkó Tímea (2941 Ács, Gárdonyi G. u. 43.)
Molnár Anna (9141 Ikrény, Külső Győri út 2.)
Molnár József Róbert (9141 Ikrény, Külső Győri út 2.)
Nagy Károly Sándor (4400 Nyíregyháza, Északi körút 23.)
Nagyné Papp Petronella (6300 Kalocsa, Gém u. 24.)
Németh Ágnes (9485 Nagycenk, Kiscenki u. 50/A.)
Pákozdi Emil (9012 Győr, Halász Ödön u. 3.)
Papp Attila (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 37.)
Póczy László (9012 Győr, Hajnal u. 38.)
Póczy Lászlóné (9012 Győr, Hajnal u. 38.)
Sohajda Bence (3200 Gyöngyös, Warga László u. 16/1.)
Stefka Tibor István (9012 Győr, Öreg út 23.)
Stefkáné Teleki Anita Andrea (9012 Győr, Öreg út 23.)
Szabó Alexandra (3014 Hort, Határ út 24.)
Szabó Kata (9172 Győrzámoly, Orgona u. 6.)
Szabó Máté (9172 Győrzámoly, Orgona u. 6.)
Szabó Péter (9024 Győr, Kovács M. u. 3.)
Szabó-Darók Laura Judit (9012 Győr, Népfőiskola út 14.)
Szalai Péter (9023 Győr, Tihanyi Á. u. 41.)
Takács Péter (9024 Győr, Déry T. u. 1.)
Unyatinszky Zsolt (9012 Győr, Hármashatár u. 22.)
Unyatinszky Zsoltné (9012 Győr, Hármashatár u. 22.)
Vén Attiláné (6300 Kalocsa, Erdei Ferenc u. 68.)
Vén Dominika (6300 Kalocsa, Erdei Ferenc u. 68.)

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 36439-14/2019. számú határozatban ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.