2019. September 19., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Homokbödöge 032/6 hrsz. végrehajtási árverése
  2. Nagytevel 034/4 hrsz. végrehajtási árverése
  3. Homokbödöge 2038 hrsz. végrehajtási árverése
  4. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6759
  5. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6996

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Bp.Főv. VIII.ker.Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője

Osztály: Hatósági Ügyosztály

Csoport: Építésügyi Iroda

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67..

Telefon: 0614592100

E-mail cím: hivatal[kukac]jozsefvaros.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Bablonkay Ildikó

Telefon: 0614592225

E-mail cím: bablonkay[kukac]jozsefvaros.hu

Eljáró hatóság

Neve: Bp.Főv.VIII.ker.Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67..

Kérelmező

Neve: AVICO Riverbay Kft

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 08-254/2019

Iktatási szám: 08-254/43/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. August 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. September 21.

Kifüggesztés helye: ÉTDR, magyarorszag.hu., helyi honlap, helyi hírdetőtábla

A hirdetmény tárgya: Bp.IX.ker.Márton utca 7-9.sz.(Gát u. 30-32.) 37771/2 hrsz.ingatlanon 158 lakásos lakóépület építési engedélyezési eljárása

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: építésiengedély

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Határideje: 2019. September 21.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés c) pontja és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet 10.§ (4) h) pontja alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Budapest IX. kerület, Márton utca 7-9. szám (Gát u. 30-32.) 37771/2 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló lakóépület építésének ügyében indult építési engedélyezési eljárás során a 2019. augusztus 12-én kelt 08-254/42/2019. sz. (ÉTDR ügyiratszám: 201900013675, iratazonosító: IR-000328604/2019) határozatával építési engedélyt adott ki.
- Kifüggesztés napja: 2019. augusztus 22. – 2019. szeptember 6.
- Eljáró hatóság: Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda
- Az ügy tárgya: A Budapest IX. kerület, Márton utca 7-9. szám (Gát u. 30-32.) 37771/2 hrsz alatti ingatlanra tervezett 158 lakást, teremgarázst, 1 üzletet és 2 liftet tartalmazó lakóépület építése.
- Kérelmező ügyfél: AVICO Riverbay Kft. (1138 Budapest, Népfürdő utca 22. szám A ép. 5. em.)
- hatásterület: Az érintett ingatlan és a vele szomszédos ingatlanok jogosultjai

Felhívom a figyelmét, hogy a fenti döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést hozó hatóságnál megtekintheti, ill. átveheti ügyfélfogadási időben:

hétfő: 13.30 - 18.00
szerda: 08.15 - 16.30
péntek: 08.15 - 11.30

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 85.§ (5) b) pontja szerint: A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül 30.000,-Ft fellebbezési illeték előzetes megfizetését követően a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Építésügyi, Örökségvédelmi Osztályához (1012 Bp. Logodi u. 38-40.) címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni.