2019. September 21., Saturday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Országos jelentőségű védett természeti terület:Farmos 048/4 hrsz.-ú ingatlan „b”, „d”, „f”, „h” alrészletein kaszálási eljárás
  2. Szentes, Sáfrán M. u. 57/A sz. árverése
  3. Szentes, Temető u. 30. sz. árverése
  4. Adás-vétel - PÜSPÖKMOLNÁRI hrsz.: 087/15
  5. Adás-vétel - Nagysimonyi hrsz.: 020/8 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Csoport: Komplex Engedélyezési Osztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.46517.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov..hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Varga Viktória

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov..hu

Eljáró hatóság

Neve: BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4..

Kérelmező

Neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/8333/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. August 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. September 21.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: Felsőzsolca, 045/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából 35 kV-os légvezeték építése

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: építés légvezeték előzetes felsőzsolca vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról


Ügy száma: BO-08/KT/07278/2018.
Kérelmező: Ózdi Városüzemeltető Intézmény (3600 Ózd, Zrinyi út 5/B.)
Ügy tárgya: Ózd 063/9. hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék- hasznosítási tevékenység (komposztálás) egységes környezethasználati engedélyezési, hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárás

A 2015-ben létesült telepen 2017 óta kísérleti jelleggel történik az Ózdi Városüzemeltető Intézmény városi parkrendezéséből származó zöldhulladék (HAK 20 02 01) komposztálással történő hasznosítása

A telep részei:
1. porta és kiszolgáló épület,
2. hídmérleg,
3. komposztáló tér,
4. csurgalék-medence,
5. belső üzemi utak,
6. gépszín.

Technológia
A zöldhulladékot a társaság saját tömörítő hátfalas teherautóján szállítja a telepre.
A beérkezett hulladékot JUNKKARI HJ260 G típusú aprítékolóval aprítják.
A komposztálás nyílt rendszerű, az érlelés folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban, halmokban megy végbe.
A komposzt minősítését követően a kész komposztot a környező szántóföldeken, illetve a közterületi parkok, virágágyások rendbetételéhez fogják felhasználni, értékesítést nem terveznek.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):Ózd
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -
Az országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.
Az eljárás megindításának napja: 2019. június 25.
Az eljárás ügyintézési határideje: 2019. október 4.


Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztése, szünetelése

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu


Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye:

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (3600 Ózd, Zrinyi út 5/B.,) 2019. június 25-én érkeztetett - postán megküldött, és a meghatalmazásából eljáró Bial Margit EPAPIR-20190714-614 számon kiegészített - kérelme alapján indult, az Ózd 063/9 hrsz-ú ingatlanon (Ipari park Vasút út 3.) lévő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzésére (komposztálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési, a technológiához kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi engedélyezési, illetve a létesítményre vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadására vonatkozó eljárást kezdeményezett.

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Közleményt tesz közzé - a Rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az eljárás megindítását követően - honlapján, illetve a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, továbbá az érintett társadalmi szervezeteket jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az eljárás megindulásáról.
2. Megküldi a Rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába való betekintési lehetőség biztosítása érdekében.

A kérelem, a dokumentáció megtekinthetőek a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO-08/KT/07278/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat Jegyzőjénél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

A kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt a közzététel határnapjáig (21. napig) a környezetvédelmi hatósághoz vagy a telepítési helye szerinti települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a Rend. 21. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a létesítmény megvalósításának, vagy a működés jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.


Miskolc, 2019. július 25.


Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:Dudás Attila
koordináló ügyintézőK Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/08333/2019.
Kérelmező: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)
Ügy tárgya: Felsőzsolca, 045/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából 35 kV-os légvezeték építése

A beruházás ismertetése:

A CEMEX ENERGY GROUP Kft. felsőzsolcai telephelyén folytatandó tevékenységhez a megnövekedett energiaigény miatt új 35 kV-os légvezetékszakasz, oszloptranszformátor állomás és földkábel építésére van szükség.
A tervezett elektromos vezeték Felsőzsolca város Északi részén létesül, gazdasági iparterületen. A Nyugatról szomszédos telkeken tanya lakóházzal, Keletről és Délről üres telek, Északról a 37-es főút található.

A légvezeték által érintett ingatlanok:

• Felsőzsolca 046/14, 045/4 hrsz.

Az új 35 kV-os szabadvezeték, oszloptranszformátor állomás, valamint a mérőhelyig földkábel létesítése az áramellátás érdekében.

35 kV-os szabadvezeték:
- 24 m hosszú
- anyaga: alumínium sodrony, típusa: 49-AL3 (AASC 50 mm2)

Csatlakozó földkábel:
- 16 m hosszú
- kábeltípus: NAYY-J 4×240 RE 0,6/1 kV (Al)

Transzformátor állomás:
- OTR 35/0,4 kV-os állomás, teljesítménye 250 kVA


A tervezett 35 kV-os szabadvezeték és az oszlopfej szerkezetei is szigeteltek, burkoltak túlfeszültségvédelmet, védőföldelést, TN nullázást alkalmaznak, madárvédő papucsot, vagy más madárvédelmi elemet is felszerelnek.

A telepítés tervezett kezdési időpontja 2019.III. negyedév.
A használatbavétel időpontja 2019. III. negyedév.
A létesítés időtartama: 3 munkanap (3 x 8 óra).

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Felsőzsolca
Az eljárás megindításának napja: 2019. augusztus 6.
Az eljárás ügyintézési határideje: 2019. szeptember 19.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
Ügyintéző neve: Varga Viktória
Elérhetősége (telefon): 46/517-300

Tájékoztatás az eljárásról

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) beruházásában tervezett, 35 kV-os légvezeték építés (Felsőzsolca, 045/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából) tárgyában eljáró MAZOVILL-TERV Villamosipari Tervező Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkás utca 7.)
E-PAPIR- 20190805-1789 számú kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.
Kérelme alapján 2019. augusztus 6. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.
A kérelmezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („Rend.”) 3. számú melléklet 76. pont (Villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tól) hatálya alá tartozik.
A Rend. 1. § (3) bekezdés d) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha csak a 3. számú mellékletben szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges.
A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján „A környezethasználó … előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben egyaránt szerepel.”

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők elektronikus formátumban az érintett önkormányzat (Felsőzsolca) jegyzőjénél, valamint a környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO-08/KT/08333/2019. számon.Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság

1. közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
2. a Rend. 3. § (4) bekezdése szerint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. biztosítja, hogy hivatalában és a telepítési hely szerinti település jegyzőjénél az érintettek a kérelembe és mellékleteibe betekinthessenek.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely
– a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2019. augusztus 22.


Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:


Dudás Attila
koordináló ügyintéző