2019. September 19., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Homokbödöge 032/6 hrsz. végrehajtási árverése
  2. Nagytevel 034/4 hrsz. végrehajtási árverése
  3. Homokbödöge 2038 hrsz. végrehajtási árverése
  4. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6759
  5. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6996

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Hatósági Komplex Engedélyezési Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4..

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Varga Viktória

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4..

Kérelmező

Neve: Halászi-Tatárka Flóra

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/08602/2019..

Kifüggesztés időpontja: 2019. September 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. September 26.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: Tiszaladány 0101/16 hrsz.-ú ingatlanon oltóvíztároló létesítése

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: létesítése oltóvíztároló előzetes tiszaladány vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról


Ügy száma: BO-08/KT/08602/2019.
Kérelmező: Halászi-Tatárka Flóra e.v. (Mád)
Ügy tárgya: Tiszaladány 0101/16 hrsz.-ú ingatlanon oltóvíztároló létesítése

A beruházó egy mezőgazdasági szárító-tisztító és fémsiló építéséhez szükséges oltóvíz-mennyiség biztosítására a Tiszaladány 0101/16 hrsz.-ú ingatlanon egy 162 m3 kapacitású négyszögletes alaprajzú, földmedrű, szigeteléssel ellátott oltóvíz tározót kíván létesíteni.
Főbb műszaki paraméterei:
- mederfenék területe: 6,0 x 7,0 m
- mélysége: a partél szintjéhez viszonyítva 2,0 m
- területe: 17 x 18 m (partélen mérve)
A megvalósítandó oltóvíz tározó feltöltéséhez, vízpótlásához a beruházó a Taktaközi öntöző főcsatorna vízkészletét kívánja felhasználni.
A létesítés tervezett időpontja 2020. év. A munkavégzés kizárólag nappali időszakban tervezett.
A létesítés időtartama kb. 1 hónap.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaladány
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -

Az eljárás megindításának napja: 2019. augusztus 24.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
Ügyintéző neve: Varga Viktória
Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO-08/KT/8602/2019. számon.

Az eljárás során:
1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO-08/KT/8602/2019. számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely –
a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2019. szeptember 5.
Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző