2019. September 19., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Homokbödöge 032/6 hrsz. végrehajtási árverése
  2. Nagytevel 034/4 hrsz. végrehajtási árverése
  3. Homokbödöge 2038 hrsz. végrehajtási árverése
  4. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6759
  5. Adás-vétel - Ács hrsz.: 6996

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Hatósági Komplex Engedélyezési Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4..

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4..

Kérelmező

Neve: Cordys Capital Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/8760/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. September 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. September 27.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: Szirmabesenyő 0129/96 hrsz-ú ingatlanon tervezett gyártócsarnok előzetes vizsgálat

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: előzetes gyártócsarnok vizsgálat szirmabesenyő

Törzsszöveg

K Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/8760/2019
Kérelmező: Cordys Capital Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Kft. (3526 Miskolc, Repülőtéri út 4.)
Ügy tárgya: Szirmabesenyő 0129/96 hrsz-ú ingatlanon tervezett gyártócsarnok
Kérelmező a jelenlegi BOSCH telephelyén lévő gyártóegységét a tárgyi ingatlanon létesítendő gyártócsarnokba kívánja áttelepíteni a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. által használt logisztikai csarnok mellé.
A gyártócsarnok által elfoglalt ingatlan adatai:
Ingatlan területe: 127 674 m2
Tervezett csarnoképület: 22 906,8 m2
Porta: 250 m2
Technológiai épület: 2808 m2
Építménymagasság: 13,4 m
Művelési ág: kivett beruházási terület
Az ingatlanon kialakított parkolók száma: 76 db (szgk.) + 19 db (tgk.)
A földszinti, illetve az I. emeleti részben kerül kialakításra a kiszolgáló személyzet szociális helyiségei, valamint irodahelyiségek.
A Kft autóipari alkatrészek, indítómotorok, relék és hajtóművek gyártását fogja végezni a tervezett telephelyen.
A gyártás nappali és éjszakai időszakokban egyaránt tervezett.
Lézersugárral feliratozzák a kész starter pólusházát. A festés során a munkadarab felkerül a festőállomásra, ahol kézi szórással felhordják a festéket a felületre.
Az alkatrész innen egy előkeményítő medencébe kerül, ahol a festék kezd megszáradni, de az állórész festés utáni teljes száradása elektromos kemencében történik.
Az impregnáló berendezéseknél manuálisan behelyezik - állomásonként négy munkadarabot - a fejegységekbe,
A berakó állomáson a munkadarabokat bevizsgálják próbaméréssel, majd a munkadarabok a merítés során 155˚C-ra hevülnek fel, melyet követően egykomponensű gyantába merítik azokat.
A következő három állomáson a bevonatot keményítik, majd két UV állomáson a munkadarabokon keresztülfolyó áram mellett a bevonat végső kikeményedése történik 165 ˚C hőmérsékleten.
Az utolsó három állomás a munkadarabok hűtését biztosítja.
A generátor egyenirányítójának összeszerelése során a réz anyagú diódaszárat hozzáhegesztik a réz anyagú, diódákat összekötő huzalhoz.

A „R” 7. számú mell. I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határa: Szirmabesenyő
Az eljárás megindításának napja: 2019. szeptember 2.
Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
Ügyintéző neve: Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo@borsod.gov.hu

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A közleményt hivatalában, valamint a honlapján közzéteszi a „R” 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
2. A „R” 3. § (4) bekezdése szerint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát; a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni írásban (fax, posta, e-mail).

A kérelem mellékletei megtekinthetők nyomtatott formában a Környezetvédelmi Hatóságnál és a telepítés helye szerinti önkormányzat (Szirmabesenyő) jegyzőjénél, valamint BO-08/KT/8760/2019. számon a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon,

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a „R” 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
3. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
4. Ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
5. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Miskolc, 2019. szeptember 6.

Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:


Dudás Attila
koordináló ügyintéző