2019. October 17., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Sárbogárd, 0522/187. hrsz. th. hulladéklerakó IPPC eng. módosítása és felülvizsg.
  2. 5900 Orosháza, Szüret u. 41. hrsz: 7312/26.
  3. Szentes 19457/2. hrsz. árverése
  4. Szentes 0487/10. hrsz. árverése
  5. Szentes 0498/10. hrsz. árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Osztály: Földhivatali Osztály

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Gyura Szilvia

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 35719/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 02.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. October 17.

Kifüggesztés helye: Ceglédi Járási Hivatal hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: árverés kitűzés tényének feljegyzése

Kategória: Föld

Cimke: árverés

Törzsszöveg

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala az alább megjelölt ügyiratszámú árverés kitűzés tényének feljegyzési ügyben döntést hozott, ám annak kézbesítése Berei Károly érdekelt fél részére akadályba ütközött.
A döntés hivatalomnál, a Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (2700 Cegléd, Kossuth
tér 7.) átvehető.

35719/2019

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján az alábbiak szerint a döntést hirdetményi úton kell közölni.
88. § [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 85. §-a alapján a döntést hirdetményi úton kell közölni.
85. §  [A döntés közlésének általános szabályai]
(5) ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja.
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.