2019. October 16., Wednesday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Erdőlátogatási korlátozásról értesítés
  2. Erdőlátogatás korlátozása
  3. Adás-vétel - Tiszagyulaháza hrsz.: 015/16
  4. Adás-vétel - Tiszagyulaháza hrsz.: 027/11
  5. Adás-vétel - Zalaegerszeg hrsz.: 21652 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515280

E-mail cím: novakine.krempels.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: NOVÁKINÉ KREMPELS KATALIN

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515280

E-mail cím: novakine.krempels.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Kérelmező

Neve: BALOG PÉTER

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 16069/2019

Iktatási szám: 16069-3/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 02.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. October 16.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5. II. EMELETI HIRDETŐTÁBLA

A hirdetmény tárgya: 9461 Lövő, Fő u. 154. sz., 305 hrsz tároló rendeltetésű melléképület építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900060621
Iratazonosító:
Iktatószám: 16069-5/2019.
Ügyintéző: Novákiné Krempels Katalin
Elérhetősége: +3699515-171, epiteshatosag@sopron-ph.hu
Tárgy: hatósági hirdetmény – értesítés döntéshozatalról
9461 Lövő, Fő u. 154. sz., 305 hrsz tároló rendeltetésű melléképület építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban
HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § alapján, az ügyben érintett Németh Ferncné Németh Rozália (utolsó ismert címe: 9461 Lövő, Fő u. 153.) ügyfelet arra való tekintettel, hogy „az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.” -, hogy:
Balogh Péter (címe: 9461 Lövő, Fő u. 139.) kérelmező kérelmére, a Lövő, Fő u. 154. sz., 305 hrsz-ú ingatlanon tároló rendeltetésű melléképület építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban a 2019. szeptember 24-én kelt. 16069-4/2019. számú határozatában döntést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Novákiné Krempels Katalin ügyintézőnél (II/36. szoba, tel.: 515-175).
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is irányul, úgy igazolni kell, hogy a fellebbező a másodfokú eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait – a fellebbezési illetéken felül – befizette.
Sopron, 2019. szeptember 27.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
nevében és felhatalmazása alapján, kiadmányozó:
Kuntár Viktória sk.
osztályvezető