2019. October 16., Wednesday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Erdőlátogatási korlátozásról értesítés
  2. Erdőlátogatás korlátozása
  3. Adás-vétel - Tiszagyulaháza hrsz.: 015/16
  4. Adás-vétel - Tiszagyulaháza hrsz.: 027/11
  5. Adás-vétel - Zalaegerszeg hrsz.: 21652 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Osztály: Humán Iroda

Csoport: Építésügyi Csoport

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Telefon: 0696596000

Fax: 0696596005

E-mail cím: epites[kukac]kapuvar.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Koloszár Andrea

Telefon: 0696596012

Fax: 0696596005

E-mail cím: koloszar.a[kukac]kapuvar.hu

Eljáró hatóság

Neve: Kapuvár Városi Önkormányzat Jegyzője

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Kérelmező

Neve: Németh András

Azonosító adatok

Ügyiratszám: ÉH/205-3/2019

Iktatási szám: 201900026926

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. October 21.

Kifüggesztés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

A hirdetmény tárgya: Németh András - Szárföld, Vasút u. 51/A (550. hrsz.) - melléképület ép. eng.

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás engedély indítása építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: nincs

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

Kapuvár Város Címzetes Főjegyzőjének hatáskörében és megbízásából eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése alapján értesítem
Schluck Udo Gerd (legutolsó ismert lakcíme: Németország 4895 Bochum, Stadtteil Werne kreatestr. 25.) ismeretlen helyen tartózkodó ügyfelet, aki részre hiányos adatok miatt döntésünk kézbesítse nem lehetséges és az ügyfél a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, hogy
Hivatalom ÉH/205-2/2019. számú, IR-000199346/2019. ÉTDR iratazonosítójú határozatában
Németh András (9353 Szárföld, Vasút utca 51/A.) építtető részére a Szárföld, Vasút utca 51/A. hsz.
(550. hrsz.) alatti ingatlanon melléképület építését engedélyező döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 23-25. iroda) ügyfélfogadási idő alatt:
Hétfőn: 8.00 - 12. 00 óráig
Szerdán: 8.00 - 12. 00 óráig
Csütörtökön: 8.00 - 12. 00 óráig
13.00 - 16. 00 óráig
átveheti.
A fenti határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) benyújtandó, vagy postai úton feladott fellebbezéssel lehet élni, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak (9021 Győr, Árpád u. 32.) kell címezni. A fellebbezés illetéke 30.000 forint. A fellebbezésre jogosult ügyfél a fellebbezési illetéket Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámú költségvetési számlájára, vagy az építésügyi fizetési portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER-en keresztül előre köteles megfizetni.
A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható, közvetlen feltöltéssel az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A hirdetmény kifüggesztésének és a honlapon történő közzétételének napja: 2019. október 3.
Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § -án alapul.

Hatásköröm az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.3. pontján alapul.
Kiadmányozási jogosultságom a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 01-118-3/2018. iktatószámú jegyzői intézkedésén alapul.
Kapuvár, 2019. október 2.
BORSODI TAMÁS címzetes főjegyző
nevében és megbízásából:
KOLOSZÁR ANDREA
csoportvezető