2019. October 17., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Sárbogárd, 0522/187. hrsz. th. hulladéklerakó IPPC eng. módosítása és felülvizsg.
  2. 5900 Orosháza, Szüret u. 41. hrsz: 7312/26.
  3. Szentes 19457/2. hrsz. árverése
  4. Szentes 0487/10. hrsz. árverése
  5. Szentes 0498/10. hrsz. árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Osztály: Humán Iroda

Csoport: Építésügyi Csoport

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Telefon: 0696596000

Fax: 0696596005

E-mail cím: epites[kukac]kapuvar.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Koloszár Andrea

Telefon: 0696596012

Fax: 0696596005

E-mail cím: koloszar.a[kukac]kapuvar.hu

Eljáró hatóság

Neve: Kapuvár Városi Önkormányzat Jegyzője

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Kérelmező

Neve: Tímár Ernő és Városi Nikolett

Azonosító adatok

Ügyiratszám: ÉH/346-3/2019

Iktatási szám: 201900046484

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. October 21.

Kifüggesztés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

A hirdetmény tárgya: Tímár Ernő és Városi Nikolett - Himod, Széchenyi I. u. 9. (114. hrsz.) lakóép. fennmaradási eng. érv. hossz.

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás engedély hosszabbítása fennmaradási

Jogorvoslat

Jogorvoslat: nincs

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

Kapuvár Város Címzetes Főjegyzőjének hatáskörében és megbízásából eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése alapján értesítem
néhai Szakály Jenő (utolsó ismert lakcíme: 9400 Sopron, Balfi utca 5.) törvényes örököseit, hogy
Hivatalom ÉH/346-2/2019. számú, IR-000298811/2019. ÉTDR iratazonosítójú határozatában Tímár Ernő (9800 Vasvár, Dr. Tretter László utca 1/A.) és Városi Nikolett (8625 Szólád, Őszödi utca 12.) építtetők részére a Himod, Széchenyi István utca 9. hsz. (114. hrsz.) alatti ingatlanon meglévő családi lakóépület fennmaradását és továbbépítését engedélyező határozat hatályosságának meghosszabbítását engedélyező döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 23-25. iroda) ügyfélfogadási idő alatt:
Hétfőn: 8.00 - 12. 00 óráig
Szerdán: 8.00 - 12. 00 óráig
Csütörtökön: 8.00 - 12. 00 óráig
13.00 - 16. 00 óráig
átveheti.
A fenti határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Építésügyi Csoportjánál (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) benyújtandó, vagy postai úton feladott fellebbezéssel lehet élni, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak (9021 Győr, Árpád u. 32.) kell címezni. A fellebbezés illetéke 30.000 forint. A fellebbezésre jogosult ügyfél a fellebbezési illetéket Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámú költségvetési számlájára, vagy az építésügyi fizetési portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER-en keresztül előre köteles megfizetni.
A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható, közvetlen feltöltéssel az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A hirdetmény kifüggesztésének és a honlapon történő közzétételének napja: 2019. október 3.
Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § -án alapul.

Hatásköröm az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.3. pontján alapul.
Kiadmányozási jogosultságom a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 01-118-3/2018. iktatószámú jegyzői intézkedésén alapul.
Kapuvár, 2019. október 2.

BORSODI TAMÁS címzetes főjegyző
nevében és megbízásából:
KOLOSZÁR ANDREA
csoportvezető