2019. October 17., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Sárbogárd, 0522/187. hrsz. th. hulladéklerakó IPPC eng. módosítása és felülvizsg.
  2. 5900 Orosháza, Szüret u. 41. hrsz: 7312/26.
  3. Szentes 19457/2. hrsz. árverése
  4. Szentes 0487/10. hrsz. árverése
  5. Szentes 0498/10. hrsz. árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Osztály: Kormányablak Osztály

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Telefon: 0653795262

Fax: 0653511494

E-mail cím: kormanyablak.cegled[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Mészáros-Anyalai Renáta

Telefon: 0653795353

Fax: 0653511494

E-mail cím: anyalai.renata[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE-03/OKM/13778-3/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. October 24.

Kifüggesztés helye: Pest Megyei Kormányhivatal hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: CKW-842 frsz gépjármű ügye

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: gépjármű

Törzsszöveg

A nyilvántartás szerinti tulajdonos nevén nyilvántartott CKW-842 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében PE-03/OKM/13778-2/2019 számú döntés született, de annak kézbesítése meghiúsult.

A fenti számú döntésemet az Ügyfél vagy meghatalmazottja ügyfélfogadási időben hatóságomnál átveheti.
Cím: Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 07.00-17.00 óra
Kedd: 08.00- 16.00 óra
Szerda: 12.00 - 20.00 óra
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óra
Péntek: 08.00 – 14.00 óra

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés szerint, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a, az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik
b, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c, azt törvény vagy kormányrendelet előírja.