2020. April 01., Wednesday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Folyamatos ingatlanárverési hirdetmény
  2. Adás-vétel - Csányoszró hrsz.: 1024
  3. Adás-vétel - Ravazd hrsz.: 3556 hrsz
  4. Adás-vétel - Fábiánsebestyén hrsz.: 058/326
  5. Adás-vétel - Fábiánsebestyén hrsz.: 0230/31

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Osztály: Földhivatali Osztály 2.

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Balog Nikoletta

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 38954/2019

Kifüggesztés időpontja: 2020. March 25.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. April 09.

Kifüggesztés helye: Földhivatali Osztály 2. hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: hagyaték

Kategória: Föld

Cimke: hagyaték

Törzsszöveg

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. az alább megjelölt hagyatéki ügyben döntést hozott, ám annak kézbesítése az alábbi érdekelt felek részére akadályba ütközött.
A döntés hatóságomnál, a Földhivatali Osztály 2. (2700 Cegléd, Kossuth tér 7.) átvehető.


Lőrincz János (2730 Albertirsa, Katona Gyula utca 25.)
Farkas János (7000 Sárbogárd, Szent István utca 19.)
Dr. Szepesi Dezsőné (1045 Budapest, Katona Gyula u. 41. 5. em. 25.)
Pusztai Ferencné (2730 Albertirsa, Szentmártoni út 53.)


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján az alábbiak szerint a döntést hirdetményi úton kell közölni.
88. § [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 85. §-a alapján a döntést hirdetményi úton kell közölni.
85. §  [A döntés közlésének általános szabályai]
(5) ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja.
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.