2020. June 01., Monday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Tyukod hrsz.: 079/5
  2. Adás-vétel - Csenger hrsz.: 0100/55
  3. Adás-vétel - Tarhos hrsz.: 0341/17
  4. Adás-vétel - Nyírgelse hrsz.: 0120/8
  5. Adás-vétel - Mezőhék hrsz.: 031/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Telefon: 0636795156

Fax: 0636795174

E-mail cím: tajtine.turk.agnes[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Kérelmező

Neve: Mátrai Erőmű Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/00937/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. March 23.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. July 06.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

A hirdetmény tárgya: A Mátrai Erőmű Zrt. módosított egységes környezethasználati eng. időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsg.

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: környezetvédelmi módosított felülvizsgálati mátraierőműzrt eljárás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/00937/2020.
Kérelmező: Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű u. 11.)
Ügy tárgya: A Mátrai Erőmű Zrt. 14765-13/2013. számon kiadott és 9769-5/2014., 20578-3/2015., BO/16/3998-2/2016., BO/16/12613-2/2016. számokon módosított egységes környezethasználati engedélye időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
A tevékenységgel érintett terület: Visonta külterület 0158/25. hrsz.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Visonta, Halmajugra, Markaz, Karácsond, Detk, Ludas, Nagyfüged, Abasár, Domoszló, Vécs, Kápolna, Kompolt, Nagyút, Aldebrő, Adács, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Tófalu
A tevékenység jellemzői:
Előzmények:
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a Mártai Erőmű Zrt. a Visonta 0158/25 hrsz-ú alatti telephelyén megvalósuló villamosenergia-termelő tevékenységre vonatkozóan 14765-16/2013. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott, melyet a Felügyelőség 9769-5/2014., 20578-3/2015., a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/3998-2/2016., BO/16/12613-2/2016. számokon módosított. Az engedély érvényességi ideje: 2020. május 31.
Engedélyes, mivel a tevékenységét a jövőben is folytatni kívánja, teljeskörű felülvizsgálati eljárást kezdeményezett az engedély érvényességének lejárta miatt. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz 2020. március 17-én benyújtotta, annak jóváhagyását és az engedély kiadását kérte.
A tevékenység rövid leírása:
A Mátrai Erőmű Zrt. 2 db 100 MW-os, 1 db 220 MW-os és 2 db 232 MW-os széntüzelésű beépített villamos teljesítményű energiatermelő blokkal, valamint 2 db 33 MW-os földgáztüzelésű blokkal rendelkezik.
A széntüzelésű blokkok kazánokból, turbógenerátor gépcsoportokból, hűtőrendszerekből és füstgáz-tisztító berendezésekből állnak, míg a gázturbina fő részei a kompresszor, az égő és a turbina.
Az erőmű napi szén felhasználása 20-25 ezer tonna. A visontai bányákból kitermelt, szállítószalagon érkező és a törőműben 40 mm-re aprított szén, illetve a Bükkábrányból vasúton érkező tört szén az erőmű szénterére kerül, amely 200 ezer tonna tüzelőanyag tárolására alkalmas. A tárolótéren a különböző szenek változó minősége kiegyenlíthető. A tüzelőanyagot a belső szénszállítási rendszer juttatja a kazánokhoz. Mind az öt kazán szénportüzeléses, kéthuzamú, membránfalas kazán, fél-szabadtéri kivitellel.
A kazánok szénhombárjaiból kaparóláncos adagolók továbbítják a tört lignitet a malmok felé. A szén a füstgázvisszaszívó aknán át - a forró füstgázzal előszárítva – az un. verőlapátos malmokba kerül, amelyek a lignitet 1-3 mm méretűre őrlik.
Az őrölt szénpor a malom ventilációs energiájával jut a kazánok speciális kialakítású szénporégőin keresztül a kazánba. A hideg kazán indítására olajégők szolgálnak. A kazánt először fűtőolajjal felfűtik, ezután kezdődik meg a szénpor befúvatása.
A kazánok által szolgáltatott nagynyomású, magas hőmérsékletű gőz energiáit a turbógenerátor gépcsoportok alakítják villamos energiájává. Az 1,2,4,5. számú turbinák gőzét keverőkondenzátorokban, a 3. számúét felületi kondenzátorokban hűtik le. Ennek megfelelően az 1,2,4,5. számú kondenzátorok hűtővizét Heller-Forgó féle zárt, száraz léghűtéses tornyokban hűtik vissza, a 3. számú kondenzátor hűtővizét pedig mesterséges huzatú nyitott keresztáramú vízhűtéses hűtőtornyokban hűtik.
2 db 33 MW-os földgáztüzelésű turbina jellemzően tartalékként áll rendelkezésre. A gázturbinák tüzelőanyaga az országos hálózatból származó földgáz, amely a gázszolgáltató elosztóvezetékén érkezik az erőmű telekhatáráig. A gázturbina működésekor a kompresszorban összesűrített levegő kerül az égőkamrába, ahol a földgáz bekeverése és elégetése történik.
A gázturbina a hozzá tartozó lignittüzelésű blokkal szorosan együttműködve üzemel. A gázturbinák beépítése a IV. és V. blokkhoz növeli a blokk hatásfokát, mert fajlagosan kis mennyiségű többlet tüzelőanyag bevitelével számottevően nő a blokkból kiadott villamos energia mennyisége. A fejlesztés ugyancsak növelte a lignittüzelésű blokkok rugalmasságát, hiszen a gázturbina beindításával vagy leállításával gyorsan, széles határok között szabályozható a kiadott villamos energia mennyisége.
Az Erőmű generátorai által termelt villamos energia átalakítását főtranszformátorok végzik 120, illetve 220 kV-ra, az országos hálózat feszültségszintjére. A villamos energia ugyanilyen nagyfeszültségű távvezetékeken, az Erőműtől 4 km-re telepített Detki Transzformátor Állomáson keresztül csatlakozik az országos hálózatra.
Az eljárás megindításának napja: 2020. március 18.
Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 105 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes
Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu

Az eljárás megindításának ténye:
Az engedélyezett létesítmény Khvr. szerinti besorolása: 2. sz. melléklet 1.1. pont: 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés.
Az engedély időbeli hatályának lejárta okán a Khvr. 20/A § (6) bekezdésére figyelemmel benyújtott, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2020. március 18. napján megindult.
Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.
A dokumentációk és mellékleteik megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/00937/2020. számon, a keltezést követő 30. napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon belül.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt.
A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 23.

Eger, 2020. 03. 23.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető