2020. July 10., Friday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0133/138
  2. Adás-vétel - Balástya hrsz.: 0222/15, 0222/14, 0222/48
  3. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/37 hrsz
  4. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/35 legelő 8349 m2 és 090/36 2,8361 ha szántó
  5. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/38 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala

Osztály: Kormányablak Osztály 1.

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Telefon: 0652550351

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Györffy Ivett

Telefon: 0652550351

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Osztály 1.

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB-03/KAB-I/09716-5/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. July 01.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. July 17.

Kifüggesztés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

A hirdetmény tárgya: az IVY-200 frsz-ú jármű ügye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: jármű

Jogorvoslat

Határideje: 2020. July 16.

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése b) pontja alapján, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

Az eljáró hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Osztály 1.


Az ügy száma: HB-03/KAB-I/09716-4/2020

Az ügy tárgya: az IVY-200 frsz-ú jármű ügye

Az ügyfél neve: Kovács Zsolt

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 5.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2020.07.01.

A hirdetmény levételének napja: 2020.07.17.

Az IVY-200 forgalmi rendszámú, MAZDA gyártmányú, MAZDA-2 1.25I TE típusú jármű ügyében a Debreceni Járási Hivatal döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

A hirdetményt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Debrecen, 2020. június 22.


Katkóné dr. Varga Enikő
osztályvezető