2020. August 09., Sunday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. A DRV Zrt. kérelmére ivóvíz vezeték kiváltás tárgyában előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás indult
  2. Adás-vétel - Csobánka hrsz.: 044/13
  3. Adás-vétel - Budakalász hrsz.: 08/11
  4. Adás-vétel - Cibakháza hrsz.: 055/84 hrsz 055/85 hrsz
  5. Adás-vétel - Tiszalök hrsz.: 4423

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Osztály: Ingatlan-nyilvántartási Osztály 4

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Telefon: 0696795135

Fax: 0696795125

E-mail cím: foldhivatal.kapuvar[kukac]gyor.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Rádler Lajos

Telefon: 0696795135

Fax: 0696795125

E-mail cím: foldhivatal.kapuvar[kukac]gyor.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Azonosító adatok

Iktatási szám: 18198-18202/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. July 31.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. August 15.

Kifüggesztés helye: Győr-Moson-Sopron-Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főösztály /Kapuvár/

A hirdetmény tárgya: Szárföld 073/60, 080/44, 0122/44,69,88 osztásirány

Kategória: Föld

Cimke: osztásirány

Jogorvoslat

Határideje: 2020. August 30.

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y
döntések meghozataláról.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság tájékoztatja az érintett ügyfeleket, hogy az alábbi ingatlanok vonatkozásában a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) szerinti osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt folyamatban lévő eljárásban a megosztás kiindulási helyéről és irányáról az alábbi számokon döntéseket hozott.

Település Helyrajzi szám Ügyiratszám
Szárföld 073/60 18198/2020
Szárföld 080/44 18199/2020
Szárföld 0112/44 18200/2020
Szárföld 0112/69 18201/2020
Szárföld 0112/88 18202/2020

A Hivatal a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján a döntéseket hirdetményi úton közli. A döntések a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztályán (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) ügyfélfogadási időben megtekinthetőek. A döntések közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének napja.
A döntések felülvizsgálata közigazgatási perben kérhető. A keresetlevelet a közléstől számított 30 napon belül a Hivatalnál kell előterjeszteni, elektronikus úton történő benyújtás esetén a GYMSFOLDH nevű és 110099777 KRID azonosítójú hivatali kapura. Jogi képviselővel eljáró ügyfél esetében a felülvizsgálat során kötelező az elektronikus kapcsolattartás, mely esetben a keresetlevelet a Hivatalhoz az e-kormanyablak.kh.gov.hu weboldalon elérhető formanyomtatványon kell benyújtani. A keresetet a Győri Törvényszék bírálja el a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény előírásai szerint. A közigazgatási per illetékköteles, az illetéket azonban utólag, az eljáró bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Kapuvár, 2020. július 31.
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Bakody Attila
főosztályvezető