Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: zártkert 20371
  2. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 0117/2
  3. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 20374
  4. Adás-vétel - Véménd hrsz.: 0171/1
  5. Adás-vétel - Márokföld hrsz.: 013

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály:Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Telefon:0696500339

Fax:0696500329

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Nits Mária

Telefon:0696500339

Fax:0696500329

Eljáró hatóság

Neve:Győr Megyei Jogú Város PH. Építéshatósági O.

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:679-11/2010.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2010. February 24.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 9650. March 29.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:Okmányiroda Győr,Czuczor G u. 40 és Árpád u. 36. sz. alatti hirdetőtáblákon.

A hirdetmény tárgya:Kereskedelmi TESCO épület építési engedélye.

Kategória:Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat:fellebbezés

Határideje: 2010. March 11.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény.(KET) 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város jegyzőjénél, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott:

Döntés száma: 679-11/2010.
Döntés tárgya: Kereskedelmi TESCO épületet ( 344 férőhelyes mélygarázs + élelmiszer áruház ), valamint 1 db 1500 kg teherbírású személyfelvonó és 2 db mozgójárda berendezés építési engedélye.
Kérelmező neve: GBP Üzleti Park Zrt. 1125 Budapest, Napos u. 6/B.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Építéshatósági Osztály
A létesítmény hatásterülete: különösen a Győr, Tompa u.- Vágóhíd u. 6330 hrsz. alatti ingatlannal szomszédos ingatlanok, Győr, Tompa utcai 4-6. szám, 16-18. szám alatti lakóépületek, Puskás Tivadar utcai lakóingatlanok, valamint a Bútorgyár utca 2. szám alatti lakóépületet.
A kifüggesztés napja: 2010. február 24.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője továbbá az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetek, a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály Győr, Czuczor G. u. 38. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.30 – 17.30

Ezen döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést 30.000,- Ft-os eljárási illeték, illetve a másodfokú eljárásban szakhatóságként részt vevő Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számára 45.600 Ft/n v. 5.700 Ft/ó igazgatási szolgáltatási díj, ANTSZ Nyugat-dunántúli regionális Intézete számára 8.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, NKH Központi Hivatala számára 3.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség számára 5.000,- Ft eljárási illeték, Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal számára 150.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásával lehet benyújtani.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt.