Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: zártkert 20371
  2. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 0117/2
  3. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 20374
  4. Adás-vétel - Véménd hrsz.: 0171/1
  5. Adás-vétel - Márokföld hrsz.: 013

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály:Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Telefon:0696500359

Fax:0696500329

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Kovács Katalin

Telefon:0696500359

Fax:0696500329

Eljáró hatóság

Neve:Győr Megyei Jogú Város PH.Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:39.085-4/2010.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2010. June 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 9650. March 29.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:Okmányiroda Győr, Czuczor G. u. 40 és Árpád u. 36. sz. alatti hirdetőtáblákon.

A hirdetmény tárgya:Csala Gábor Győr, Mező u. 8. családi lakóház építési engedélye.

Kategória:Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat:fellebbezés

Határideje: 2010. June 18.

Törzsszöveg

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a hatóság a 9172 Győrzámoly, Cseresznye utca 790. hrsz. alatti ingatlanra tervezett családi lakóház létesítménnyel kapcsolatban döntést hozott, de annak kézbesítése ismeretlen ügyfelek miatt meghiúsult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján ez esetben hirdetményi közlésnek van helye, ezért az alábbi közleményt adom ki:

A kifüggesztés napja: 2010.06.04.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Építéshatósági
Osztály
A döntés száma: 39085-3/2010.
A döntés tárgya: Családi lakóház építési engedélye
Az ügyfelek utolsó ismert lakcíme:
Moore Tímea LONDON SE7 8LD 18 Prentiss Court
Csala Gábor 9026 Győr, Mező utca 8.

Az ügyben a hatóság döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult ezért az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatot átvehetik és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály Győr, Czuczor G. u. 38. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán benyújtott, 30.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt a 42/2005. (X. 28.) Ök. sz. rendelet alapján.