2020. January 23., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Seregélyes, Jánosmajor 025/49 hrsz.-ú telephelyen lévő légszennyező pontforrások működtetési eng. elj.
  2. Tapolca 7523 hrsz. ingatlan megismételt végrehajtási árverése
  3. Lesenceistvánd 1451 hrsz. ingatlan megismételt végrehajtási árverése
  4. Tapolca 0414/5 hrsz. ingatlan megismételt végrehajtási árverése
  5. Adás-vétel - Vál hrsz.: 069/13

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály: Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Telefon: 0696500359

Fax: 0696500329

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kovács Katalin

Telefon: 0696500359

Fax: 0696500329

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH.Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 39.085-4/2010.

Kifüggesztés időpontja: 2010. June 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 9650. March 29.

Kifüggesztés helye: Okmányiroda Győr, Czuczor G. u. 40 és Árpád u. 36. sz. alatti hirdetőtáblákon.

A hirdetmény tárgya: Csala Gábor Győr, Mező u. 8. családi lakóház építési engedélye.

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Határideje: 2010. June 18.

Törzsszöveg

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a hatóság a 9172 Győrzámoly, Cseresznye utca 790. hrsz. alatti ingatlanra tervezett családi lakóház létesítménnyel kapcsolatban döntést hozott, de annak kézbesítése ismeretlen ügyfelek miatt meghiúsult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján ez esetben hirdetményi közlésnek van helye, ezért az alábbi közleményt adom ki:

A kifüggesztés napja: 2010.06.04.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Építéshatósági
Osztály
A döntés száma: 39085-3/2010.
A döntés tárgya: Családi lakóház építési engedélye
Az ügyfelek utolsó ismert lakcíme:
Moore Tímea LONDON SE7 8LD 18 Prentiss Court
Csala Gábor 9026 Győr, Mező utca 8.

Az ügyben a hatóság döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult ezért az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatot átvehetik és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály Győr, Czuczor G. u. 38. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán benyújtott, 30.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt a 42/2005. (X. 28.) Ök. sz. rendelet alapján.