Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: zártkert 20371
  2. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 0117/2
  3. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 20374
  4. Adás-vétel - Véménd hrsz.: 0171/1
  5. Adás-vétel - Márokföld hrsz.: 013

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály:Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 36.

Telefon:0696500353

Fax:0696500329

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Áder Gábor

Telefon:0696500353

Fax:0696500329

Eljáró hatóság

Neve:Győr Megyei Jogú Város PH. Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:26.774-19/2010.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2010. July 19.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 9010. August 03.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:Okmányiroda Győr, Czuczor G. u. 40 és Árpád u. 36. sz. alatti hirdetőtáblákon.

A hirdetmény tárgya:Achilles Kft. közösségi épület végleges használatbavételi engedélye.

Kategória:Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély használatbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat:fellebbezés

Határideje: 2010. August 03.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény.(Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az alábbi ügyben Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal, mint II. fokú építésügyi hatóság döntést hozott:

Döntés száma: GYH/872-7/2010.
Döntés tárgya: közösségi épület végleges használatbavételi engedélye – fellebbezés folytán indult eljárás megszüntetése
Kérelmező neve: Achilles Kft.
Az eljáró hatóság neve: Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
A kifüggesztés napja: 2010.07.19.

Az ügyfél jogaival felruházott környezetvédelmi érdekvédelmi és társadalmi szervezetek, a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály Győr, Czuczor G. u. 38. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30


A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztériumhoz címzett, de a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál benyújtott fellebbezésnek van helye.
• A fellebbezést 30.000,- Ft-os eljárási illetékbélyeggel lehet benyújtani.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt.