2018. június 20., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. „Zánka kikötő kialakítása” előzetes vizsgálati eljárás
  2. Folyamatos ingatlanárverési hirdetmény, Bacsa Ferenc adós
  3. Folyamatos ingatlanárverési hirdetmény, Cseszkó Róbert Roland és Lázár Orsolya adósok
  4. Szenes, Ürge u. 27. sz. árverése
  5. Adás-vétel - Tiszabábolna hrsz.: 0103/6

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Osztály: Közlekedési Osztály

Címe: 6724 Szeged, Huszár utca 1.

Telefon: 0662564364

Fax: 0662564469

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Ambrus Vilma

Telefon: 0662564494

Fax: 0662564469

Eljáró hatóság

Neve: Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Címe: 6724 Szeged, Huszár utca 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 39406-1/2011

Iktatási szám: 39406-1/2011

Kifüggesztés időpontja: 2011. július 27.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2077. augusztus 11.

Kifüggesztés helye: 6724 Szeged, Huszár u. 1.; 6758 Röszke, Felszabadulás u. 82.

A hirdetmény tárgya: EZH-492 frsz-ú gépjármű forgalomból vlaó kivonása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: kivonása forgalomból gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Határideje: 2011. augusztus 26.

Törzsszöveg

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Okmányiroda#HIRDETMÉNYE#Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője nevében a Polgármesteri Hivatal Okmányirodája a(z) EZH-492 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból kivonása tárgyában indult eljárás során a 2011.06.09. napján kelt 39406-1/2011. számú határozatával döntést hozott és annak kézbesítése meghiúsult. Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: CONTI-RENTAL Kft., 6758 Röszke, I. körzet Tanya 16. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja átveheti ügyfélfogadási időben (Hétfő, Kedd: 8.00-15.00 óráig, Szerda: 12.00-17.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig) Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda (Szeged, Huszár u. 1.) Közlekedési Osztályán Ambrus Vilma ügyintézőnél. A döntést a kifüggesztés napját követő 15. napon közöltnek tekintjük. A döntés ellen a közlés napjától számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájánál 5.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezést lehet benyújtani. A hirdetményi úton történő közlés a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ (1) bekezdés b) pontján alapul.#Szeged, 2011.07.21.#Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző megbízásából#Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella irodavezető