Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Tiszakécske: külterület 0279/33. hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  2. Ágasegyháza külterület 060/14 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  3. Ladánybene, külterület 020/5 - hiányos adatú érdekelt
  4. Ágasegyháza külterület 069/31 és 069/64 hrsz - Hiányos adatú érdekelt
  5. Szentkirály külterület 0233/20 hrsz - Hiányos adatú érdekelt

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Osztály: Földhivatali Főosztály

Csoport: Földhivatali Osztály 3.

Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: 89511920

E-mail cím: papa.foldhivatal[kukac]veszprem.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Kiss Gábor Szabolcs

Telefon: 89511920

E-mail cím: papa.foldhivatal[kukac]veszprem.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.

Címe: 8500 Pápa, Kisliget utca 9..

Kérelmező

Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 203260/2021

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. June 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. September 10.

A hirdetmény tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 22. § alapján

Kategória: Föld

Cimke: adategyeztetés foktftv.

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22. § alapján.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021.06.11

A hirdetmény levételének napja: 2021.09.10

Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 3. (Pápa)

Az ügy száma: 203260/2021
Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 22.§ alapján.

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:
1. MIHÁLYHÁZA külterület 022/31 (II/12. sorszámon tulajdoni hányad 2536/41316)


A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

neve: Szalóki I. Károly
születési neve:
születési helye:
születési ideje: 1889
anyja neve:Kelemen Anna
lakcíme: NEMESSZALÓK, Babits Mihály

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Ha a hirdetmény közzétételétől számított 1 év eredménytelenül telt el, vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja az 1 év elteltét követően sem vált ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét a nem beazonosítható személy tulajdoni hányadára.

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.


Pápa, 2021.06.10.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából:


Dr. Kiss Gábor Szabolcs
osztályvezető

Csatolmányok:

203260p2021_hirdetmeny_120EV_22_alairt.pdf