Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Székesfehérvár VI.Mezei murvabánya bányatelken folytatott bányászati tevékenység kapacitásnövelése előzetes vizsgálati eljárása
  2. Dabrony 035/5, 035/8, 035/16 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  3. Csehbánya 089/4 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  4. Somlószőlős 2563 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  5. Nagypirit 021/5 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala

Osztály: Hatósági és Gyámügyi Osztály

Címe: 7090 Tamási, Szabadság utca 54.

Telefon: 74501258

E-mail cím: tamasi.gymhatosag[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szabadosné Szőke Mónika

Telefon: 7450122

E-mail cím: tamasi.gyamhatosag[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala

Címe: 7090 Tamási, Szabadság utca 54.

Kérelmező

Neve: Orsós Rózsa

Azonosító adatok

Ügyiratszám: TO-05C/20/787-9/2021

Iktatási szám: TO-0C/20/787-12/2021

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. July 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. September 06.

A hirdetmény tárgya: Orsós Rózsa részére állam általi gyermektartásdíj megelőlegezése

Kategória: Szociális és gyámügy

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Kereset benyújtása a Pécsi törvényszéknek

Törzsszöveg

Iktatószám: TO-05C/20/787-12/2021.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi

H I R D E T M É N Y T
teszem közzé:
A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala (7090 Tamási, Szabadság u. 54.) közigazgatási hatósági eljárást folytat.

Az ügy száma: TO-05C/20/787/2021.

Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme/székhelye: Bogdán Ferenc, 8705 Somogyszentpál, Táncsics utca 14.

Az ügy tárgya: Orsós Rózsa részére állam általi gyermektartásdíj megelőlegezése

A fenti ügyben a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala meghozta a TO-05C/20/787-9/2021. számú döntést, melyek kézbesítése akadályba ütközött.

A döntéseket az ügyfél személyesen, vagy képviselője útján átveheti a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala hivatali helyiségében, a 7090 Tamási, Szabadság u. 54. cím alatt, Szabadosné Szőke Mónika ügyintézőnél (telefonszám: +36 74 501-224).Tóth Zsófia
osztályvezető

Csatolmányok:

Hirdetm_ny_Ors_s_R_zsa.pdf