Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Székesfehérvár VI.Mezei murvabánya bányatelken folytatott bányászati tevékenység kapacitásnövelése előzetes vizsgálati eljárása
  2. Dabrony 035/5, 035/8, 035/16 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  3. Csehbánya 089/4 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  4. Somlószőlős 2563 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  5. Nagypirit 021/5 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELÕVÁSÁRLÁSI ÉS ELÕHASZONBÉRLETI JOG GYAKORLÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ADáS-VÉTELI ÉS A HASZONBÉRLETI SZERZÕDÉS KÖZLÉSÉRE

Forrásintézmény

Neve: Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Címe: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Telefon: 5630001

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 2266/2021

Iktatási szám: 2266/202

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. July 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. August 06.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat: Öcsöd

A hirdetmény tárgya: Haszonbérlet - Öcsöd hrsz.: 0469/8

Kategória: Föld

Földrészlet adatai

A szerződés föld haszonbérletére vonatkozik.

Település: Öcsöd

Helyrajzi szám: 0469/8

Haszonbér: 35kg/Ak búza vagy eladási ára kézpénzben

Terület: 1183m2

Művelési ág: legelő

Tulajdoni hányad: 1824/134256

Csatolmányok:

2266-2021.pdf